лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

Сервісні програми

Сервісні програми — це допоміжні інструменти, що розширюють та доповнюють функції операційних систем.

4.1. Службові програми

Форматування дисків. Накопичувачі на магнитних дисках (гнучкі, жорсткі) перед використанням повинні бути проформатовані. Для форматування дисків використовується стандартна програма Windows, яку можна завантажити з контекстного меню відповідного пристрою (рис. 4.1).


Рис. 4.1. Виклик програми форматування FLOPPY-диска
За допомогою цієї програми можна форматувати будь-які диски за винятком диска, з якого була завантажена система (диск С:). Для форматування диска С: необхідно завантажити систему з дискети.
Форматувати можна як нові диски, так і ті, які вже використовувалися. Під час форматування вся інформація, що зберігалася на диску, вилучається.
Після завантаження програми форматування на екрані з’явля­ється вікно (рис. 4.2), в якому треба задати параметри.

Рис. 4.2. Вікно програми форматування

Якщо диск новий, його, як правило, необхідно повністю форматувати. Якщо диск раніше вже був проформатований, тоді можна виконати швидке форматування. У цьому випадку область фізичного розміщення файлів не змінюється, очищується лише та частина диска, що містить його зміст. Тоді, якщо диск був проформатований випадково, можна поновити файли цього диска, але до копіювання на нього інших файлів.
Повне форматування диска застосовується, якщо на ньому з’явилися пошкоджені сектори. Ця процедура дуже часто дозволяє поновити працездатність диска, але ємність його стає меншою через рахунок вилучення з користування пошкоджених секторів.
Під час форматування диска його можна зробити системним, що надалі дозволить завантажувати з нього комп’ютер. Під час завантаження з системного диска, створеного засобами Windows, графічна оболонка не завантажується і описана раніше команда недоступна. Форматування диска можна виконати за допомогою DOS-утіліти FORMAT, яка може мати декілька варіантів пара-
метрів:
FORMAT <ім’я диска:>[/V[<:мітка>]][/Q] [F:<розмір>] [/B]¦ [/S] [/C]
FORMAT <ім’я диска:> [/V [<:мітка>]] [/Q] [T:<доріжки> /N:<сектори>] [/B]¦[/S] [/C]
де   /V[<:мітка>] — мітка тома, що створюється;
/Q — виконання швидкого форматування;
/F:<розмір> — розмір диска, що форматується (наприклад, 360, 720, 1.44, 2.88);
/B — виділення на диску місця під розміщення системних файлів;
/S — копіювання на відформатований диск системних файлів;
/C — перевірка кластерів, помічених як пошкоджені;
/T:<доріжки> — кількість доріжок на кожному боці диска;
/N:<сектори> — кількість секторів на одній доріжці;
Наприклад: FORMAT A:/B/S
Форматування диска за допомогою команди FORMAT можна також виконувати під час роботи у сеансі MS DOS.
Дефрагментація дисків. У файлових системах FAT 16 та FAT 32, які застосовуються в операційній системі Windows, файли розміщуються у кластерах, не обов’язково суміжних. Доступ до файла, розташованого в одному місці диска, потребує менше часу, ніж доступ до файла, фрагменти якого розкидані по всьому диску. Для збільшення швидкодії системи диск необхідно періодично дефрагментувати. Ця стандартна службова програма запускається за допомогою меню Пуск/Программы/Стандарт­ные/Служебные/Дефрагментация Диска.
Під час дефрагментації виконується перенесення інформації з одних кластерів в інші з метою розташування файла в одному місці.
Перевірка дисків на наявність помилок. У процесі експлуатації диска можуть з’являтися помилки запису на нього інформації. Для виправлення помилок застосовується форматування диска. Але деякі з них можна виправити за допомогою стандартної службової програми перевірки диска (рис. 4.3). Її запуск відбувається через меню Пуск/Программы/Стандартные/Служеб­ные/Проверка диска.

Рис. 4.3. Перевірка диска

Ця програма перевіряє цілісність файлової системи та поверхню диска. Цілісність файлової системи визначається:

 • вірністю імен файлів;
 • вірністю дати та часу створення файла;
 • унікальністю імен файлів;
 • відсутністю файлів із загальними кластерами;
 • відсутністю кластерів, що не належать жодному файлу.

