лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Т. В. Головко

С. В. Сагова

 

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За редакцією доктора економічних наук,
професора М. В. Кужельного

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2002

 

 

 

Рецензенти:
Ю. І. Осадчий, д-р екон. наук, проф.
(Держ. міжнар. ін-т управління)
В. Є. Мандибура, д-р екон. наук
(Київ. екон. ін-т менедженту)

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-718 від 24.05.01

 

 

 

 

Головко Т. В., Сагова С. В.

Г 61Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В.Кужельного. — К.: КНЕУ, 2002. — 198 с.
ІSBN 966–574–313–9

Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Стратегічний аналіз», яка входить до переліку нормативних дисциплін магістерського рівня навчання студентів зі спеціальності 8106 «Облік і аудит підприємницької діяльності». У ньому розглянуті методичні аспекти стратегічних оцінок діяльності підприємства, орієнтованого на ринкові умови господарювання і використання міжнародного досвіду.
Для студентів, аспірантів, викладачів, бухгалтерів і менеджерів підприємств усіх форм власності та господарювання.
ББК 65.053
a Т. В. Головко,
С. В. Сагова, 2002
ІSBN 966–574–313–9                                                                  a КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

 

 

 

 

Головко Тетяна Василівна
Сагова Світлана Володимирівна

 

 

СТРАТЕГІЧНІЙ АНАЛІЗ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

За редакцією доктора економічних наук,
професора М. В. Кужельного

 

 

Редактор О. Молдованова
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Верстка Т. Мальчевської


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.