лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аналіз регіональної економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Т. О. Стеценко

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ  2002

 

 

Рецензенти:
О. В. Ареф’єва, д-р екон. наук (Європ. ун-т)
Ю. І. Андрійченко,
(М-во економіки та з питань європ. інтеграції)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-504 від 11.03.02

 

 

 

Стеценко Т. О.
С 79       Аналіз регіональної економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 116 с.
ISBN 966–574–372–4
Навчальний посібник «Аналіз регіональної економіки» призначений для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»).
В посібнику розкриваються теоретичні основи регіонального аналізу, порядок його проведення та основні показники, за якими він здійснюється.
Навчальний посібник написаний з використанням класичних і сучасних літературних джерел з цієї проблеми, містить багатий статистичний матеріал, який буде в нагоді студентам при вивченні предмета, і є першим виданням на вітчизняному ринку навчальної літератури з регіонального аналізу.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
ББК 65.050
© Т. О. Стеценко, 2002
ІSBN 966–574–372–4                                                                      © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

СТЕЦЕНКО  Тетяна Олегівна

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Навчальний посібник

 

 

 

Редактор Т. Зарембо
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректори: І. Чижикова, Л. Кучеренко
Верстка Т. Мальчевської

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.