лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

11. В умовах сьогодення основні завдання маркетингу — це …
а) проаналізувати, чому ринок не сприймає товар і чи може програма маркетингу змінити негативне ставлення ринку перероб­­кою товару, зниженням цін або активним стимулюванням;
б) дати оцінку обсягу потенційного ринку і створити ефективні товари і послуги, здатні задовольнити попит;
в) підтримувати існуючий рівень попиту, незважаючи на те, яким товарам віддають перевагу споживачі в той чи інший момент і на конкуренцію, яка посилюється;
г) змінити тенденцію падіння попиту завдяки творчому переосмисленню підходів до пропозиції товарів;
д) усі відповіді правильні.
12. Яке з тверджень є помилковим: «Попит на товари і послуги прогнозується такими методами …»
а) нормативним;
б) структурного і математичного моделювання;
в) корпоративними;
г) балансовим;
д) експертної оцінки.

13. Прогнози попиту населення на товари складають на …
а) 15 років;
б) 10 років;
в) 5 років;
г) 3 роки;
д) 1 рік.

14. Прогнозування попиту на товари здійснюється за …
а) товарним асортиментом;
б) товарними групами;
в) окремими товарами;
г) відповіді а, б, в — правильні;
д) відповіді а, б, в — неправильні.

15. Споживчий бюджет — це …
а) балансовий розрахунок, який характеризує обсяг і структуру споживання населенням або його окремими суспільними верствами матеріальних благ та споживчих послуг;
б) індивідуальні доходи громадян;
в) заощадження населення;
г) надходження з фінансової системи;
д) натуральні доходи від фермерських господарств і підсобних підприємств.

16. Мінімальний споживчий бюджет розраховується такими методами …
а) балансовим;
б) нормативним;
в) структурним;
г) статистичним;
д) відповіді б, в, г — правильні.

17. Яка з відповідей є помилковою: «Для прогнозування рівня життя населення та його державного регулювання використовують такі показники …»
а) прожитковий мінімум (мінімальний споживчий бюджет);
б) вартісна величина споживчого кошика на продукти харчу-
вання;
в) мінімальна заробітна плата;
г) матеріальна допомога по безробіттю;
д) межа малозабезпеченості.

Розрахункове завдання № 1

Розрахувати матеріальні блага і послуги, що надаються з фондів суспільного споживання.
Вихідні дані:
1. Заробітна плата робітників і службовців у поточний рік становитиме 273 млрд грн, а їхні натуральні доходи від підсобного господарства — 4,4 млрд грн. Грошові доходи КСП від суспільного господарства досягнуть 21,3 млрд грн, натуральні доходи від суспільного й особистого господарства — відповідно 7,5 і 18,8 млрд грн. Пенсії і допомоги становитимуть 48,5, стипендії — 4,4 млрд грн.
2. Оплата відпусток, яка виключається з індивідуальних доходів по праці робітників і службовців і включається до складу їх індивідуальних доходів із суспільних фондів споживання, становитиме 7 % фонду заробітної плати робітників і службовців.
3. Доходи в поточний рік становитимуть 381,6 млрд грн, матеріальні витрати установ невиробничої сфери, що обслуговують населення — 36,6 млрд грн.
4. Із загальної суми матеріальних благ, споживаних у сфері обслуговування, 59 % буде використано при наданні безкоштовних послуг, тобто за рахунок суспільних фондів споживання, і 41 % оплачуваних послуг.
5. Оплата праці працівників сфери обслуговування населення становитиме 16,1 % індивідуальних доходів по праці, із загального фонду оплати праці цих працівників на частку послуг за рахунок суспільних фондів споживання припадає частина, яка відповідає питомій вазі матеріальних витрат по безкоштовних послугах і послугах, оплачуваних за рахунок індивідуальних доходів із суспільних фондів споживання.

Розрахункове завдання № 2

Розрахувати обсяг товарообороту держави з продажу меблів у прогнозний період на основі коефіцієнта еластичності.
Вихідні дані:
1. Обсяг продажу меблів на душу населення в базисний рік становив 65 грн.
2. Очікуваний обсяг продажу меблів на душу населення в державі в прогнозний рік становитиме 95 грн.
3. Розмір реальних грошових доходів на душу населення за цей cамий період збільшиться з 700 до 820 грн у рік, а в прогнозний рік зросте ще на 2,9 %.
4. Чисельність населення в прогнозний рік становитиме 50 млн осіб.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.