лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетно-податкова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

V*s7i — прогнозний обсяг видатків, які необхідні на надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, для адміністративно-територіальної одиниці.
54. Розрахунковий обсяг видатків на заходи стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей (Vs8i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету м. Києва, м. Севастополя за єдиним типом формули:
Vs8i = Vs8u · Ks8 / Nu · Ni,
де Vs8u — загальний обсяг видатків на заходи стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vs8u — 15 337,5 тис. гривень;
Ks8 — питома вага видатків на заходи стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетах у загальній сумі цих видатків, за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік, Кs = 0,35; для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів Кs8 = 0,65; для бюджетів мм. Києва та Севастополя Кs = 1;
Nu — чисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;
Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
55. Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів на оброблення інформації з нарахування та виплати пенсій і допомог (Vs9i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів мм. Києва і Севастополя за формулою:
Vs9i = Vs9u · K s9,
де Vs9u — обсяг видатків на оброблення інформації з нарахування та виплати пенсій і допомог для усіх місцевих бюджетів. Vs9u — 26 083,8 тис. гривень;
Ks9 — питома вага кількості пенсіонерів та отримувачів допомог і компенсацій адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості (загальна їх кількість становить 15 565,6 тис. чоловік, додаток 12).
56. Розрахунковий обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (Vs10i) визначається для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:
Vs10i = Vs10u · K s10i,
де Vs10u — обсяг витрат на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік.
За усіма видами пільгових категорій Vs10u — 233 855,7 тис. гривень;
Ks10i — питома вага кількості перевезених за рік пільгових категорій громадян згідно із законодавством по адміністративно-територіаль-
ній одиниці у загальній їх кількості (загальна їх кількість становить 3 888 835 тис. чоловік).
Зазначений порядок розрахунку застосовується при визначенні обсягу видатків окремо по місцевому автомобільному транспорту, міському електротранспорту та метрополітену. Для усіх місцевих бюджетів обсяг видатків становить відповідно 67 500 тис. грн., 141 855,7 тис. грн. та 24 500 тис. грн., а кількість перевезених пільгових категорій громадян відповідно — 1 221 000 тис. чоловік, 2 367 300 тис. чоловік та 300 535 тис. чоловік).
57. Розрахунковий обсяг видатків на надання допомог по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (Vs11i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів м. Києва, м. Севастополя за формулою:
Vs11i = Vs11u · Ki11,
де Vs11u — обсяг витрат у 2001 році на надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу для усіх місцевих бюджетів. Vs11u — 1000 тис. гривень;
Ki11 — питома вага отримувачів допомоги по догляду за інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу адміністративно-територіальній одиниці у загальній кількості таких отримувачів (загальна їх кількість становить 4500 чоловік, додаток 13).
58. Розрахунковий обсяг видатків на виплати компенсацій реабілітованим громадянам (Vs12i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва, м. Севастополя за формулою:
Vs12i = Vs12u · V*s12 i / V*s12u,
де Vs12u — обсяг витрат на виплату компенсацій реабілітованим громадянам для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vs12u — 1000,1 тис. гривень;
V*s12i — обсяг нарахованих у 1999 році виплат компенсацій реабілітованим громадянам адміністративно-територіальної одиниці;
V*s12u — обсяг нарахованих у 1999 році виплат компенсацій реабілітованим громадянам за усіма місцевими бюджетами. V*s12u — 971,1 тис. гривень.
59. Розрахунковий обсяг видатків на інші державні програми соціаль­ного захисту населення (Vs14i) визначається за окремим розрахунком (на заходи щодо соціального захисту населення м. Жовті Води Дніпропетровської області — 2 млн гривень, заходи, пов’язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані за межі України, — 10 млн гривень).

Розрахунок обсягу видатків
на культуру і мистецтво

60. Розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво (Vki) визначається виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та норми (середнього розміру) видатків на одного жителя, що визначається як середній розмір загальних видатків відповідних бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік на
1 жителя, і коригується на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначені програми у 2001 році.

Обсяг видатків на культуру і мистецтво зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та області є загальним підсумком обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.

61. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:
Vki = Hkоb · Ni ,
де Нkоb — норма видатків на культуру і мистецтво бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету у розрахунку на одного жителя. Нkоb = 1,797 гривень;
Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
62. Для бюджету м. Києва та м. Севастополя розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:
Vki = Hkkyiv(sev) · Ni,
де Hkkyiv(sev) — норма видатків на культуру і мистецтво для мм. Києва і Севастополя. Hkkyiv = 5,855 гривень. Hksev = 6,036 гривень;
Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
63. Для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та району розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:
Vki = Hkm (r) · Ni + Vkgі,
де Hkm(r) — норма (середній розмір) видатків на культуру і мистецтво міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення або району у розрахунку на 1 жителя. Hkm = 3,208 гривень, Hkr = 4,58 гривень;
Vkgі — обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-терито­ріальної одиниці, до складу якої входять населені пункти, які мають статус гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком
(додаток 5).
Розрахунок обсягу видатків на засоби
масової інформації (пресу)

