лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетно-податкова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розрахунок видатків обсягів спеціального
фонду бюджетів адміністративно-територіальних одиниць,
що будуть фінансуватися у вигляді субвенцій
з державного бюджету

77. Розрахунковий обсяг видатків на надання населенню пільг та субсидій на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (Wpsi) для бюджету адміністративно-територіальної одиниці визначається за формулою:
Wpsi = Wpi+ Wsi .
78. Розрахунковий обсяг видатків бюджету адміністративно-терито­ріальної одиниці на надання населенню пільг з оплати електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (Wpi) визначається за формулою:

Wpi = Wpu · K s2i,

де Wpu обсяг видатків на надання населенню пільг з оплати електроенергії, природного та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Wpu — 872 771,2 тис. гривень;

Ks2i — питома вага кількості ветеранів війни та праці адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількостi по Україні. Загальна кількість ветеранів, становить 6273 тис. чоловік (додаток 17).

79. Розрахунковий обсяг видатків бюджету адміністративно-терито­ріальної одиниці на надання населенню субсидій з оплати електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (Wsi) визначається за формулою:
Wsi = Qi1 · Pi1 · 12 + Qi3 · Pi3,
де Qi1 — кількість отримувачів субсидій з оплати житлово-комунальних послуг адміністративно-територіальної одиниці;
Pi1 — середньомісячний розмір субсидії з оплати житлово-комуналь­них послуг в адміністративно-територіальній одиниці відповідно до статистичних даних за 9 місяців 2000 року з урахуванням підвищення тарифів у 1,45 раза;
Qi3 — кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу адміністративно-територіальної одиниці;
Pi3 — річний розмір субсидії на придбання скрапленого газу в адміністративно-територіальній одиниці відповідно до статистичних даних за 9 місяців 2000 року з урахуванням підвищення тарифів (додаток 18).
Перерозподіл цих коштів між бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетами районів здійснюється виходячи із обсягів їх фактичних видатків за 11 місяців 2000 року.
80. За рішеннями відповідних рад визначені з урахуванням вимог п. 78 та п. 79 видатки можуть перерозподілятися при затвердженні відповідних бюджетів між обсягами видатків на надання пільг і обсягами видатків на надання субсидій населенню.
81. Обсяг видатків на соціально-економічний розвиток м. Севастополя (Wsev) визначено у розмірі прогнозних надходжень від Російської Федерації згідно з міжурядовими угодами, які відповідно до статті 47 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» зараховуватимуться до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться до бюджету міста Севастополя на заходи, передбачені у зазначених угодах.
82. Розрахунок обсягів міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів подається місцевими органами виконавчої влади до відповідних рад разом з проектом бюджету на 2001 рік.

Додаток 1
до Порядку
РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ТРАНСФЕРТУ ВИРІВНЮВАННЯ ДО БЮДЖЕТУ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ на 2001 рік


Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг доходів
загального фонду (Di)

Обсяг видатків загального фонду (без урахування видатків, що фінансуються за рахунок субвенцій
з державного бюджету) (Vi)

Обсяг трансферту вирівнювання (Ti)

Субвенція з державного бюджету, у тому числі

дотація вирівнювання
обласним бюджетам
та міському бюджету
м. Севастополя

кошти, що передаються до державного бюджету з бю­джету адміністративно-територіальної одиниці

у складі спеціального фонду

у складі загального фонду (Si)

на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природ­ного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (Wpsi)

не національно-економічній розвиток м. Севастополя (Wsev)

на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

на додаткові витра­ти бюджету м. Сла­вутича Київської області, пов’язані із закриттям Чорнобильської АЕС

на соціально-еко­номічний розвиток Великої Ялти

на реконструкцію та реставрацію Одеського оперного театру та збереження історичної забудови у центральній частині м. Львова

на виконання
функцій столиці України

1

2

3

4 (3—2)

5 (2—3)

6

7

8

9

10

11

12

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Фран­ківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Усього

12092382.1

13560094.7

3817697.8

2349985.2

2896416

31700

57700

5000

10000

20000

150000

Додаток 2
до Порядку
РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ДОХОДІВ, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА БЮДЖЕТОМ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ, на 2001 рік


Адміністративно-територіальна одиниця

Чисельність наявного населення (тис. чоловік)

Кошик закріплених за бюджетом адміністративно-те­риторіальної одиниці доходів за звітними даними (з урахуванням за 1998 та 1999 роки приросту недоїмки і переплат, суми пільг, наданих місцевим органом влади, та суми реструктуризованої на 1 січня 2000 р. заборгованості із спла­ти цих податків і зборів)

Індекси відносної
податкоспроможності (Ki)

Обсяг кошика закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці доходів, що визначається за допомогою індексу відносної податкоспроможності (Di kzak)

Обсяг фіксованого сільськогосподарсько­го податку (Disp)

Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності (Dipz)

на 1 січня 1998 р. (Ni1)

на 1 січня 1999 р. (Ni2)

на 1 січня 2000 р. (Ni3)

1998 р.

