лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.6.2. Робота з файлами, папками
та ярликами у програмі Проводник
Об’єкти (файли, папки, ярлики) можна копіювати, переміщувати, знищувати, змінювати їхні імена тощо. Для проведення дій одночасно з декількома об’єктами, їх попередньо треба виділити.
Виділення декількох файлів та/або папок:
Якщо потрібні файли/папки розташовані підряд, позначається перший з них, натискується й утримується клавіша SHIFT, а потім позначається останній.
Якщо потрібні файли/папки «розкидані», позначається перший з них, натискується й утримується клавіша CTRL, а потім поступово позначаються усі необхідні.
Також для виділення об’єктів використовується пункт меню Правка/Выделить все або /Обратить выделение.
Для скасування виділення взагалі треба клацнути мишкою праворуч на порожньому місці вікна Проводник, а для скасування окремого виділення із сукупності натискається й утримується клавіша CTRL, і позначається непотрібний об’єкт(и).
Видалення, копіювання та переміщення позначених об’єк­тів проводиться стандартним чином (як при видаленні папок, файлі чи ярликів у вікні Мой компьютер або на Робочому столі), проте існують ще й інші способи.
Якщо перетягати мишкою позначені файли або папки з одного диска на інший (при цьому мишка підводиться до значка диска, на який треба помістити інформацію), то відбувається копіювання. А якщо перетягувати позначені файли або папки у межах того ж самого диска (з однієї папки в іншу), то відбудеться переміщення. Для виконання означеним способом копіювання під час перетягування утримується клавіша CTRL.
Перейменування позначених папок, файлів або ярликів:
1 спосіб: Викликати пункт меню Файл/Переименовать.
2 спосіб: Натиснути праву кнопку мишки на позначеному об’єкті і вибрати пункт Переименовать.
3 спосіб: Двічі (з деяким проміжком у часі) натиснути ліву кнопку мишки на позначеному об’єкті.
У будь-якому випадку ім’я позначеного об’єкта «підсвітиться» синім кольором у рамці, можна увести нове ім’я і натиснути клавішу Enter.
Слід обережно перейменовувати файли-програми або завантажувальні файли, бо при зміні імені може змінитися і розширення файла, і Windows не зможе належним чином з ним працювати у подальшому.
Завантаження файла:
Кожен файл у середовищі Windows супроводиться спеціальним значком, за зовнішнім виглядом якого можна з’ясувати, до якого типу він належить.
 — файл, створений у середовищі Microsoft Word;
 — файл, створений у середовищі Microsoft Excel;
 — файл ініціалізації;
 — текстовий файл;
 — файл-компонент Windows;
 — програмний файл (.com, .exe);
  — файли довідки;
 — файл бібліотеки Windows;
 — файл або ярлик Microsoft DOS;
 — файл рисунка (.bmp);
 — програмний файл Windows;
 — завантажувальний пакетний файл (.bat) і т. ін.
Для завантаження такого файла потрібно двічі клацнути мишкою на файлі, або вибрати пункт меню Файл/Открыть, або натиснути на файлі праву кнопку мишки і вибрати пункт Открыть, або позначити файл і натиснути клавішу Enter.
Якщо Windows знатиме, яка з програм Windows працює з таким файлом, то він завантажиться, а якщо ні, то з’явиться вікно:

із якого треба вибрати потрібну програму для роботи з файлом, і натиснути клавішу Ok.
3.6.3. Пошук файлів
Викликається пункт меню Сервис/Найти/Файлы и папки (цю дію також можна виконати, натиснувши кнопку Пуск/Най­ти/Файлы и папки). З’явиться вікно пошуку файлів:
Вкладинка Имя и размещение використовується для вибору диска і/або папки, де буде проведений пошук. У рядок Имя заноситься повне або скорочене ім’я для пошуку:

Вкладинка Дата изменения використовується для локалізації часу створення пошукуваного файла:

Вкладинка Дополнительно використовується для занесення додаткової інформації пошуку:

Потім натискається кнопка Найти і, якщо позначені файли є, то вони розташуються у нижній частині вікна пошуку:

Можна позначити потрібний файл і викликати його для роботи, як пояснювалося вище.
3.6.4. Робота з дисками
Диски у середовищі програми Проводник можна форматувати, копіювати (тільки гнучкі диски), надавати їм імена (мітки), проглядати властивості дисків і т. ін.
Для роботи з диском натискується права кнопка мишки на позначеному диску.
Пункт Форматировать… використовується для форматування диска/дискети (аналогічно зовнішній команді MS DOS FORMAT).

Якщо позначити показчик Скопировать на диск системные файлы, диск буде системним, тобто з нього можна завантажувати комп’ютер.
Пункт Копировать диск… використовується для копіювання дискет (аналогічно зовнішній команді MS DOS DISKCOPY):

Натискається кнопка Начать, і вибрана дія починає викону-
ватися.
При виборі пункту Свойства з’явиться вікно властивостей вибраного диска (так само його можна викликати, використовуючи пункт меню Файл/Свойства):
Вкладинка Общие показує загальний обсяг диска та обсяг вільного та зайнятого простору:

Вкладинка Сервис дозволяє завантажити одну зі службових програм Windows:

Вибирається потрібна службова програма, натискається відповідна кнопка, і службова програма почне виконуватися.
По закінченню роботи натискається клавіша Ok.
Упорядкування файлів та папок на диску:
Вибирається потрібний диск, викликається пункт меню Вид/ Упорядочить значки і вибирається потрібне:

 • По имени — значки файлів, папок та ярликів будуть відсортовані за іменем в алфавітному порядку;
 • По типу — значки файлів, папок та ярликів будуть відсортовані за розширенням в алфавітному порядку;
 • По размеру — значки файлів, папок та ярликів будуть відсортовані за обсягом, при цьому найбільший файл розташовуватиметься останнім у списку, а найменший — першим;
 • По дате — значки файлів, папок та ярликів будуть відсортовані за датою створення (найновіший — на початку списку, найстаріший — у кінці).

