лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

 

Вступ............................................... 3
Розділ 1. Навчальна програма дисципліни
«Соціальна інфраструктура і політика»
............. 5
Розділ 2. Блок навчально-методичного забезпечення
за темами дисципліни
Методичні рекомендації, вказівки до вивчення
лекційних тем дисципліни
....................... 18
Тема 1. Соціальна сфера: склад та призначення......... 18
Тема 2. Принципи соціальної політики держави........ 27
Тема 3. Зайнятість населення та охорона праці.......... 35
Тема 4. Державне регулювання доходів
та заробітної плати........................... 52
Тема 5. Соціальний захист малозабезпечених
верств населення......................... 70
Тема 6. Державне регулювання споживання
товарів і послуг.............................. 85
Тема 7. Політика держави у сфері охорони здоров’я.... 101
Тема 8. Політика держави в галузі освіти............. 117
Тема 9. Політика держави в галузі культури
та мистецтва................................ 130
Тема 10. Торговельне обслуговування населення........ 144
Тема 11. Житлова політика та її реформування.......... 160
Тема 12. Екологічний стан країни та його
державне регулювання....................... 178
Тема 13. Ефективність соціальної діяльності............ 199
Розділ 3. Завдання для блочно-модульного контролю......... 211
Розділ 4. Реферат та методичні вказівки щодо його виконання. 222
Розділ 5. Критерії оцінювання знань студентів............... 225

Література......................................... 228

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.