1999 р.

2000 р.
(10 місяців)

1998 р.

1999 р.

2000 р.
(10 місяців)

2001 р. (Ki)

Автономна Республіка Крим

2157.7

2134.7

2117.7

221247

215734

267099

0.9193

0.8220

0.9052

0.8823

 

5004.3

7069

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1847.1

1831.5

1815.3

127886

134247

142074

0.6208

0.5962

0.5617

0.5931

 

11244.9

4702

Волинська

1067.9

1063.9

1058.7

71384

71476

81016

0.5993

05465

0.5492

0.5651

 

1343.3

2947

Дніпропетровська

3775.4

3745

3712.6

606637

618086

653274

1.4406

1.3425

1.2628

1.3491

 

7309.8

16519

Донецька

5064.4

5007.9

4953

745200

751996

848241

1.3193

1.2214

1.2290

1.2569

 

7469.4

23747

Житомирська

1457.1

1445.5

1432.7

94642

97347

100668

0.5824

0.5478

0.5043

0.5450

 

4186.7

4297

 

  Закарпатська

1324.4

1323.4

1284

70230

89006

101484

0.4754

0.5471

0.5672

0.5295

 

608.7

2670

Запорізька

2042.5

2023.8

2004.8

283799

298307

359335

1.2458

1.1990

1.2863

1.2436

 

6960.8

8169

Івано-Фран-
ківська

1463.6

1460.6

1456.8

94496

92753

115305

0.5789

0.5165

0.5680

0.5545

 

565.6

3379

Київська

1864

1849.6

1830.5

155733

174143

208412

0.7491

0.7658

0.8171

0.7771

 

5519

5669

Кіровоградська

1197.8

1183.8

1168.5

97537

90455

100443

0.7301

0.6215

0.6169

0.6566

 

4713.3

3807

Луганська

2706.4

2673.8

2643

269172

286976

279024

0.8917

0.8730

0.7576

0.8413

 

10425.2

12137

Львівська

2739.6

2728.6

2716.6

239785

265871

290771

0.7847

0.7926

0.7681

0.7818

 

618.1

8808

Миколаївська

1322.5

1309.9

1298.8

123463

130159

157615

0.8370

0.8082

0.8709

0.8386

 

9364.1

4565

Одеська

2547.8

2528.6

2510.4

321828

372610

407256

1.1325

1.1986

1.1642

1.1650

 

11886.3

8806

Полтавська

1708.3

1693.1

1677.6

170476

205357

221744

0.8947

0.9866

0.9486

0.9431

 

3584.8

5274

Рівненська

1192.2

1190.3

1187.9

73906

75370

82780

0.5558

0.5150

0.5001

0.5237

 

388.8

3017

 

  Сумська

1369.8

1354.5

1337.7

129924

126025

143494

0.8504

0.7568

0.7698

0.7927

 

15972.1

4633

Тернопільська

1168.4

1163.9

1157.6

59321

62743

73826

0.4552

0.4385

0.4577

0.4505

 

3453.7

2731

Харківська

3024.4

2997.9

2969.9

312761

373371

428926

0.9272

1.0131

1.0365

0.9919

 

15976.2

12477

Херсонська

1246.8

1237.1

1226.4

104550

88472

102508

0.7518

0.5817

0.5998

0.6449

 

6301.2

4011

Хмельницька

1523.3

1511

1460.6

106160

100738

106807

0.6248

0.5423

0.5248

0.5646

 

4806.2

4137

Черкаська

1478.7

1463.7

1450.8

117664

127695

139937

0.7134

0.7096

0.6922

0.7052

 

3754.1

4243

Чернівецька

938.5

935.4

932.3

67217

71585

70644

0.6421

0.6225

0.5438

0.6029

 

1825.6

2129

Чернігівська

1318.5

1302.9

1285.3

102311

100749

118065

0.6957

0.6290

0.6592

0.6615

 

5083.5

4045

м. Київ

2629.3

2626.5

2631.9

808787

1088598

1255794

2.7580

3.3713

3.4242

3.1845

 