Вікно додаткових параметрів перевірки дисків, що з’являється після натиснення на кнопку Дополнительно, зображено на рис. 4.4.
В результаті знаходження пошкоджених секторів їх дані переносяться в інші сектори. Деякі системні файли не можна переносити, тому бажано виправлення помилок в секторах, що містять такі файли, відмінити. Для збільшення надійності перевірки поверхні диска необхідно використовувати режим запису на диск.
У цьому випадку дані на диску не втрачаються.

Рис. 4.4. Додаткові параметри перевірки диска

Помилки, що будуть знайдені, можуть виправлятися автоматично відповідно до заданих параметрів. Для виправлення інших помилок необхідно використовувати інші програми, наприклад утіліти NORTON UTILITES.
Очищення дисків. У процесі роботи з дисками їх вільний простір заповнюється файлами. Для створення нових файлів виникає проблема звільнення місця від уже не потрібних файлів. Файли, які вилучені у корзину, місце на диску не звільняють. Для цього необхідно очистити корзину. Для вилучення непотрібних файлів існує програма Очистка диска, завантажується за допомогою меню Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Очи­стка диска (рис. 4.5). Програма очищення диска пропонує для вилучення такі категорії файлів:

 • TEMPORARY INTERNET FILES — файли, які копіюються з INTERNET для швидкого перегляду;
 • DOWNLOADED PROGRAM FILES — файли, які тимчасово зберігають елементи ActiveX та додатки Java, що автоматично завантажуються з Internet під час перегляду деяких сторінок;
 • КОРЗИНА — вилучені файли (див. розділ III);
 • ВРЕМЕННЫЕ ФАЙЛЫ — файли, що створюються різними програмами під час своєї роботи. Після завершення виконання цих програм тимчасові файли вилучаються. Але у деяких випадках вони залишаються на диску.

Рис. 4.5. Вікно програми Очистка диска

Програма очищення диска також дозволяє вилучити програми та компоненти Windows, які не використовуються.
Додаткове вільне місце можна отримати, встановивши FAT 32 замість FAT 16 (меню Пуск/Программы/Стандартные/Служеб­ные/Преобразование диска в FAT 32).

4.2. Архівація даних

Архівація файлів застосовується для створення копій з одночасним ущільненням файлів. Ступінь ущільнення файла залежить від його типу.
Програми для архівації файлів дозволяють розміщувати копії файлів на диску в ущільненому вигляді в архівний файл, виймати файли з архіву, переглядати зміст архіву тощо. Різні програми відрізняються форматом архівних файлів, швидкістю роботи, сту­пенем ущільнення файлів під час розміщення в архіві, зручністю використання. Найбільш поширені програми-архіватори, які працюють у середовищі Windows: WinZip, WinRar, WinArj, NetZip, мають приблизно однакові можливості.
Архіватор WinZip запускається за допомогою меню ПУСК> ПРОГРАММЫ>WinZIP. На рис. 4.6. зображено вікно програми-архіватора WinZip.
Створення архіва відбувається за допомогою меню FILE> NEW ARCHIVE, натисненням кнопки NEW на панелі інструментів або клавіш CTRL+N (рис. 4.7). Файл архіву буде створено після введення імені. Якщо встановлений «прапорець» ADD DIALOG, буде відкрито додаткове вікно ADD (рис. 4.8), в якому можна вказати імена та параметри файлів, що додаються в архів. У противному разі буде створений порожній архівний файл.
У вікні ADD (рис. 4.8) задаються такі параметри:

Рис. 4.6. Вікно програми-архівтора WinZip

 • ACTION:
 • Add (and replace) files — додає файли в архів. Якщо файл в архіві вже існує — переписує його;
 • Freshen exicning files — поновлюються тільки ті файли, які вже існують в архіві. Нові файли не додаються;
 • Move files — файли переміщуються в архів.
 • Update (and add) files — поновлюються файли, що вже існують в архіві, та додаються нові.

Рис. 4.7. Створення нового архіву

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.