лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ ............................................... 3

Розділ І. Програма курсу .............................. 5

Розділ ІІ. Основи стратегічного аналізу .................. 8

Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні
економікою підприємства ........................ 8
1.1. Концептуальні засади стратегічного аналізу ..... 8
1.2. Суть, зміст та завдання стратегічного аналізу. Сфера його застосування       11
1.3. Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій   15
1.4. Методи стратегічного аналізу середовища підприємства 20
1.5. Інформаційна база стратегічного аналізу ....... 31
1.6. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі 34
Тема 2. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства. 53
2.1. Прогнозування в діяльності підприємства: поняття, роль, види і методи 53
2.2. Маркетинг у системі оцінки стратегії виробничої діяльності     57
2.3. Виробнича діяльність і закон спадаючої віддачі . 59
2.4. Прогнозування обсягу виробництва ........... 63
2.5. Методи визначення оптимального обсягу виробництва   66
2.6. Виробнича функція, її значення в стратегічному аналізі обсягів виробництва   67
2.7. Витрати виробництва, їх оптимізація .......... 71
2.8. Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату 74
Тема 3. Стратегія структури капіталу підприємства ........ 79
3.1. Структура капіталу і ризик, їх взаємозв’язок та прогнозування   79
3.2. Політика стратегії структури капіталу ......... 83
3.3. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку і показників, зумовлених нею ............................................ 87
Тема 4. Стратегічний аналіз показників діяльності підприємства 95
4.1. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні бізнесом      95
4.2. Моделювання прогнозу фінансових показників .. 96
4.3. Моделі прогнозної фінансової звітності ........ 99
4.4. Прогнозування складових елементів бізнесу ... 101
4.4.1. Операції зі створення стартового капіталу ... 101
4.4.2. Операції з відновлення основних засобів .... 102
4.4.3. Прогноз орендних операцій ............... 107
4.4.4. Балансова модель операцій прогнозування
руху запасів ................................. 109
4.4.5. Прогнозування операцій, пов’язаних із затратами праці 112
4.5. Узагальнююча балансова модель фінансової звіт­ності    114
Тема 5. Стратегія прийняття інвестиційних рішень ........ 124
5.1. Види інвестиційних проектів ................ 124
5.2. Визначення початкових витрат при здійсненні інвестиційної діяльності 125
5.3. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів 127
5.4. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень       132
5.5. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів    136
Розділ ІІІ. Завдання для самостійної роботи і методичні вказівки щодо виконання та оформлення самостійної роботи ........................ 138
1. Методичні вказівки щодо виконання і оформлення самостійної роботи    138
2. Завдання для самостійної роботи ............. 144
3. Тематика рефератів ........................ 170
Короткий термінологічний словник ............. 172

Рекомендована література .................... 178

Додатки ................................... 180

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.