лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.4. Робота з об’єктами
у середовищі Windows
Об’єктами у Windows є файли, ярлики, папки, вікна, зовнішні пристрої (гнучкі та жорсткі диски, CD, принтери, сканери тощо), комп’ютери за умови роботи у мережі.
3.4.1. Кнопка Пуск
Використовується для роботи з програмами та документами.
Викликається Головне меню з такими командами:

 • Программы — для завантаження будь-якої програми зі списку запропонованих. Пункт Программы/Стандартные дозволяє виконувати роботу з простими текстовими та графічними редакторами (Блокнот, WordPad, Paint), калькулятором, тощо та з програмами перевірки диска (ScanDisk), дефрагментації дис-
  ка (Defrag), стиснення інформації (DriveSpace), архівації даних (BackUp) тощо. Назви програм з’являються у списку запропонованих при установці Windows (наприклад, Автозагрузка містить програми, які автоматично завантажуються при кожному запуску Windows). Інші програми надходять у список при своїй установці у середовище Windows. Можна додати нові програми самостійно, виконавши такі дії:
 • Права кнопка мишки на кнопці Пуск, пункт Открыть…
 • Двічі клацнути папку;
 • Викликати пункт меню Файл/Создать/Папка й увести назву пункту для програми, що додається;
 • Натиснути клавішу Enter і двічі клацнути мишкою по створеній папці;
 • Викликати пункт меню Файл/Создать/Ярлык;
 • Натиснути кнопку Обзор…, вибрати диск, папку та файл, що містить програму;
 • Натиснути на кнопку Открыть;
 • Натиснути на кнопку Далее;
 • Увести ім’я для ярлика й натиснути на кнопку Готово.

Третя дія використовується у випадку, коли в меню команди Программы включається пункт, що буде містити інші пункти, і тоді кроки 5—9 повторюються стільки разів, скільки підпунктів треба додати.
Якщо ж не виконувати третю дію взагалі, то вставлений пункт в меню команди Программы одразу завантажуватиме потрібну програму.
Для розміщення потрібної програми в головному меню треба просто перетягти мишкою значок програми на кнопку Пуск.
Для знищення вставленого пункту виконуються дії 1—2, позначається назва пункту і вибирається пункт меню Файл/ Удалить.

 • Документы — для завантаження одного з 15 документів, з якими користувач працював останнім часом.
 • Настройка — для настроювання можливостей Windows згідно з бажанням користувача.
 • Поиск — для пошуку файлів за іменем, розширенням, датою створення тощо.
 • Справка — для виклику довідникової системи по роботі у середовищі Windows.
 • Выполнить — для завантаження програми, якої немає у списку пункту Программы. Здебільшого так завантажуються програми або команди операційної системи Microsoft DOS.
 • Остановка — для економії енергії під час перерви в роботи. При цьому треба зберегти інформацію, якщо робота відбувається в мережі, інакше вона може бути втрачена.
 • Завершение работы — для закінчення сеансу роботи з Windows, перезавантаження комп’ютера або переключенні його у режим роботи з операційною системою Microsoft DOS.

Крім вказаних, у меню кнопки Пуск можуть включатися пункти:

 • Открыть документ Microsoft Office — для відкриття документа Office,
 • Создать документ Microsoft Office — для створення нового документа засобами Microsoft Office.
 • Назви програм (наприклад, WinRAR — програми-архіва­тора і т. ін.) — для завантаження програми.

