лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент у державних організаціях

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

Передмова............................................ 3
Тема 1. Основи менеджменту............................. 4
1.1. Сутність менеджменту. Наукова основа менедж-
менту.......................................... 4
1.2. Менеджери організацій, розподіл їхньої праці........ 9
1.3. Менеджмент у сучасних умовах.................. 12
1.4. Цілі та функції менеджменту.................... 15
1.5. Менеджмент у державному управлінні............ 24
Тема 2. Становлення та розвиток системи державної служби... 30
2.1. Американський та європейський підходи до державно-
го управління................................... 30
2.2. Централізований і децентралізований підходи розвитку державної служби    33
2.3. Закриті й відкриті системи доукомплектації штатом дер-
жавної служби.................................. 36
2.4. Освіта та принципи системи державної служби. Концеп-
ція представницької бюрократії..................... 38
2.5. Становлення та розвиток державної служби в Україні. 41
Тема 3. Державна організація в менеджменті............... 50
3.1. Організація, її основи та функції адміністративного апа-
рату.......................................... 50
3.2. Державний орган як системоутворюючий елемент орга-
нізаційної структури державного управління........... 54
3.3. Структура державного органу................... 56
Тема 4. Діяльність державного керівника в організації....... 60
4.1. Визначення і характеристика дій керівника......... 60
4.2. Державне і приватне управління................. 65
4.3. Стиль і методи управління...................... 70
4.4. Типові помилки, негативні та позитивні якості керів-
ника.......................................... 76
Тема 5. Управління людськими ресурсами в державній
організації
..................................... 79
5.1. Суть і зміст управління людськими ресурсами....... 79
5.2. Планування людських ресурсів.................. 83
5.3. Набір кандидатів та їх відбір.................... 86
5.3.1. Особливості набору кандидатів та їх відбору в систе-
мі державної служби України...................... 92
5.4. Призначення на посаду, орієнтація, підготовка, розви-
ток і оцінка показників діяльності................... 97
5.4.1. Призначення на посаду і орієнтація............. 97
5.4.2. Підготовка і розвиток........................ 99
5.4.3. Оцінка показників діяльності................. 100
5.5. Особливості управління людськими ресурсами в дер-
жавних організаціях............................. 101
Тема 6. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутріш-
ньої організації державного управління
............ 106
6.1. Інформація та її роль у державному управлінні..... 106
6.2. Комунікації та їх загальна характеристика......... 108
6.3. Інформаційно-комунікаційні потоки у структурі дер-
жавного управління............................. 115
6.4. Комунікаційний процес і форми обміну інформацією 118
Тема 7. Контролінг у системі державної служби............. 123
7.1. Контролінг, його завдання, функції та форми...... 123
7.2. Цілі та завдання контролінгу при плануванні...... 125
7.3. Визначення продуктів у сфері державного управління
і застосування калькуляції в сучасному адміністративному
менеджменті.................................. 127
7.4. Аналіз управлінських процесів і розрахунок їх витрат 132
7.4.1. Аналіз управлінських процесів................ 132
7.4.2. Аналіз витрат процесу...................... 135
Література......................................... 139

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.