лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 9. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ
КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

9.1. Завдання і повноваження державних органів з регулювання суспільних відносин у сфері культури
9.2. Прогнозування розвитку галузі «культура»
9.3. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення культури
9.1. ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ З РЕГУЛЮВАННЯ
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Студенти мають знати, що культура — це галузь, це сфера діяльності людей, де відбувається духовне життя людей, утверджуються норми моралі та гуманістичні ідеї, моральні засади в суспільному житті, виховуються глибокі і тверді переконання людей, віра їх в гідність, високе призначення, вирощується і наснажується особистість, вдосконалюються погляди на істину, формуються відношення людей між собою в умовах оновлення суспільного життя.
Верховна Рада України прийняла основи законодавства України про культуру, де визначені правові, економічні, соціальні, організаційні засади розвитку культури та її спрямованість на такі цілі:

 • реалізацію суверенних прав України у сфері культури;
 • відродження і розвиток культури української нації та культур національних меншин, які проживають на території України;
 • забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості;
 • реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей;
 • соціальний захист працівників культури;
 • створення матеріальних і фінансових умов для розвитку культур.

З метою підтримки розвитку культури й мистецтва в Україні необхідно вирішення завдань з державного регулювання суспільних відносин у сфері культури.
1. Створення та виконання програм розбудови культури, духовного життя. Програми мають забезпечувати позитивні зміни в системі духовних цінностей суспільства, у світоглядних засадах громадян. Відродження стосується філософських та культурологічних шкіл, новаторів музичного, театрального й образотворчого мистецтва. Виконання програм має забезпечити цілісність системи естетичного виховання громадян закладами освіти, культури і мистецтва, творчими спілками, культурними товариствами.
2. Законодавчі гарантії збереження і плідного використання культурних цінностей. Клади та пам’ятки археології повинні бути державною власністю. Культурні, історичні цінності повинні бути оцінені і схоронені в музеях і культурних установах. Необхідно створити інформаційно-пошукові системи у галузі спадщини культури, комп’ютерний архів творів живопису тощо. Створити закони про охорону національної культурної спадщини. Єдину національну службу охорони цієї спадщини, підпорядковану уряду. Потрібно створити єдиний державний реєстр національного культурного надбання. Гарантувати доступ громадянам країни до пам’яток історії та культури, музейних, бібліотечних і архівних фондів. Окремим соціальним групам громадян (дітям, учням, студентам, пенсіонерам) цей доступ має бути пільговим. Гарантувати збереження у власності творчих спілок приміщень, які їм належать.
3. Державне сприяння розвитку бібліотек з метою впровадження новітніх технологій обслуговування читачів; комп’юте­ризації, створення електронних каталогів, інтеграція у світову бібліотечну систему; перебудови управління бібліотечною справою; випуску літератури у вигляді обов’язкового замовлення і поновлення ним бібліотек; законодавчого створення національної бібліотеки.
4. Державну підтримку інтелігенції. Виховання уявлення про роль інтелігенції в суспільстві в боротьбі проти безкультур’я.
5. Державне сприяння збереженню і розвитку народної культури — відродження народної творчості, художніх промислів і ремесел; створення музеїв народної творчості та побуту, шкіл народного мистецтва, фольклорно-етнографічних ансамблів; робота громадських об’єднань, асоціацій, клубів, краєзнавчих спілок, товариств із відродження традицій і обрядів народу, його культур­ного багатства.
6. Сприяння зміцненню середовища представників високої культури через зустрічі, знайомства, обмін думками, обговорення творів літератури, мистецтва, утворення наукових шкіл, популяризацію наукових та мистецьких відкриттів і творів.
7. Дійове впровадження закону про мову як ознаку нації, як засобу національного спілкування в країні через посилення відповідальності посадових осіб за порушення закону; контроль за виконанням державної програми впровадження української мови; розширення орієнтованої за фахом видавничої бази країни до
4—5 тис. україномовних книжок на рік; забезпечення шкіл і вузів підручниками, посібниками та словниками.
8. Фінансування культури з державного бюджету.
Повноваження державних органів у сфері культури полягають у тому, щоб:

 • забезпечувати реалізацію політики держави у сфері культури;
 • здійснювати за участю громадських об’єднань розробку державних програм розвитку культури та їх фінансування;
 • створювати умови для відродження і розвитку культури української нації, культур національних меншин, які проживають на території України;
 • встановлювати державні замовлення на випуск літератури, творів мистецтва;
 • сприяти розвитку нетрадиційних форм мистецтва;
 • здійснювати заходи щодо повернення у власність народу України культурних та історичних цінностей, що перебувають поза її межами;
 • вирішувати питання про надання закладам культури, що відіграють значну роль у духовному житті народу, статусу національних;
 • розробляти і забезпечувати впровадження науково обґрунтованих суспільно-необхідних нормативів культурного обслуговування населення різних регіонів України, матеріальних і фінансових норм забезпечення закладів культури;
 • забезпечити підготовку кадрів, створювати необхідну мережу державних навчальних закладів, науково-дослідних установ та стимулювати розвиток наукових досліджень з проблем культури;
 • створювати базу з виробництва спеціального обладнання для закладів, підприємств і організацій культури;
 • організовувати та здійснювати культурне співробітництво із зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, сприяти створенню спільних інвестиційних фондів розвитку культури в Україні, а також центрів української культури за кордоном.

Загальне керівництво діяльністю установ культури та мистецт-
ва здійснює Міністерство культури України, яке виконує наступні функції:

  • розробляє та реалізує державну політику в галузі куль­тури;
  • створює умови для збереження і розвитку культури всіх національностей, які проживають на території України;
  • забезпечує державну підтримку професійного мистецтва;
  • створює і сприяє ефективному функціонуванню бюджетних і позабюджетних фондів у сфері культури;
  • сприяє задоволенню духовних потреб членів суспільства, розвитку свободи творчості.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.