Ліву і праву частини вікна Проводник можна змінювати за розміром: треба поставити мишку на розподільчу межу частин вікна (курсор набуде вигляду двонаправленої стрілки). Захопивши мишкою межу, можна перетягти її на нове, зручне місце.
3.7. Робота в мережі
3.7.1. Основні відомості
Мережа — це два або більше комп’ютерів, що сполучені між собою кабелем, через телефонну лінію/модем або за допомогою інших засобів. Якщо Проводник або папка Мой ком-
пьютер
містять папку Сетевое окружение, то комп’ютер має усі компоненти для роботи у мережі і користувач має змогу ними користуватися. До основних мережевих компонентів відносять:

 • Клієнт/Сервер — це комп’ютер в локальній мережі, на якому встановлене спеціальне програмне забезпечення для управління доступом до всієї мережі або її частини, а також до мережевих ресурсів. При цьому комп’ютер, що виконує частину функцій сервера, може забезпечити іншим комп’ютерам доступ до загальних ресурсів.
 • Мережева плата — це пристрій, що фізично поєднує комп’ютер з мережею.
 • Протокол — це сукупність спеціальних методів, правил і т. ін., які використовуються комп’ютерами у мережі для підтримання зв’язку між собою.
 • Служби — це програмно-апаратне забезпечення, що дозволяють зробити файли, папки, диски, принтери одного комп’ютера доступними для інших комп’ютерів, тобто використовувати ресурси мережі спільно.

3.7.2. Підключення мережевих ресурсів
Викликається папка Сетевое окружение, розкривається значок Вся сеть, і вибирається потрібний комп’ютер, принтер або папка (залежно від потреб користувача). Можливо, розкриється віконце для введення пароля доступу, тоді треба занести пароль і натиснути клавішу Ok.
Для підключення мережевої папки треба клацнути правою кнопкою мишки по її значку, вибрати пункт Подключить сетевой диск, занести або вибрати потрібну літеру логічного диска, потім можна позначити покажчик Автоматически подключать при входе в систему, і Windows самостійно буде підключатися до цього сервера при кожному завантаженні, і можна звертатися до мережевої папки просто через Мой компьютер або через ліву частину вікна Проводник.
З підключеним мережевим ресурсом можна працювати так, як і з локальним: все залежить від прав доступу до підключеного мережевого ресурсу.
Є Полный (необмежений) доступ — тобто можна працювати з повними правами на зміну, додавання та видалення інформації.
Є доступ Только чтение — у цьому випадку можна користуватися інформацією ресурса, але не можна її змінювати та ви-
даляти.
Найчастіше права доступу користувача регламентуються системним адміністратором за допомогою системи паролів.
3.7.3. Відключення мережевого ресурсу
Відключення мережевої папки провадиться натисненням правої кнопки мишки на імені цієї папки і вибором пункту Отключить.
При цьому встановлений раніше зв’язок буде розірваний.
3.7.4. Спільне використання власних
ресурсів у мережі

Якщо потрібно зробити папку, диск або принтер локального комп’ютера доступним для роботи інших користувачів мережі, треба вибрати відповідний об’єкт, викликати вікно властивостей об’єкта (права кнопка мишки на об’єкті, пункт Доступ) або пункт меню Файл/Доступ.
На вкладинці Доступ треба:

 • позначити тип доступу (Только чтение, Полный або Определяется паролем),
 • вказати мережеве ім’я ресурсу та,
 • якщо потрібно, увести паролі для призначення прав доступу для ресурсу. Пропонується: Для чтения та Для полного доступа.

По закінченні введення інформації натискається Ok і ресурс готовий для спільного користування.
3.7.5. Віддалений доступ до мережі
Перебуваючи вдома чи в іншому місці, користувач може отримати доступ до свого комп’ютера і мережі на роботі з домашнього чи іншого комп’ютера. Встановлення зв’язку з робочим комп’ютером дає можливість роботи з будь-яким спільним ресурсом як робочого комп’ютера, так і мережі.
Для пов’язування комп’ютерів обов’язково потрібні модеми і має бути встановлена підтримка віддаленого доступу до мережі. Якщо в папці Мой компьютер значок Удаленный доступ к сети є відсутнім, натискається кнопка Пуск, вибирається пункт Настройка/Панель управления/Установка и удаление программ:


Потім викликається вкладинка Установка Windows, вибирається компонент Связь і натискається кнопка Состав:

Мишкою відмічається покажчик Удаленный доступ к сети і натискається кнопка Ok, потім двічі натискується мишкою значок Мой компьютер, а далі двічі натискається значок Удаленный доступ к сети. Відкриється вікно організації віддаленого доступу до мережі і, вибираючи потрібні параметри та натискаючи кнопку Далее, користувач реалізує віддалений доступ.
Для під’єднання до діалогових ресурсів мережі (електронним дошкам об’яв, новинам тощо) краще використовувати не віддалений доступ, а програму зв’язку Hiper Terminal. Для цього натискається кнопка Пуск, вибирається пункт Программы/Стан­дартные/Программа связи і двічі натискається значок Hipertrm. Програма зв’язку Hiper Terminal дає можливість за допомогою модема встановлювати зв’язок з комп’ютером, на якому навіть не завантажена операційна система Windows, а також надсилати та приймати факси і т. ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.