3.4.2. Робота з папками
Створення папок:
Викликається диск і, якщо потрібно, папка, де треба створити нову папку:
1 спосіб: Пункт меню Файл/Создать/Папка, заноситься ім’я нової папки і натискається клавіша Enter.
2 спосіб: Права кнопка мишки на порожньому місці, пункт Создать/Папка і далі, як показано вище.
Створення папки на Робочому столі:
Нова папка створюється на вільному місці Робочого столу 2-им способом.
Копіювання папок:
Позначається потрібна папка:
1 спосіб: Пункт меню Правка/Копировать,
2 спосіб: Права кнопка мишки, пункт Копировать,
3 спосіб: Натискається сукупність клавішів CTRL+C,
Потім викликається диск і, якщо потрібно, папка, куди треба скопіювати позначену папку:
1 спосіб: Пункт меню Правка/Вставить,
2 спосіб: Права кнопка мишки, пункт Вставить.
3 спосіб: Натискається сукупність клавішів CTRL+V.
Копіювання папки на Робочий стіл:
1 спосіб: Папка перетягається мишкою на Робочий стіл при натисненій лівій кнопці, після відпускання кнопки скопійована папка розташовується на визначеному місці Робочого столу:

2 спосіб: Папка перетягається мишкою на Робочий стіл при натисненій правій кнопці, після відпускання кнопки з’явиться контекстове меню:

Вибирається пункт Копировать і папка буде розташована на визначеному місці Робочого столу.
Якщо вибрати пункт Переместить, то папка буде переміщена на нове місце.
Видалення папок
Із використанням корзини: Позначається папка:
1 спосіб: Пункт меню Файл/Удалить.
2 спосіб: Права кнопка мишки на позначеній папці, пункт Удалить.
3 спосіб: Натиснути клавішу DELETE.
4 спосіб: Перетягти мишкою папку на значок Корзини.
У будь-якому випадку зміст папки розташується в Корзині, і папку за бажанням можна буде відновити.
Без використання Корзини: Позначається папка:
Натискаються клавіші SHIFT+DELETE. Потім треба підтвердити остаточне видалення папки: натиснути кнопку Да.
Відновлення папок
Папка при видаленні сама не розміщується в Корзині, туди потрапляють тільки файли, що містилися у видаленій папці. Для відновлення папки треба викликати пункт Правка/Выделить все (для позначення файлів зі змісту виділеної папки), натиснути пункт меню Файл/Восстановить. Папка відновиться і розташується на місці, яке вона займала перед видаленням.
Розкриття папки:
1 спосіб: Двічі клацнути мишкою на потрібній папці.
2 спосіб: Права кнопка мишки на папці, пункт Открыть.
Закриття папки:
1 спосіб: Пункт меню Файл/Закрыть.
2 спосіб: Натискається кнопка закриття вікна.
3 спосіб: Двічі клацнути мишкою на кнопці системного меню папки.
3.4.3. Робота з ярликами

Створення ярлика

Викликається диск і, якщо потрібно, папка, де треба створити ярлик:
1 спосіб: Пункт меню Файл/Создать/Ярлык, кнопка Обзор…, вибирається диск, і папка або файл, для якого створюється ярлик, кнопка Открыть, кнопка Далее, заноситься ім’я нового ярлика, кнопка Готово.
Якщо файл, для якого створюється ярлик, розпізнається Windows за типом, то рисунок для ярлика створюється автоматично, а якщо не розпізнається, то після занесення імені ярлика знову натискається кнопка Далее, вибирається рисунок, а потім кнопка Закрыть.
2 спосіб: Права кнопка мишки на порожньому місці, пункт Создать/Ярлык і далі, як показано вище.
Створення ярлика на Робочому столі:
Новий ярлик створюється на вільному місці Робочого столу
2-им способом.
3 спосіб: Файл (або папка) перетягується мишкою на вільне місце Робочого столу при натисненій правій кнопці, після відпускання Кнопки з’явиться контекстне меню:

Вибирається пункт Создать ярлык, і ярлик буде розташований на визначеному місці Робочого столу.
Рисунок для створеного ярлика за бажанням можна змінити:
Права кнопка мишки на ярлику, пункт Свойства, кнопка Сменить значок…, зі списку запропонованих рисунків вибирається потрібний, і двічі натискається кнопка Ok:

Дії для копіювання, видалення, відновлення і переміщення ярликів виконуються так само, як і аналогічні дії для папок.
3.5. Робота із стандартними програмами
У середовищі Windows можна працювати із сервісними програмами. Для виклику найпростішого текстового редактора Блокнот, натискається кнопка Пуск/Программы/Стандартные/ Блокнот:

Головне меню Блокнота складається зі стандартних пунктів, за допомогою яких можна завантажувати, зберігати, редагувати та друкувати текст, отримувати довідку по роботі з Блокнотом. При збереженні набраного тексту в файл автоматично буде надане розширення .txt (текстовий файл). У Блокноті одночасно мож­на працювати тільки з одним документом.

