лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційне забезпечення менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Передмова ................................... 3
Частина І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ   8
Розділ 1. Інформатика і менеджмент в умовах ринкової економіки . 9
1.1. Сутність інформатики ..................... 9
1.2. Сутність менеджменту .................... 12
1.3. Інформатика і менеджмент ................. 16
Запитання для самоперевірки до розділу 1 ........... 18
Розділ 2. Основи організації баз даних .................. 20
2.1. Інформаційні системи .................... 20
2.2. Сутність баз даних і джерела їх формування ....... 24
2.3. Формування розподілених баз даних
та обчислювальних мереж ................. 32
Запитання для самоперевірки до розділу 2 ........... 38
Розділ 3. Основи організації системи автоматизованого збирання
та обробки інформації при безпаперовій інформаційній
технології
............................. 39
3.1. Сутність системи автоматизованого збирання
та обробки інформації .................... 39
3.2. Сутність безпаперової інформаційної технології ..... 46
3.3. Методи автоматизації процесів збирання інформації ... 53
Запитання для самоперевірки до розділу 3 ........... 69
Розділ 4. Концептуальна модель системи управління об’єктом
в умовах системної обробки інформації
........... 70
4.1. Роль системної обробки інформації та її вплив
на методи управління .................... 70
4.2. Концептуальна модель системи управління об’єктом .. 71
Запитання для самоперевірки до розділу 4 ........... 80
Розділ 5. Механізм інформування та концептуальна модель
системи інформаційного забезпечення менеджменту
... 81
5.1. Поняття процесу об’єктивного інформування ....... 81
5.2. Організація регламентуючої інформації та методи
її формування ......................... 84
5.3. Концептуальна модель системи інформаційного
забезпечення менеджменту ................. 93
Запитання для самоперевірки до розділу 5 .......... 102
Розділ 6. Методи і технологія інформаційного забезпечення
менеджменту
.......................... 103
6.1. Методи й види форм інформаційного забезпечення
менеджменту ........................ 103
6.2. Технологія інформаційного забезпечення менеджменту 106
Запитання для самоперевірки до розділу 6 .......... 112
Частина ІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ОБ’ЄКТАХ УПРАВЛІННЯ
РІЗНИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ ....................... 113
Розділ 7. Організація системи інформаційного забезпечення
менеджменту персоналу промислового підприємства
.. 114
7.1. Передумови організації системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу    114
7.2. Формування інформаційної бази ............. 121
7.3. Вихідна інформація ..................... 142
Запитання для самоперевірки до розділу 7 .......... 181
Розділ 8. Організація системи інформаційного забезпечення
менеджменту персоналу в організаціях і установах
... 183
8.1. Особливості організації системи інформаційного
забезпечення менеджменту персоналу .......... 183
8.2. Особливості формування вихідної інформації ...... 189
Запитання для самоперевірки до розділу 8 .......... 192
Розділ 9. Ефективність інформаційних систем і мереж
та перспективи їхнього розвитку
.............. 194
9.1. Ефективність інформаційних систем та основні
напрями вдосконалення форм і методів управління ... 194
9.2. Перспективи розвитку інформаційних систем і мереж .. 203
Запитання для самоперевірки до розділу 9 .......... 209
Додатки................................... 210
Додаток 1. Перелік завдань для виконання на базах практики
на підприємствах та в організаціях........ 211
Додаток 2. Перелік тем рефератів............... 216
Додаток 3. Перелік основних запитань, які включаються
до екзаменаційних білетів............. 219

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.