0

14058

м. Севастополь

397.3

391.7

389.4

64573

59067

70305

1.4572

1.2266

1.2957

1.3272

 

1634.3

1957

Усього

50573.7

50178.6

49710.8

5640687

6168934

6926847

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

9014600

150000

180000

Додаток 3
до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ З ГРОМАДЯН на 2001 рік

Адміністративно-територіальна одиниця

Чисельність наявного населення (тис. чоловік)

Обсяг фактичних надходжень
(тис. чоловік)

Індекси відносної
податкоспроможності

Середній індекс відносної податко-
спроможності

Обсяг надходження податку (тис. грн)

на 1 січня 1998 р.

на 1 січня 1999 р.

на 1 січня 2000 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.
(10 місяців)

1998 р.

1999 р.

2000 р.
(10 місяців)

Автономна Республіка Крим

2157.7

2134.7

2117.7

128175

157620

173989

0.8340

0.8292

0.8292

 

 

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1847.1

1831.5

1815.3

81748

103069

98935

0.6213

0.6320

0.5501

 

 

Волинська

1067.9

1063.9

1058.7

41611

49033

53147

0.5470

0.5176

0.5067

 

 

 

  Дніпропетровська

3775.4

3745

3712.6

360219

420938

438927

1.33927

1.2623

1.1932

 

 

Донецька

5064.4

5007.9

4953

460266

526923

615812

1.2759

1.1816

1.2548

 

 

Житомирська

1457.1

1445.5

1432.7

61647

96202

70886

0.5940

0.5376

0.4994

 

 

Закарпатська

1324.4

1323.4

1284

48849

71801

69534

0.5178

0.6093

0.5466

 

 

Запорізька

2042.5

2023.8

2004.8

195573

227950

272025

1.3443

1.2649

1.3695

 

 

Івано-Франківська

1463.6

1460.6

1456.8

66437

75598

82378

0.6373

0.5813

0.5707

 

 

Київська

1864

1849.6

1830.5

101140

132035

157098

0.7617

0.8017

0.8662

 

 

Кіровоградська

1197.8

1183.8

1168.5

50745

62167

64686

0.5948

0.5898

0.5587

 

 

Луганська

2706.4

2673.8

2643

172449

207266

205276

0.8945

0.8705

0.7839

 

 

Львівська

2739.6

2728.6

2716.6

146027

186516

202256

0.7483

0.7677

0.7514

 

 

 

  Миколаївська

1322.5

1309.9

1298.8

83423

96094

118664

0.8856

0.8238

0.9221

 

 

Одеська

2547.8

2528.6

2510.4

180099

238458

271018

0.9924

1.0591

1.0896

 

 

Полтавська

1708.3

1693.1

1677.6

120134

152988

161557

0.9873

1.0148

0.9720

 

 

Рівненська

1192.2

1190.3

1187.9

53314

57041

58085

0.6278

0.5382

0.4935

 

 

Сумська

1369.8

1354.5

1337.7

74320

93397

104163

0.7617

0.7744

0.7859

 

 

Тернопільська

1168.4

1163.9

1157.6

38265

46694

45160

0.4598

0.4505

0.3937

 

 

 

  Харківська

3024.4

2997.9

2969.9

208835

264045

302994

0.9694

0.9891

1.0297

 

 

Херсонська

1246.8

1237.1

1226.4

63985

65518

67688

0.7205

0.5948

0.5570

 

 

Хмельницька

1523.3

1511

1460.6

70800

74966

71246

0.6525

0.5572

0.4923

 

 

Черкаська

1478.7

1463.7

1450.8

77134

91201

96847

0.7323

0.6997

0.6737

 

 

Чернівецька

938.5

935.4

932.3

40194

44961

41209

0.6013

0.5398

0.4461

 

 

Чернігівська

1318.5

1302.9

1285.3

62648

77742

86289

0.6671

0.6701

0.6776

 

 

м. Київ

2629.3

2626.5

2631.9

582265

830541

946745

3.1090

3.5512

3.6306

 

 

м. Севастополь

397.3

391.7

389.4

32092

44395

48784

1.1240

1.2728

1.2644

 

 

Усього

50573.7

50178.6

49710.8

3602394

4468159

4925398

1.0000

1.0000

1.0000

10000

6930000

до Порядку
ОБСЯГ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ на 2001 рік
(тис. гривень)


Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг кошика власних доходів бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (Dikvl)

