лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Кредитування і контроль

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

1. Вступ ................................ 3

1.1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному
процесі
............................... 3
1.2. Програма курсу ........................ 3
Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття
рішень про надання позички ............... 3
Тема 2. Кредитний ризик як складова частина банківських
ризиків ........................... 4
Тема 3. Оцінка кредитоспроможності потенційного
позичальника ........................ 5
Тема 4. Процес банківського кредитування ............ 6
Тема 5. Проблемні позички і засоби реструктуризації
безнадійних боргів ..................... 6
Тема 6. Кредитний портфель комерційного банку, його
класифікація ........................ 7
Тема 7. Створення резерву для покриття можливих втрат
від кредитних операцій .................. 7

2. Тематичний план дисципліни ............. 8
2.1. Розподіл навчального часу за темами ........... 8
2.2. Зміст тем курсу ........................ 8
Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття рішень
про надання позички .................... 8
Тема 2. Кредитний ризик як складова частина банківських
ризиків .......................... 19
Тема 3. Оцінка кредитоспроможності потенційного
позичальника ....................... 58
Тема 4. Процес банківського кредитування ........... 76
Тема 5. Проблемні позички і засоби реструктуризації
безнадійних боргів .................... 92
Тема 6. Кредитний портфель комерційного банку, його
класифікація ....................... 100
Тема 7. Створення резерву для покриття можливих втрат
від кредитних операцій ................. 106
3. Самостійна робота студентів ............ 113
3.1. Ситуаційні завдання для засвоєння лекційного курсу
з відповідних тем
...................... 113
Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття рішення
про надання позики ................... 113
Тема 2. Кредитний ризик як складова частина банківських
ризиків .......................... 120
Тема 3. Оцінка кредитоспроможності потенційного
позичальника ...................... 127
Тема 4. Процес банківського кредитування .......... 148
Тема 5. Проблемні позички і банківський контроль...... 168
Тема 6. Кредитний портфель комерційного банку, його
класифікація ....................... 174
Тема 7. Створення резерву для покриття можливих втрат
від кредитних операцій ................. 175
3.2. Питання для підготовки до диференційованого заліку. 178

4. Список літератури ..................... 180

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.