лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент у державних організаціях

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Отже, державному керівникові доводиться діяти зовсім інакше ніж приватному, його обов’язки виходять далеко за межі діяльності з підтримання організації.
Державний керівник має також репрезентувати організацію. Центр цієї функції управління міститься в зовнішньому середовищі організації. Представництво організації передбачає як спілкування, так і зв’язки з громадськістю.
Представництво організації передбачає діяльність, спрямовану на три зовнішні складові:
А. Зовнішні структури організації, які перебувають під спільним керівництвом. Це інші підрозділи більшої організації, з якою дана організація має спільно співпрацювати, планувати і координувати свою діяльність.
В. Незалежні організації — належать до інших міністерств, відомств або репрезентують зацікавлені організації, на яких впливає діяльність організації, або такі, які самі прагнуть впливати на цю діяльність.
С. Преса та громадськість — хочуть бути поінформованими й коментувати або впливати на діяльність організацій.
Державний керівник має усвідомлювати кожен із цих зовнішніх складників і сприймати методи та засоби забезпечення того, що організація державного керівника буде визнана й репрезентована у процесі ухвалення рішень.
Державний керівник має формувати і підтримувати цілі організації та її кінцеве виживання. Державний керівник діє у політизованому й конкурентному середовищі, де увага й можливості тих, хто ухвалює рішення, дуже обмежені. Як наслідок, державний керівник має шукати собі союзників. Це робиться через здобуття підтримки з боку клієнтів, які обслуговуються організацією. Державна організація має розвинути базу клієнтів, власне, як це робить приватне підприємство.
Виборці так само важливі для бюрократа, як і для політика, якого обрали, вони не лише допомагають агентству успішно сформулювати і впровадити свої програми, а й, що, мабуть, важливіше, можуть допомогти створити підтримку, потріб-
ну для одержання політичного схвалення й фінансування цих програм.
Функція зв’язку з громадськістю має кілька призначень, а саме:

  • спрямування внутрішньої організації на її ширші цілі, і утримання цих цілей у центрі уваги;
  • зосередження уваги працівників на цілях, плануванні програм та клієнтах організації;
  • підтримка освіти й забезпечення доступу до інформації про організацію;
  • забезпечення успіху та впливу організації в найширшому політичному середовищі.

Державний керівник зобов’язаний звітувати перед громадськіс­тю і нести перед нею відповідальність. Різниця між демократичною і тоталітарною системами в інформуванні громадськості та представництві організації виглядає таким чином. За диктатури існує потреба пропагувати, щоб довести правоту уряду. За демократії функція інформування громадськості полягає не лише в поширенні фактів, але й у стимулюванні загалу громадян до обмірковування державних проблем і участі в публічному обговоренні цих проблем, адже демократія краще розквітає на дебатах, а не на умовчанні.
Важливо усвідомити, що всі державні працівники здійснюють функцію представництва організації. Будь-яка дія, що її державний керівник виконує або неспроможний виконати, справляє вплив на те, як сприймається державна організація. Великою мірою це впливає на розвиток рівня довіри між громадськістю та урядом, без чого не може функціонувати жодне суспільство. Представництво організації має віддзеркалювати ті вимоги правдивості, чесності, цілісності й служби, які ставляться до професійної державної служби. Це має бути частиною обов’язків кожного державного службовця. 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.