лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Місцеві фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів
(Варіант 2)

 1. Бюджет області складається:

а) з бюджетів районів і міст обласного підпорядкування;
б) з Державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим;
г) з власного та центрального бюджетів;
ґ) з бюджету області та Державного бюджету;
д) з обласного бюджету та бюджетів районів і міст обласного підпорядкування.

 1. Без якої складової неможливе функціонування місцевих
  фінансів?
 2. Бюджет району об’єднує:

а) бюджети міст районного підпорядкування;
б) Державний бюджет та бюджети селищних і сільських рад;
в) обласний та міський бюджети;
г) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищних і сільських рад;
ґ) бюджети районів і міст республіканського підпорядку-
вання;
д) бюджети районів у місті.

 1. Бюджет міста, району в місті, на території якого перебувають адміністративно підпорядковані йому інші міста, села та селища, … (продовжте визначення).
 2. Бюджет міста з районним поділом об’єднує:

а) міський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування;
б) бюджети районів у місті;
в) міський бюджет та бюджети районів у місті;
г) обласний та міський бюджети;
ґ) бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів

(Варіант 3)

 1. Дайте визначення сутності місцевих бюджетів.
 2. Назвіть особливості місцевих бюджетів:

а) забезпечують матеріальну незалежність місцевих органів самоврядування;
б) безпосередня підпорядкованість місцевим органам самовря­дування;
в) усі ланки місцевих бюджетів безпосередньо й органічно зв’я­зані не тільки між собою, а й з установами та підприємствами, які функціонують на території регіону;
г) забезпечують фінансовими ресурсами всі підприємства, які функціонують на території регіону;
ґ) важливе джерело зростання добробуту населення регіону.

 1. Є такі види місцевих бюджетів:

а) центральні та місцеві бюджети;
б) регіональні та місцеві бюджети;
в) обласні, міські, районні, селищ і сіл;
г) централізовані та децентралізовані;
ґ) республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.

 1. Бюджетний процес — це:

а) складання бюджету;
б) розгляд бюджету;
в) виконання бюджету;
г) затвердження бюджету;
ґ) складання, розгляд, затвердження і виконання бюджету;
д) фінансування заходів, передбачених планом, з бюджетів усіх регіонів протягом бюджетного року.

 1. Термін затвердження місцевих бюджетів:

а) не пізніше, як за два тижні до початку нового бюджетного року;
б) протягом двох тижнів після початку нового бюджетного року;
в) затвердження обласними радами, Верховної Радою Республіки Крим, радами міст Києва і Севастополя відповідних бюджетів відбувається протягом двох тижнів після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України; бюджети ра­йонів у містах і селищах або сільські — не пізніше двотижневого терміну після затвердження районного чи міського бюджету.
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
(Варіант 1)

 1. Дайте визначення терміна «власні доходи місцевих бюд­жетів».
 2. До власних доходів місцевих бюджетів належать:

а) платежі, що встановлюються місцевими органами влади;
б) доходи від майна, що належить місцевій владі;
в) доходи від приватизації загальнодержавних об’єктів власності;
г) акцизний збір;
ґ) прибутковий податок з громадян;
д) доходи комунальних підприємств;
е) місцеві податки і збори;
є) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.
3. Назвіть основний спосіб формування доходів місцевих органів влади.
4. До переданих доходів належать:
а) доходи комунальних підприємств;
б) місцеві податки і збори;
в) доходи, що передаються місцевій владі центральною владою або органами влади вищого територіального рівня;
г) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.
5. Який документ установлює порядок та розміри регульованих доходів?
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
(Варіант 2)

 1. Дайте визначення терміна «закріплені доходи».
 2. До закріплених доходів районних та міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів належать:

а) податок на нерухоме майно громадян;
б) податок на прибуток підприємств та організацій комунальної форми власності цього рівня;
в) 50% податку на додану вартість;
г) 80 % акцизного збору;
ґ) 60% плати за землю;
д) надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
е) надходження від грошово-речових лотерей, які проводяться за рішенням відповідних рад.

 1. Хто встановлює види податків, що зараховуються до районних бюджетів у містах?
 2. До закріплених доходів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів належать:

а) 70% податку на майно підприємств та організацій не комунальної форми власності;
б) надходження від внутрішніх позичок;
в) 50% податку на додану вартість;
г) 80% державного мита;
ґ) надходження від грошово-речових лотерей, які проводяться за рішенням відповідних рад.

 1. За рахунок чого формується спеціального фонду місцевого бюджету?

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
(Варіант 3)

 1. Кошти, одержані від приватизації державного житлового фонду, використовуються на:

а) проведення культурно-масових заходів;
б) будівництво дитячих садків;
в) житлове будівництво та ремонт житла;
г) проведення озеленення вулиць.
2. Яка основна мета створення цільових фондів?
3. Конкретний розмір відрахувань для фінансування шляхових робіт визначає:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні
ради;
г) самі підприємства;
ґ) селищні та сільські ради.
4. Кошти з фондів соціального розвитку підприємств, організацій і установ належать до:
а) Державного бюджету;
б) фонду зайнятості;
в) фонду соціального страхування;
г) Пенсійного фонду.
5. На які цілі виділяються кошти з фондів соціального розвитку підприємств, організацій і установ?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.