лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.8. Перегляд та зміна параметрів роботи
у середовищі Windows
Пункт меню Настройка кнопки Пуск дає змогу переглядати та за бажанням змінювати стандартні установки роботи Windows:


3.8.1. Панель управління
Панель управления призначена для роботи із ресурсами і компонентами Windows (мережа, система, клавіатура, екран, мова та стандарти роботи, паролі, мишка, установка обладнання тощо). Викликавши для роботи потрібний компонент, можна переглянути його поточні установки та призначити нові.
3.8.1.1. Зміна властивостей клавіатури

Можна використати вкладинку Язык для додавання або видалення однієї з доступних мов для роботи з текстами.
3.8.1.2. Зміна властивостей екрану
Параметр Экран дозволяє змінювати характеристики екрана:
Вкладинка Заставка використовується для збереження строку служби монітора. Вибрана зі списку заставка викликається на екран, якщо комп’ютер не використовується більше часу, ніж вказано в зоні Интервал.

Також можна встановити режим чекання — енергозберігання і вказати кількість хвилин, після яких монітор переходить у цей режим.
Натиснення будь-якої клавіші або пересування мишки припиняє дію вибраного режиму і комп’ютер знову готовий для роботи.
Вкладинка Фон використовується для зміни візерунка Робочого столу, а також можна на Робочий стіл поставити рисунок.
Для зміни візерунка зі списку запропонованих вибирається потрібний, а для зміни рисунка можна вибрати будь-який зі списку рисунків і, якщо потрібно, натиснути кнопку-покажчик Раз-
множить
, а можна натиснути кнопку Обзор, вибрати диск, папку та файл рисунка і натиснути Ok:

Вкладинка Оформление використовується для зміни оформлення вікон:

3.8.1.3. Встановлення нових стандартів
роботи з числами
Параметр Язык и стандарты на панелі управління використовується для зміни представлення чисел, грошових одиниць, часу та дати. Для цього вибирається відповідна вкладинка і
провадяться зміни згідно з новими вимогами користувача.
По закінченні впровадження потрібної інформації натискається кнопка Ok.

Вкладинка Числа показує формат представлення чисел, використовуваний розподільник десяткових знаків тощо.
Вкладинка Денежная единица — формат основної грошової одиниці та її параметри. Можна змінити грошову одиницю, вибравши потрібну із запропонованого списку і натиснувши Ok.
Вкладинка Время і Дата — формат дати та часу.
3.8.1.4. Зміна системної дати та часу
Параметр Дата и время панелі управління дозволяє змінити системний час та дату, які будуть показані як індикатор на панелі задач і використовуватимуться при збереженні файлів користувача.
3.8.1.5. Підключення нового обладнання
Windows самостійно розпізнає нове обладнання, яке було підключене (так званий принцип Plug and Play — підключай і працюй), при цьому підключення треба проводити при непрацюючому комп’ютері і при завантаженні машини нове обладнання буде виявлено Windows і викличеться вікно Установка оборудования.
Якщо обладнання нестандартне, Windows його не розпізнає і тоді треба завантажити параметр Установка оборудования через виклик панелі управління і параметра Установка оборудования:

Натискаючи кнопку Далее і відповідаючи на поставлені запитання, користувач підключить нове обладнання і зможе з ним працювати. У більшості випадків після підключення нового обладнання Windows здійснить перезавантаження системи для того, щоб нові установки були впроваджені.
3.8.2. Принтери
3.8.2.1. Підключення нового принтера
За допомогою пункту меню кнопки Пуск/Настройка/Прин­терыможна додати новий принтер для роботи:

Для цього викликається значок Установка принтера і провадиться підключення принтера як нового обладнання.
Також можна вказати, який із запропонованих принтерів вибирається для роботи: позначається потрібний принтер, викликається пункт меню Файл/Установить по умолчанию. У подальшому ввесь друк буде автоматично подаватися на визначений принтер.
3.8.2.2. Переміщення документа у черзі на друк
Черга на друк є списком документів, що чекають друкування. Для кожного з таких документів у вікні черги показані розмір документа, стан друку та ім’я користувача, що друкує документ.
Переміщувати документ у черзі на друк можливо тільки доти, доки документ не почав друкуватися. Для переміщення викликається папка Принтеры, відкривається принтер, на якому має друкуватися документ, потрібний документ перетягується по вказаній черзі на потрібне місце.
3.8.2.3. Тимчасове припинення друку
Викликається папка Принтеры, вибирається потрібний принтер, у пункті меню Принтер мишкою позначається пункт Приостановить печать. Так само можна викликати пункт Документ/Приостановить печать, при цьому тимчасово припиниться друк поточного документа. Для продовження друку позначку з пункту Приостановить печать треба зняти.
3.8.2.4. Скасування друку документа
Скасовувати друк можна тільки для власних документів. Викликається папка Принтеры, відкривається потрібний принтер, позначається документ, друк якого треба скасувати, в пункті меню Документ вибирається Отменить печать.
Також можна видалити усі документи з черги на друк, для цього в меню Принтеры вибирається пункт Удалить задания.
Проте очистити чергу на друк у мережевому принтері з локального принтера не можна.
3.8.3. Панель задач
Можна змінити характеристики панелі задач:
Вкладинка Параметры панелі задач показує існуючі визначення.


