лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • 5. Згідно з плановими обсягами основного виробництва розраховують (див. форму 7.4) і показники потреби в основних робітниках і їхньої заробітної плати. Вихідні дані фіксуються в масив планової потреби в основних робітниках і їхньої заробітної плати PLKARD, структура якого має такий вигляд:
 • плановий період;
 • професія;
 • розряд;
 • кількість робітників;
 • сума нормативної (тарифної) заробітної плати.
 • Метод організації масиву — послідовний.
 • Ключі впорядкування — професія, розряд.
 • 6. Згідно з обсягами виробництва (виробничою програмою) і необхідною кількістю працівників для його виконання розраховується і плановий фонд заробітної плати структурним підрозділам на різні періоди року — місяць, квартал тощо.
 • Структура масиву планового фонду заробітної плати ZPFONDK має такий вигляд:
 • календарний рік;
 • квартал;
 • місяць;
 • структурний підрозділ;
 • сума на місяць;
 • загальна сума на квартал;
 • загальна сума на рік;
 • інше.
 • Метод організації масиву — послідовний.
 • Ключі впорядкування — квартал, місяць, структурний підрозділ.
 • 7. Для автоматизованого нарахування заробітної плати працівникам використовують, з одного боку, поопераційні норми затрат часу на виготовлення однієї деталі чи складання одного виробу, з другого — погодинні тарифні ставки. Поопераційна послідовність виготовлення однієї деталі чи складання одного виро­бу відповідає технологічному процесу.
 • Структура масиву поопераційних норм витрат часу на виготовлення однієї деталі OPZPD або складання одного виробу OPZPV має такий вигляд:
 • вид норми;
 • група норм виробітку;
 • код деталі чи виробу;
 • код технологічного переходу та операції;
 • професія;
 • тарифна група;
 • розряд;
 • нормативний час (години);
 • розцінка (сума нормативного або тарифного заробітку);
 • інше.
 • Метод організації масивів OPZPD або OPZPV — послідовний.
 • Ключі впорядкування — вид норми, код деталі чи виробу, код технологічного переходу та операції.

Джерелом формування цих масивів є поопераційні технологічні карти виготовлення однієї деталі або складання одного виробу, норми праці тощо.

 • Розцінка (сума нормативного або тарифного заробітку) в цьому масиві додатково розраховується за допомогою масиву годинних тарифних ставок для оплати праці робітників TARSTAV.
 • На основі цього масиву формуються масиви загальних витрат нормованого часу та заробітної плати на виготовлення однієї деталі SZPD або складання одного виробу SZPV. Структура цього масиву аналогічна щодо попереднього, за винятком таких показників: вид норми, група норм виробітку, код технологічного переходу та операції, тарифна група.
 • 8. На основі даних про фактично відпрацьовані чи роз­раховані нормативні часи визначають величини нарахованої плати, використовуючи «постійну» інформацію — дані тарифних ставок. При цьому такі розрахунки здійснюються не кожного разу, а за відповідні проміжки часу (за накопиченими даними). Тарифні ставки визначаються в годинному розрізі. Денні та місячні тарифні ставки розраховуються шляхом мно­ження годинних тарифних ставок тарифної групи й розряду на тривалість робочого дня в годинах або на фонд робочого часу місяця в годинах.
 • Структура масиву часових тарифних ставок для оплати праці працівників TARSTAV включає ряд блоків і має такий вигляд:
 • Блок 1.
 • Для почасових працівників на холодних роботах:
 • тарифна група 1;
 • розряд;
 • тарифний коефіцієнт;
 • погодинна ставка.
 • Блок 2.
 • Для відрядних працівників на холодних роботах та почасових працівників на роботах із шкідливими умовами праці:
 • тарифна група 2;
 • розряд;
 • тарифний коефіцієнт;
 • погодинна ставка.
 • Блок 3.
 • Для відрядних працівників на роботах зі шкідливими умовами та почасових працівників на роботах з особливо шкідливими умовами праці:
 • тарифна група 3;
 • розряд;
 • тарифний коефіцієнт;
 • погодинна ставка.
 • Блок 4.
 • Для відрядних працівників на роботах з особливо шкідливими умовами праці:
 • тарифна група 4;
 • розряд;
 • тарифний коефіцієнт;
 • погодинна ставка.
 • Блок 5.
 • Для почасових робітників-верстатників на холодних роботах:
 • тарифна група 5;
 • розряд;
 • тарифний коефіцієнт;
 • погодинна ставка.
 • Блок 6.
 • Для відрядних робітників-верстатників на холодних роботах:
 • тарифна група 6;
 • розряд;
 • тарифний коефіцієнт;
 • погодинна ставка.
 • Блок 7.
 • Для почасових робітників-верстатників на роботах із шкідливими умовами праці:
 • тарифна група 7;
 • розряд;
 • тарифний коефіцієнт;
 • погодинна ставка.
 • Блок 8.
 • Для відрядних робітників-верстатників на роботах із шкід­ливими умовами праці:
 • тарифна група 8;
 • розряд;
 • тарифний коефіцієнт;
 • погодинна ставка.
 • Метод організації масиву — послідовний.
 • Ключі впорядкування — тарифна група і розряд тарифної сітки.
 • Дані при формуванні масиву TARSTAV можна одержати з відповідних таблиць, затверджених або погоджених з професійними спілками.
 • 9. Структуру робочих, неробочих і святкових днів у році з виділенням кварталів і місяців визначає календар року.
 • Структура масиву календар року KALENDAR включає три блоки і має такий вигляд:
 • Блок 1.
 • Рік:
 • рік;
 • кількість робочих днів на рік.
 • Блок 2.
 • Квартали:
 • кількість робочих днів у I кварталі;
 • кількість робочих днів у II кварталі;
 • кількість робочих днів у III кварталі;
 • кількість робочих днів у IV кварталі;

Блок 3.
Місяці:

 • місяць (січень);
 • кількість робочих днів у місяці;
 • кількість робочих годин у місяці;
 • число останнього дня місяця;
 • неробочі дні місяця — ознака, число;

……

 • місяць (грудень);

і т. д.

  • Метод організації масиву — послідовний.
  • Ключі впорядкування — квартал, місяць.
  • Джерело інформації — календар року.
  • Зазначимо, що дані наведених вище масивів належать до умовно-постійної інформації, яка тривалий час використовується без змін або змінюється частково. Блочна структура масивів за цих умов вигідна при використанні даних.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.