лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Література

 

 

 

 

 1. Конституція України — Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
 2. Закон України «Про освіту». — К.: Мрія, 1991.
 3. Закон України «Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1998 рік» // Урядовий кур’єр. — 1998. — № 5, 6.
 4. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
 5. Закон України «Про зайнятість населення».
 6. Закон України «Про захист прав споживачів».
 7. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення».
 8. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет».
 9. Закон України «Про оплату праці».
 10. Закон України «Про освіту».
 11. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
 12. Закон України «Про основу містобудування» // Голос України. — 1992. — 9 груд.
 13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Голос України. — 1991.
 14. Закон України «Про охорону праці» // Урядовий кур’єр. — 1992. — 27 листоп.
 15. Закон України «Про пенсійне забезпечення» // Хрещатик. — 1991. — 19 груд.
 16. Закон України «Про підвищення соціальних гарантій для трудящих».
 17. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Голос України. — 1992. — 22 черв.
 18. Закон України «Про прожитковий мінімум // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — С. 170.
 19. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 20. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 21. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р.,
  № 85/96–ВР.
 22. Кучма Л. Д. Шляхом радикальних економічних реформ: Доповідь про основні засоби економічної та соціальної політики // Урядовий кур’єр. — 1994. — 13 жовт.
 23. Указ Президента України «Про основні напрямки соціальної політики на 1997—2000 роки». — К., 18.10.1997 р., № 1166/97.
 24. Про комерціалізацію торгівлі і громадського харчування: Указ Президента України // Голос України. — 1992. — 1 лют.

 

  Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні: Постанова Президента України від 9 червня 1994 року.
 1. Про деякі заходи щодо розвитку національної культури: Розпорядження Президента України 9 березня 1994 р.
 2. Україна: Поступ у ХХ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік. Проект // Урядовий кур’єр. — 2000. — № 16. — 28 січня. —С. 5—12.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. «Про регулювання цін» // Підприємництво і ринок України. — 1993. — № 2. — С. 107.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 1993 р. № 71 «Про регулювання фондів споживання у 1993 році» // Підприємництво і ринок України. — 1993. — № 3. — С. 57.
 5. Величко О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: Проблеми та перспективи // Економіка України. — 1997. — № 7.
 6. Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня и перспектив развития. — К.: Наук. думка, 1993.
 7. Гайдуцький П. І., Подолєва О. Е. Фінансування соціальної політики. — К.: УАДУ, 1995.
 8. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под. ред. проф. Т. Г. Морозовой. — М.: Финстат-информ, 1997.
 9. Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов переходу до ринку // Україна: Аспекти праці. — 1997. — № 5.
 10. Громадське харчування на сьогодні // Баланс. — 1998. — № 34.
 11. Данилишен Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні // Економіка України. — 1996. — № 11.
 12. Державна програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України (концептуальний варіант). — К., 1995.
 13. Економіка міст / За заг. ред. В. Макуха. — К.: Основи, 1997.
 14. Економіка охорони здоров’я. — К.: Здравреформ, 1995.
 15. Економіка України / За ред. доц. Б. Ф. Заблоцького. — Львів: ЛБК НБУ, 1997.
 16. Іванкевич В. Законодавство України щодо виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат // Україна: Аспекти праці. — 1998. — № 6.
 17. Карлін М. І. Фінансове забезпечення закладів соціальної сфери // Фінанси України. — 1999. — № 1.
 18. Карсекін В., Сипливий Ю. Удосконалення організаційно-еконо­мічного механізму державного регулювання діяльності сфери послуг // Економіка України. — 1996. — № 8.
 19. Кисельов М. Як стимулювати природоохоронну діяльність // Вісник Національної академії наук. — 1996. — № 11—12.
 20. Коломойцев В. Є. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України. — К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. М. Бажана, 1997.
 21. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: Організація та вдосконалення. — К.: Фірма «Праця», 1997.
 22. Кравчина Н., Рудик А. Школа в умовах ринкової економіки // Економіка України. — 1992. — № 2.
 23. Крамаренко В. И. Экономика здравоохранения. — Симферополь, 1997.

і

  Курс экономики: Учебник / Под ред. Б. А. Райзберга. — М., Инфра, 1997.
 1. Лібанова Є. Ситуація на ринку праці в контексті новітніх макроекономічних змін // Україна: Аспекти праці. — 1996. — № 6.
 2. Мандибура В., Тимофєєв В. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати. — К.: Парламентське видавництво, 1997.
 3. Медицина Украины — только цифры // Медицина Украины. — 1997. — № 3.
 4. Мельник Л. Ф. Державне регулювання економіки. — К.: ТІНГ, 1994.
 5. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. — Львів: Українські технології, 1999.
 6. Нешпорова О. Стан соціальної інфраструктури та бюджетне фінансування // Економіка України. — 1999. — № 7.
 7. Олійник Б. Культура — це грядуще нації // Урядовий кур’єр. — 1994. — № 58—59.
 8. Основи законодавства України про культуру // Голос України. — 1992. — 28 берез.
 9. Основи ринкової економіки / За ред. доц. В. М. Петюха. — К.: Урожай, 1995.
 10. Основні напрями соціальної політики на 1997—2000 роки. — К.: Соцінформ, 1997.
 11. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятості: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997.
 12. Правовідносини в сфері житлово-комунальних господарств України: Практ. посібник. — Україна, 1999.
 13. Про соціально-економічне становище України за 1997 рік. — К.: Держкомстатистика, 1997.
 14. Про хід реформування житлово-комунального господарства // Міське господарство України. — 1997. — № 4.
 15. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. — К.: УАДУ, 1997.
 16. Соціальне забезпечення в Україні: Збірник законодавчих актів та офіційних документів. — К. — 1998. — Вип. 4.
 17. Торговое дело: Экономика и организация. — М.: Инфра, 1997.
 18. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя перспективи) / За ред. акад. В. М. Гейця — К.: Логос, 1999.
 19. Теренс МГанслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. — К.: Основи, 1996.
 20. Україна за роки незалежності (Аналітичний огляд за 1991—1997 роки). — К., 1998.
 21. Україна у дзеркалі статистики ООН (інформаційно-аналітичний огляд). — К.: Секретаріат Верховної Ради України, 1996.
 22. Фінансування охорони здоров’я міжнародний досвід // Вісник УАДУ. — 1996. — № 3.
 23. Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. Державне регулювання економіки. — К.: КНЕУ, 2000.
 24. Щетинин В. П., Хроменков Н. А., Рябушкин Б. С. Экономика образования. — М.: Росийское педагогическое общество, 1998.
 25. Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика. — К.: КНЕУ, 2000.
 26. Яценко В., Вінер М. Стратегія пенсійного реформування для України // Україна: Аспекти праці. — 1999. — № 2.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.