лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тарифні ставки робітників
Нормативні тарифні показники — розряди та коефіцієнти тарифних сіток використовуються для визначення відповідних середніх величин, що стосуються фактично працюючих штатних робітників тих чи інших професій, розрядів або груп робітників з іншими ознаками.
Вихідні форми з результатною інформацією використовуються менеджерами різних рівнів — структурних підрозділів, відділу організації праці та заробітної плати, а часом і керівництвом підприємства для аналізу фактичного стану тарифних показників.
Щоб отримати відомості, що складаються за довідковою структурою і характеризують середні тарифні величини робітників того чи іншого структурного підрозділу або підприємства в цілому, використовуються масиви про наявних і прийнятих працівників KADR (Блок 1 з відповідними показниками робітників на зазначену дату), годинних тарифних ставок для оплати праці робітників TARSTAV, а також масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.
Розрахунки середніх тарифних розрядів. Для складання відомості розрахунків середніх тарифних розрядів робітників за професіями і розрядами такого-то структурного підрозділу на певну дату (форма 7.15) використовуються зазначені вище масиви. При цьому з масиву KADR використовуються лише записи тих робітників, які належать до даного структурного підрозділу.
ПЕОМ № _____   Форма 7.15
ВІДОМІСТЬ
розрахунків середніх тарифних розрядів робітників за професіями
і розрядами такого-то структурного підрозділу на певну дату


Елементи
об’єкта
інформації

Кількість робітників по

Загальна
сума розрядів усіх
робітників
по професії

Середній
тарифний розряд
по професії

Середній
тарифний
розряд по
структурному підрозділу

професія

розряд

розряду

професії

структурному підрозділу

1

2

3

4

5

6

7

8

В зазначеній вихідній формі показники визначаються на основі первинних даних, які зафіксовані в зазначених інформаційних масивах.
Кількість n-х робітників по r-му розряду j-й професії с-го підрозділу (, графа 3) визначається:
.
Кількість n-х робітників по j-й професії с-го підрозділу (, графа 4) і по с-му підрозділу в цілому (, графа 5) визначається:
;   .
Загальна сума r-х розрядів робітників по j-й професії (, графа 6) визначається (;  …; ):
.
Середній тарифний розряд по j-й професії (, графа 7) визначається:
.
Середній тарифний розряд по с-му структурному підрозділу (, графа 8) визначається:
.
Зазначена вихідна форма використовується менеджером персоналу структурного підрозділу для аналізу середніх тарифних розрядів у різних напрямках.
Розрахунок середніх тарифних коефіцієнтів. Для складання зведеної відомості розрахунків середніх тарифних коефіцієнтів робітників за професіями і розрядами по підприємству в цілому на певну дату (форма 7.16) використовують зазначені вище інформаційні і спеціальні масиви. При цьому використовується масив KADR у повному обсязі, але лише з записами про робітників.
ПЕОМ № _____   Форма 7.16
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
розрахунків середніх тарифних коефіцієнтів робітників
за професіями і розрядами по підприємству в цілому на певну дату


Елементи
об’єкта інформації

Кількість робітників по

Середній
тарифний
коефіцієнт
по професії

Середній
тарифний
коефіцієнт
по підприємству

професія

розряд

розряду

професії

підприємству

1

2

3

4

5

6

7

В зазначеній вихідній формі показники середніх коефіцієнтів по професії і підприємству в цілому визначаються за аналогічними алгоритмами, що й середні тарифні розряди. При цьому використовують замість показників порядкових номерів розрядів величини тарифних коефіцієнтів відповідних розрядів.
Результатна інформація цієї відомості використовується менеджерами персоналу відділу організації праці та заробітної плати для аналізу стану середніх тарифних коефіцієнтів у різних напрямках.
Виконавча дисципліна менеджерів
Своєчасне виконання наказів, розпоряджень тощо — важливий показник злагодженої праці апарату управління підприємством. Відомо, що для контролю (за допомогою ЕОМ) за виконанням розпорядчих документів створюється спеціальна система, що використовує окреме інформаційне забезпечення (певні показники використовуються із загальної бази даних BADON). Проте, коли діє автоматизована система об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, такої окремої системи створювати не потрібно. Потрібно лише в спеціальній таблиці контролюючої інформації (й у відповідному масиві) віддзеркалити питання контролю за виконавчою дисципліною працівників.
Як об’єкти інформації можна використати види чи групи розпорядчої та іншої документації. Наприклад, зовнішні розпорядчі та інші юридичні документи, які мають виконуватися, — це одна група, а конкретні номери й дати документів — її елементи; внутрішні документи — друга група і т. ін.
Зауважимо, що елементи об’єкта інформації (конкретні документи — їхні номери, дати, строки виконання тощо) — змінна частина, і вона часто оновлюється. Повністю виконаний документ, як правило, знімається з контролю (обліку) і надходить до архіву.
Складені за формою за довідковою структурою вихідні відомості віддзеркалюють виконавчу дисципліну менеджерів різних рівнів, в різних ракурсах і пов’язану зі своєчасним виконанням тимчасових доручень. Такі відомості мають форми, складені як у розрізі груп документів і їхніх номерів, так і в розрізі посадових осіб-виконавців. Докладніше про це в розділі 8.
Складають також інші вихідні документи, що видаються на екрани ПЕОМ відповідних менеджерів персоналу та використовуються для об’єктивного їх інформування з питань управління, спрямованого на забезпечення виробництва трудовими ресурсами та їх раціональне використання.
Таким чином, розглянуті вище вихідні форми з результатною інформацією, яка характеризує персонал і пов’язані з ним інші дані, складають лише відповідну частину того, що потрібно знати менеджерам персоналу різних рівнів про працівників підприємства. Однак описані методики й розрахунки можуть бути прийняті і для складання інших вихідних форм в інших розрізах, з накопиченням даних за різні періоди часу тощо. Всі ці вихідні форми з результатною інформацією менеджери персоналу різних рівнів використовують передусім для аналізу даних про працівників підприємства і його структурних підрозділів з метою пошуку засобів і методів зростання продуктивності та якості праці, як це і притаманно ринковій економіці.


Запитання для самоперевірки до розділу 7

1. Назвати передумови організації системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту персоналу на промисловому підприємстві.
2. Назвати види автоматизованих систем управління на підприємстві та їх призначення.
3. Якими є особливості формування таблиці регламентуючої інформації та характеристики її складових?
4. Дати перелік основних груп об’єктів інформації для менеджерів персоналу.
5. Назвати основні (за ресурсозабезпечувальною ознакою) напрямки інформування менеджерів і фахівців різних рівнів на підприємстві.
6. Назвати основні зовнішні і внутрішні джерела формування інформаційної бази.
7. Назвати види інформації, на основі яких формуються інформаційні масиви, і дати їм характеристику.
8. Назвати структури основних масивів з нормативно-плановою інформацією та джерела їх формування.
9. Назвати структури основних масивів з фактичною інформацією та джерела їх формування.
10. Назвати структури спеціальних масивів та джерела їх формування.
11. Якими є структури видів вихідних форм з результатною інформацією та їх характеристики?
12. Назвати основні об’єкти інформації, щодо яких здійснюється інформування менеджерів персоналу різних рівнів.
13. Дати характеристики основним вихідним формам з результатною інформацією і назвати їх призначення щодо основних об’єктів інформації, що надсилаються (форми) менеджерам персоналу, а також технологію формування цих форм.

 


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.