Рис. 3.2. Стандартне вікно WordPad
Так само викликається більш потужний текстовий редактор WordPad (рис. 3.2).
Крім стандартних пунктів, меню містить додаткові: Вставка — для вставляння деяких об’єктів у текст документа, Формат — для зміни характеристик тексту. Також можна працювати з текстом, використовуючи панель інструментів, що розташована під рядком головного меню. Кожна з кнопок виконує дії, так само, як і команди меню, і використовується для швидкого виклику потрібної дії. У WordPad також одночасно можна працювати тільки з одним документом.
Калькулятор використовується для простих обчислень і може мати два різних вигляди: Звичайний (пункт меню Вид/Обычный), або:

Розширений (пункт меню Вид/Инженерный):

Різниця полягає тільки у кількості функцій, які використовуються.
Результат обчислень можна запам’ятати у буфері обміну: пункт меню Правка/Копировать, потім перемкнутися у потрібну програму (наприклад, текстовий редактор) і вставити зміст буфера у відповідне місце файла: пункт меню текстового редактора Правка/Вставить або іншим з показаних вище способів.
Для роботи зі стандартними службовими програмами натискається кнопка Пуск/Программы/Стандартные/Служебные, вибирається потрібна програма і виконуються дії з використанням пунктів меню, кнопок, списків і т. д.
Нижче показане вікно роботи з програмою дефрагментації диска:

3.6. Робота з програмою Проводник
3.6.1. Основні відомості
Програма Проводник Windows використовується для зручної роботи з дисками, папками та файлами поточного комп’ютера та дозволяє звертатися до дисків, папок та файлів, розташованих на інших комп’ютерах, які працюють разом у мережі.
Викликати програму Проводник можна:
1 спосіб: Кнопка Пуск/Программы/Проводник Windows.
2 спосіб: Кнопка  на панелі Microsoft Office.
3 спосіб: Права кнопка мишки на кнопці Пуск, пункт Проводник:

Програмне вікно Проводник містить стандартний рядок меню:

Загальний вигляд пункту меню Файл:

Загальний вигляд пункту меню Правка:

Загальний вигляд пункту меню Вид:

Загальний вигляд пункту меню Сервис:

Загальний вигляд пункту меню ? (Справка):

Нижче у вікні розташована панель інструментів:

За допомогою панелі інструментів можна вибирати потрібний для роботи диск або папку, а також виконувати потрібні дії, натискаючи кнопки.
Внизу вікна програми Проводник розташований рядок стану:

Тут розташовуються пояснення щодо вибраної команди або стисла інформація про властивості позначеного об’єкта.
У середній частині розташовується інформація про зміст комп’ютера: ліворуч — імена дисків і стандартних папок, а праворуч — зміст вибраного диска або папки (рис. 3.3.)
Кнопка а+а показує, що об’єкт (диск або папка) містить інші папки. При натисненні мишкою кнопка а+  перетворюється на кнопку а–а, що означає, що об’єкт відкритий для показу свого змісту. Те ж саме відбувається, якщо двічі клацнути мишкою по об’єкту. Повторення дії дає зворотний ефект. Таким способом розкриваються або закриваються ієрархічні рівні об’єктів.

Рис. 3.3. Вікно програми Проводник

Аналогічно, якщо двічі клацнути мишкою, можна розкрити або закрити папку, що розташована праворуч, і передивитися
її зміст.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.