лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

28. Розробити форму для вихідної інформації «Структура норм виробітку на основному виробництві підприємства за станом на певну дату», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомость, указати призначення й користувача та способи її доставки користувачеві.
29. Розробити форму для вихідної інформації «Виконання норм виробітку робітниками основного виробництва підприємства за станом на певну дату», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомость, указати призначення й користувача та способи її доставки користувачеві.
30. Розробити форму для вихідної інформації «Використання планового фонду заробітної плати працівників підприємства (організації) за певний період», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомость, указати призначення й користувача та способи її доставки користувачеві.
31. Розробити форму для вихідної інформації «Середня заробітна плата працівників підприємства (організації) за певний період», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомость, указати призначення й користувача та способи її доставки користувачеві.
32. Розробити форму для вихідної інформації «Співвідношення середньої заробітної плати вищого керівного складу до середньої заробітної плати працівників інших категорій підприємства (організації) за певний період», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомость, указати призначення й користувача та способи її доставки користувачеві.
33. Розробити форму для вихідної інформації «Тимчасова непрацездатність працівників підприємства (організації) за певний період», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомость, указати призначення й користувача та способи її доставки користувачеві.
34. Проаналізувати та описати первинні документи, у яких зафіксовані часові тарифні ставки для оплати праці працівників і тарифні коефіцієнти, а також розробити структуру відповідного масиву.
35. Розробити форму для вихідної інформації «Середні тарифні розряди робітників підприємства за станом на певну дату», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомость, указати призначення й користувача та способи її доставки користувачеві.
36. Розробити форму для вихідної інформації «Середні тарифні коефіцієнти робітників підприємства за станом на певну дату», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомость, указати призначення й користувача та способи її доставки користувачеві.
37. Проаналізувати організацію виконавчої дисципліни менеджерами персоналу, розробити форму таблиці контролюючої інформації виконавчої дисципліни менеджерів (керівників) і фахівців, заповнити її конкретним прикладом та привести структуру масиву контролюючої інформації.
38. Проаналізувати методи обліку виконавчої дисципліни менеджерів (керівників) і фахівців, розробити форму електронного журналу реєстрації вхідних документів і листів, які надходять до підприємства (організації) в певному році, заповнити її конкретним прикладом та привести структуру відповідного масиву.
39. Розробити форму для вихідної інформації «Нагадування виконавцям-менеджерам персоналу про необхідність надання варіантів-відпові­дей такого-то числа на відповідні документи», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомість, указати призначення та способи її доставки користувачеві.
40. Розробити форму для вихідної інформації «Виконавча дисципліна менеджерів персоналу по підприємству (організації) в певному періоді», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомість, указати призначення та способи її доставки користувачеві.
41. Розробити форму для вихідної інформації «Аналітична відомість-розшифровка про виконавчу дисципліну менеджерів персоналу за певний період», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відо­мість, указати призначення та способи її доставки користувачеві.
42. Розробити форму для вихідної інформації «Кількість документів, які надійшли до підприємства (організації), по їх типах за певний період», заповнити її конкретним прикладом, зазначити масиви, за допомогою яких складається ця форма-відомість, указати призначення та способи її доставки користувачеві.
До комплектів тем входять такі завдання:

 • комплект 1 — завдання 1, 2 і 3, 4, 5;
 • комплект 2 — завдання 1, 2 і 6, 7, 8;
 • комплект 3 — завдання 1, 2 і 9 ,10, 11, 12;
 • комплект 4 — завдання 1, 2 і 13, 14, 15, 16, 17;
 • комплект 5 — завдання 1, 2 і 18, 19, 20, 21;
 • комплект 6 — завдання 1, 2 і 22, 23, 24;
 • комплект 7 — завдання 1, 2 і 25, 26, 27;
 • комплект 8 — завдання 1, 2 і 28, 29;
 • комплект 9 — завдання 1, 2 і 30, 31, 32, 33;
 • комплект 10 — завдання 1, 2 і 34, 35, 36;
 • комплект 11 — завдання 37, 38 і 39, 40;
 • комплект 12 — завдання 37, 38 і 41, 42

Треба мати на увазі, що завдання розраховані на об’єкт управління, до якого відноситься як підприємство (організація) в цілому (так зазначено в завданні), так і структурні підрозділи цього підприємства (організацію). Вибрати треба такий об’єкт управління і такий комплект тем, які студент визначає за доцільне в даних умовах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.