лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Кредитування і контроль

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Р. І. Шевченко

 

КРЕДИТУВАННЯІ КОНТРОЛЬ

 

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ
2002

 

 

Рецензенти:
В. В. Шокун, д-р екон. наук, проф.
(Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фінансів України)
Л. Д. Буряк, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. екон. ун-т)

 

 

 

Шевченко Р. І.
Ш 37      Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 183 с.
ISBN 966–574–316–3
У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Кредитування і контроль» розглядається система відносин, які виникають між комерційним банком і позичальником у процесі здійснення кредитних операцій.
У посібнику детально аналізуються різні аспекти діяльності комерційних банків щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації витрат, пов’язаних із банківською діяльністю, а саме розглядаються умови виникнення кредитної угоди між банком і позичальником, ризики, що виникають у процесі банківської діяльності, критерії оцінки ризиків та управління ними, засоби захисту від ризиків, кредитна політика комерційного банку, її зміст і параметри, порядок визначення кредитоспроможності позичальника, етапи процесу банківського кредитування, процентна політика комерційного банку, визначення вартості кредитної послуги, проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів, порядок формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій тощо.
Матеріал посібника подано у формі стислого викладення семи тем, містить 30 виробничих ситуацій для засвоєння лекційного курсу з відповідних тем, а також запитання для підготовки до диференційованого заліку.
До кожної теми додається список необхідної літератури (Закони України, нормативні документи НБУ). Крім того, в кінці посібника наведено загальний список літератури. Книга розрахована на спеціалістів у галузі фінансів і кредиту, студентів вищих економічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться банківською справою.

                ББК 65.262.2
a Р. І. Шевченко, 2002
ІSBN 966–574–316–3                                                                       a КНЕУ, 2002
Навчальне видання

 

 

 

ШЕВЧЕНКО Раїса Іванівна

 

 

КРЕДИТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

 

Редактор І. Судзіловська
Художник обкладинки  О. Стеценко
Коректор Н. Мельник
Верстка Т. Мальчевської

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.