Вкладинка Настройка меню використовується для додавання чи видалення певних пунктів головного меню кнопки Пуск:

Вибираючи або скасовуючи відповідні покажчики, ці характеристики можна змінити.
Після вибору потрібних характеристик натискається кнопка Ok. Якщо ж натиснути кнопку Применить, усі позначені параметри будуть встановлені, проте відповідне вікно зміни параметрів не закриється і можна знову проводити зміни в іншій вкладинці.
3.9. Завершення роботи
3.9.1. Завершення роботи з програмою або вікном
Стандартно завершення роботи виконується:

  • натисненням пункту пеню Файл/Закрыть, або
  • натисненням кнопки закриття вікна програми, або
  • двічі натиснувши кнопку системного меню програми, або
  • натисненням комбінації клавішів ALT+F4

Якщо передбачено роботою програми, викликається вікно для підтвердження збереження результатів роботи, і треба натиснути кнопку Да — для збереження, кнопку Нет — для виходу без збереження, тобто втратою результатів роботи, і кнопку Отмена — для скасування процедури припинення роботи з програмою.
У деяких випадках програма перестає реагувати на дії користувача. Завершити таку програму можна тільки із втратою результатів роботи: натискається клавіатурна комбінація CTRL+ALT+DEL:

Вибирається програма, яку треба зняти (вона позначена пові-
домленням Не отвечает) і натискається кнопка Снять задачу.
Може з’явитися додаткове вікно для підтвердження скасування роботи з програмою.
Кнопка Завершить работу викличе завершення роботи з Win­dows.
3.9.2. Завершення роботи з Windows
Натискаєтьсякнопка Пуск/Завершение работы:

Кнопка-покажчик Выключить компьютер використовується для підготовки до виключення комп’ютера. Після натиснення кнопки Да на екрані з’явиться дозвіл на вимикання комп’ютера або комп’ютер просто відключиться сам.
Кнопка-покажчик Перезагрузить компьютер викликає перезавантаження комп’ютера, й усі дані, що не були збережені, втрачаються, так само, як і зміст буферної пам’яті комп’ютера.
Кнопка-покажчик Перезагрузить компьютер в режиме эмуляции MS DOS звичайно використовується у випадках, коли програма не може працювати у звичайному сеансі MS DOS (кнопка Пуск/Программы/Сеанс MS DOS).

Після роботи в режимі MS DOS у командному рядку записується команда Exit, натискається Enter і знову можна працювати у середовищі Windows.
Для роботи у середовищі Windows крім мишки також можна використовувати комбінації клавішів:
3.10. Загальні комбінації клавішів
для роботи у середовищі Windows
3.10.1. Усі програми Windows

Клавіша                  Дія

F1                      Отримання довідки щодо роботи з виділеним об’єктом
ALT+F4             Завершити роботу програми чи закрити вікно
SHIFT+F10        Вивести контекстне меню для виділеного
об’єкта
CTRL+ESC        Вивести головне меню кнопки Пуск
ALT+TAB         Повернутися у попередню програму. Для переходу в потрібну програму, що працює, натискується й утримується клавіша ALT і натискається ТАВ стільки разів, доки не з’явиться значок програми, потрібної для роботи, а потім відпускається клавіша ALT
CTRL+X            Виділити позначені дані (об’єкти) в буфер
CTRL+С            Скопіювати позначені дані (об’єкти) в буфер
CTRL+V            Вставити дані з буфера
DELETE            Видалити дані   
CTRL+Z            Скасувати останню дію
SHIFT                натиснення при вставці CD-диска скасує його
автовиклик
3.10.2. Рабочий стол, Мой компьютер,
Проводник Windows

Клавіша                  Дія

F2                      Перейменувати позначений об’єкт
F3                      Знайти папку або файл
SHIFT+DEL      Видалення об’єкта без занесення в Корзину
ALT+ENTER     Виклик вікна властивостей позначеного об’єкта
CTRL i перетягнути об’єкт         
Скопіювати об’єкт
CTRL+SHIFT    i перетягнути об’єкт
Створити ярлик для об’єкта
3.10.3. Мой компьютер, Проводник Windows

Клавіша                  Дія

CTRL+A            Виділити усе
F5                      Поновити інформацію у вікні
BACKSPACE    Перейти в папку на рівень вище
SHIFT разом з кнопкою закриття вікна
Закрити поточну папку й усі її рівні
F6 або ТАВ       Перейти з однієї області вікна в іншу
3.10.4. Проводник Windows

Клавіша                  Дія

CTRL+G              Перехід до потрібної папки
NUMLOCK i *    Розгорнути всі ієрархічні рівні позначеної папки
NUMLOCK i +    Розгорнути підпорядкований рівень позначеної папки
(* і + натискаються на малій цифровій кла-
віатурі)

  • Розгорнути позначену папку, якщо вона згор­нута, а якщо позначена папка розгорнута, виділити першу з підпорядкованих папок
  • Згорнути позначену папку, якщо вона розгорнута, в противному разі виділити папку, якій вона підпорядковується

3.10.5. Вікно властивостей об’єкта

Клавіша                  Дія

ТАВ                  Перехід до наступного параметра
SHIFT+TAB      Перехід до попереднього параметра
CTRL+TAB       Перехід до наступної вкладинки
CTRL+SHIFT+TAB
Перехід до попередньої вкладинки
3.10.6. Діалогове вікно Открыть файл
і Закрыть файл

Клавіша                  Дія

F4                      Відкрити список Сохранить в… або Папка
F5                      Поновити інформацію у вікні
BACKSPACE    Відкрити папку на рівень вище від позначеної

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.