64. Розрахунковий обсяг видатків на засоби масової інформації (пресу) (Vpri) визначено для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя на рівні 2000 року, виходячи з обсягу цих видатків у розрахунку на одного жителя:
Vpri = Vpru / Nu · Ni + VprАРК,
де Vpru — прогнозний обсяг видатків на засоби масової інформації усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vpru — 5959,1 тис. гривень;
Nu — чисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;
Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року;
VprАРК — обсяг специфічних видатків на пресу бюджету Автономної Республіки Крим. VprАРК — 344,5 тис. гривень.
Розрахунковий обсяг зазначених видатків бюджету Автономної Рес­публіки Крим та обласних бюджетів на 2001 рік визначається пропорційно питомої ваги обсягів видатків цих бюджетів у загальному обсязі видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області, врахованому при затвердженні бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного обласного бюджету на 2000 рік.

Розрахунок обсягу видатків
на фізичну культуру і спорт

65. Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт (Vf) визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків бюджету Автономної Pеспубліки Крим та обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік.
66. Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва, м. Севастополя визначається за формулою:
Vfi = V fu · Kf / Nu · Ni + Vfрi,
де Vfu — прогнозний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vfu — 64 012,4 тис. гривень;
Kf — частка видатків бюджету Автономної Pеспубліки Крим та обласних бюджетів від загального обсягу видатків на цю мету усіх місцевих бюджетів. Kf = 0,4. Для бюджетів мм. Києва та Севастополя Kf = 1;
Vfpi — обсяг видатків на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що передаються з державного бюджету на фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету адміністратив­но-територіальної одиниці, бюджету м. Києва, м. Севастополя, визначається за формулою:
Vfpi = V fpu / Upu · Upi ,
де Vfpu — прогнозний обсяг видатків на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що передаються з державного бюджету на фінансування з місцевих бюджетів. Vfpu — 15 808,9 тис. гривень;
Upu — загальна кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл, що передаються. Upu — 112 921 чоловік (додаток 14);
Upi — кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл адміністративно-територіальної одиниці, що передаються.
У зазначених розрахунках враховані видатки на фінансову підтримку спортивних шкіл, які перебували в управлінні Держкоммолодьспорт­туризму, фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», профспілково-спортивного товариства «Україна», фізкультурно-спортивного товариства «Колос», центрального спортивного клубу «Гарт», а саме — спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, включаючи комплексні та центральні школи.
67. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів на фізкультуру і спорт визначається за формулою:
Vfi = V fu · Kf / Nu · Ni,
де Vfu — прогнозні обсяги видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vfu — 64 012,4 тис. гривень;
Kf — частка видатків бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів від загального обсягу видатків на цю мету усіх місцевих бюджетів України. Kf = 0,6;
Nu — чисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;
Ni — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
Розрахунок обсягу видатків на
житлово-комунальне господарство

68. Розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій населених пунктів (Vbi) для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя визначається за формулою:
Vbi = Sbi · H1 + Pbi · H2, + Vbkyiv + Vb ARK,
де Sbi — загальна площа житлового фонду (додаток 15);
Pbi — площа вулиць та доріг з капітальним і полегшеним типом дорожнього покриття (додаток 15);
H1 — витрати на капітальний ремонт 1 кв. метра загальної площі житлового фонду. H1 = 1,26 гривень;
H2 — витрати коштів на благоустрій на 1 кв. метр площі вулиць та доріг з капітальним і полегшеним типом дорожнього покриття. H2 = 0,366 гривень;
Vbkyiv — додаткові видатки бюджету м. Києва на благоустрій та
капітальний ремонт житлового фонду, пов’язані з виконанням містом
функцій столиці України. V bkyiv — 235 000 тис. гривень;
Vb ARK — видатки бюджету Автономної Республіки Крим на берегоукріплювальні роботи. Vb ARK — 900 тис. гривень.
69. Розрахунковий обсяг видатків на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються у комунальну власність (Vwi) для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, мм. Києва і Севастополя визначається за формулою:
Vwi = Vwi1 + Vwi2+ VwАРК,
де Vwi1обсяг видатків на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються у комунальну власність, виходячи з потреби у коштах відповідно до графіків першочергової передачі об’єктів соціаль­ної інфраструктури у комунальну власність на 2001 рік згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 635. Загальний обсяг цих видатків становить 374 642,3 тис. гривень;
Vwi2 — обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери сільськогосподарських підприємств недержавної
форми власності, що передаються у комунальну власність, визначаєть-
ся за окремим розрахунком. Загальний обсяг цих видатків становить 55 200 тис. гривень;
VwАРК — обсяг видатків на передачу об’єктів соціальної сфери військових містечок в Автономній Республіці Крим, що визначається за окремим розрахунком. VwАРК — 10 000 тис. гривень.