Обсяг надходжень плати за утримання дітей у школах-інтернатах (Dido)

Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці (Divl)

Автономна Республіка Крим

18836.1

19

 

Області:

 

 

 

Вінницька

13078.3

2.7

 

Волинська

13496.5

31.1

 

Дніпропетровська

56367

141.7

 

Донецька

75395.4

51.4

 

Житомирська

13623.1

0.7

 

Закарпатська

11496.9

70

 

Запорізька

39842.8

16

 

Івано-Франківська

19883.9

22.2

 

Київська

11193.4

0

 

Кіровоградська

9898.1

6.2

 

Луганська

24111.2

54.1

 

Львівська

28300.4

16

 

Миколаївська

17048.1

9

 

Одеська

85181.2

108.7

 

Полтавська

28911.9

31.0

 

Рівненська

8504.3

4.6

 

Сумська

16910.9

33

 

Тернопільська

10181.8

7.3

 

Закінчення дод. 4


Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг кошика власних доходів бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (Dikvl)

Обсяг надходжень плати за утримання дітей у школах-інтернатах (Dido)

Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці (Divl)

Харківська

60511.4

7.5

 

Херсонська

9738.4

24.6

 

Хмельницька

18850.5

4

 

Черкаська

13241.3

7.2

 

Чернівецька

17446.8

3.5

 

Чернігівська

15085

13.9

 

м. Київ

89888.6

26.7

 

м. Севастополь

5576.7

7

 

Усього

735600

719.1

736319.1

Додаток 5
до Порядку
КОШТИ, ВРАХОВАНІ У РОЗРАХУНКУ ТРАНСФЕРТУ ДЛЯ
БЮДЖЕТУ ОБЛАСТІ НА 2001 РІК ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО СТАТУС ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УКРАЇНІ»

(тис. гривень)


Область

Утримання органів місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров’я

Допомога сім’ям з дітьми

Культура і мистецтво

Усього

Закарпатська

259.3

3857.3

2514

1962.5

270.4

8863.5

Івано-Франківська

239.2

3807.4

4623.7

2621

385

11676.3

Львівська

216.8

2099.2

1795.3

1571.6

281.8

5964.7

Чернівецька

122.9

532.6

640.4

720.1

88.1

2104.1

Усього

838.2

10296.5

9573.4

6875.2

1025.3

28608.6

Додаток 6
до Порядку

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я на 2001 рік

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 р., тис. чоловік (Nui)

Обсяг видатків на охорону здоров’я у розрахунку на
1 жителя адміністративно-територіальної одиниці,
гривень* (Hzi)

Тимчасовий коефіцієнт розподілу витрат на охорону здоров’я (постанова Кабінетів Міністрів України від
5 вересня 1996 р. № 1070) (Kz2i)

Обсяг видатків (без видатків, пов’язаних з виконанням вимог Закону України «Про статус гірських населених пунктів України») тис. гривень (Vzi – Vzgi)

Обсяг додаткових видатків, пов’язаних зі статусом гірських населених пунктів, тис. гривень (Vzgi)

Обсяг видатків на охорону здоров’я, усього,
тис. гривень (Vzgi)

Автономна Республіка Крим

2117.7

85

0.995

179121.4

 

 

Області:

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1815.3

83.1

1.000

150874.6

 

 

Волинська

1058.7

83.7

0.994

88054.4

 

 

Дніпропетровська

3712.6

85.6

1.018

323423.5

 

 

Донецька

4953

87.3

1.019

440480.7

 

 

Житомирська

1432.7

83.6

1.012

121198.9

 

 

Закарпатська

1284

82.4

0.952

100721.7

 

 

Запорізька

2004.8

83.9

1.018

171169.1

 

 

Івано-Франківська

1456.8

83.2

0.925

115371.7

 

 

Київська

1830.5

82.6

1.008

152449.8

 

 

Кіровоградська

1168.5

84

0.988

96983.2

 

 

Луганська

2643

86.3

1.018

232136.8

 

 

Львівська

2643

86.3

1.018

232136.8

 

 

Миколаївська

2716.6

84.2

0.952

217795.9

 

 

Одеська

2510.4

83.3

1.003

209737.3

 

 

Полтавська

1677.6

84.1

1.000

141125.3

 

 

Рівненська

1187.9

81

0.996

95881.2

 

 

Сумська

1337.7

84.6

1.001

113328.7

 

 

Тернопільська

1157.6

82.5

0.989

94407.3

 

 

Харківська

2969.9

85.5

1.005

255159.7

 

 

 

 

 

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.