Розрахунок обсягу видатків
на правоохоронну діяльність

70. Розрахунковий обсяг видатків на правоохоронну діяльність (Vpi) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя за формулою:
Vpi = Vpi1 + Vpi2+ Vpi3,
де Vpi1 — розрахунковий обсяг видатків на утримання підрозділів дорож­ньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розпо­дільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників та адресно-довідкових бюро;
Vpi2 — розрахунковий обсяг видатків на утримання професійно-пожежної охорони;
Vpi3розрахунковий обсяг видатків на утримання спеціальних мон­тажно-експлуатаційних підрозділів.
Розрахунковий обсяг видатків на утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників та адресно-довідкових бюро (Vpi1) визначається за формулою:
Vpi1 = Vpu1 / Nu · Ni,
де Vpu1 — загальний обсяг видатків на утримання вищезазначених підрозділів для усіх місцевих бюджетів. Vpu1 = 26 192,9 тис. гривень;
Nuчисельність наявного населення України на 1 січня 2000 року;
Ni чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року
Розрахунковий обсяг видатків на утримання професійно-пожежної охорони (Vpi2) визначається на підставі чисельності працівників таких закладів та нормативних-правових актів, що регламентують їх діяльність, за формулою:
Vpi2 = Qpi · Pp,
де Qpi чисельність працівників вищезазначених установ, затверджена МВС України;
Pp — розмір витрат на утримання професійно-пожежної охорони у розрахунку на одного працівника.
Розрахунковий обсяг видатків на утримання спеціальних монтажно-експлуатаційних підрозділів (Vpi3) визначається на рівні обсягу видатків на зазначену мету, визначеного на 2000 рік, за окремим розрахунком виходячи з мережі доріг та вимог щодо забезпечення безпеки руху.
71. Розрахунковий обсяг капітальних видатків (Vkvi) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя в обсязі надходжень до відповідних бюджетів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім державної власності). Загальний обсяг цих видатків становить 180 млн гривень.
72. Розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування на водах (Vrvi) для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, м. Києва, м. Севастополя визначається на рівні обсягу видатків на зазначену мету, визначеного на 2000 рік, за окремим розрахунком виходячи із базового рівня цих видатків минулих років.
73. Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів, пов’язані з розв’язанням специфічних проблем регіонів, та на інші заходи (Vdi) визначаються на підставі окремих розрахунків.
Це видатки: на здійснення платежів за кредитними угодами, укладеними під гарантію уряду, по бюджету Закарпатської області (10,45 млн гривень); програму стабілізації та соціально-економічного розвитку м. Києва (100 млн гривень); реконструкцію та оснащення медичним обладнанням Донецького опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії АМН України (10 млн гривень); будівництво в Автономній Республіці Крим (45 млн гривень), реставрацію пам’яток
архітектури «Софія Київська» (6 млн гривень) та капітальні видатки
на міську (міста Києва) клінічну психоневрологічну лікарню № 1
(2 млн гривень).
74. Розрахунковий обсяг видатків на погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат (Vzabi) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, мм. Києва і Севастополя за окремим розрахунком з урахуванням очікуваної заборгованості на 1 січня 2001 року та стану фінансування видатків на першочергові соціальні виплати у 2000 році (додаток 16).
75. Розрахунковий обсяг нерозподіленого резерву коштів бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (Vhi) визначається для зве-
деного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей,
мм. Києва і Севастополя за формулою:
Vhi = (Vyі + Vzі + Voi+ Vsi+ Vki+ Vpri + Vfi + Vbi + Vwi + Vpi +
+ Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi) · Kc,
де K c — коефіцієнт, що визначає частку обсягу нерозподіленого резерву коштів місцевих бюджетів у обсязі видатків загального фонду (Kc ? 0,023).
Розрахунок видатків обсягів загального фонду
бюджетів адміністративно-територіальних одиниць,
що будуть фінансуватися у вигляді субвенцій
з державного бюджету

76. Обсяги субвенцій з державного бюджету (Wcі) визначаються за окремим розрахунком. Це видатки: на ліквідацію наслідків стихійного лиха по бюджетах Волинської (1 млн гривень), Донецької (5 млн гривень), Закарпатської (30 млн гривень), Івано-Франківської (10 млн гривень) областей; проведення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайної екологічної ситуації в Первомайському районі Миколаївської області (11,7 млн гривень); програму соціально-економічного розвит­ку Великої Ялти в Автономній Республіці Крим (10 млн гривень); виконання містом Києвом функцій столиці (150 млн гривень); реставрацію Одеського оперного театру (10 млн гривень) та збереження історич­ної забудови у центральній частині м. Львова (10 млн гривень); додаткові видатки бюджету м. Славутич Київської області, пов’язані із закриттям Чорнобильської АЕС (5 млн гривень).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.