лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

10.3.7. Використання фільтрів
для пошуку інформації

Фільтр — це набір умов для вибирання множини записів або для сортування записів. Існують такі типи фільтрів: фільтр по виділеному фрагменту, звичайний фільтр, розширений фільтр.
Фільтр по виділеному фрагменту дозволяє відібрати записи з використанням значень, які вибираються у таблиці, запиті або у полі форми в режимі таблиці. Порядок створення фільтру:

 • Відкрити таблицю, запит або форму.
 • Виділити значення, яке повинні містити записи.


  Вибрати меню Записи/Фильтр/Фильтр по выделенному або натиснути на відповідну кнопку .
Для відміни дії фільтру вибрати меню Записи/Удалить фильтр або натиснути на кнопку .
Фільтри зберігаються автоматично під час зберігання таблиці, запита або форми.
Звичайний фільтр дозволяє відібрати записи шляхом уведення критеріїв у порожню таблицю, запит або форму. Наприклад, необхідно з таблиці Табель відібрати записи, в яких поле МІСЯЦЬ=2 та КІЛЬКІСТЬ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДНІВ > =20.
Порядок створення звичайного фільтру:
 • Відкрити таблицю, запит або форму.
 • Вибрати меню Записи/Фильтр/Изменить фильтр або натиснути на кнопку .
 • На екрані з’явиться таблиця для введення критеріїв (рис. 10.148). У відповідних полях увести умову відбору записів. Для уведення значень розкрити список та вибрати потрібне значення. Для уведення виразу можна використовувати будівник виразів. Для пошуку записів, які повинні містити в конкретному полі порожні або непорожні значення, необхідно увести вираз IS NULL або IS NOT NULL.

Рис. 10.148. Уведення критеріїв для звичайного фільтра

5. Вибрати меню Записи/Применить фильтр або натиснути на кнопку . Для відміни дії фільтру вибрати меню Записи/Удалить фильтр або натиснути на ту саму кнопку.
Розширений фільтр дозволяє створювати складні критерії відбирання записів. Порядок створення розширеного фільтру:

 • Відкрити таблицю, запит або форму.
 • Вибрати меню Записи/Фильтр/Расширенный фильтр. У результаті відкриється вікно, схоже на вікно конструктора запитів.
 • Додати поле або поля, для яких будуть задані умови для відбирання записів.
 • Задати порядок сортування.
 • Задати шукане значення або ввести вираз у рядок Условие отбора для кожного поля. Вираз можна ввести безпосередньо у комірку, або з використання будівника виразів.
 • Вибрати меню Записи/Применение фильтра або натиснути на відповідну кнопку панелі інструментів.

Наприклад, створити фільтр для відбирання записів, у яких посада=«Секретар». На рис. 10.149 відображено вікно фільтру та результат його виконання.

Рис. 10.149. Вікно розширеного фільтру
та результат його виконання

Створення форми або звіту на основі записів, відібраних за допомогою фільтру. Для цього необхідно вивести на екран записи, відібрані за допомогою фільтру, відкрити список біля кнопки Новый объект  і вибрати Форма, Отчет, Автоформа або Автоотчет.

10.3.8. Створення та використання звітів

Звіти можна створювати на основі таблиць та запитів за допомогою майстрів або конструктора.
Створення звіту за допомогою майстра. Наприклад, необхідно створити звіт «Відомість нарахування з/п», до якого включити поля НАЗВА МІСЯЦЯ, ПРІЗВИЩЕ, НАРАХОВАНО, УТРИМАНО, СУМА ДО ВИДАЧІ. Під час створення звіту потрібно: задати сортування за прізвищем; виконати групування за назвою місяця і задати виконання операції підсумовування за полями НАРХОВАНО, УТРИМАНО, СУМА ДО ВИДАЧІ. Для створення цього звіту зручно використати запит ПОВНИЙ ЗАПИТ, який містить поля з таблиць ТАБЕЛЬ, ПРАЦІВНИКИ, РОБОЧІ ДНІ та розрахункові поля НАРАХОВАНО, УТРИМАНО і СУМА ДО ВИДАЧІ. Порядок створення звіту:

 • Вибрати вкладинку Отчеты, натиснути на кнопку Создать, вибрати Мастер отчетов та натиснути на кнопку Оk.
 • Вибрати потрібну таблицю або запит та поля (рис. 10.150).

Рис. 10.150. Вибирання полів для звіту

 • Задати рівні групування, а саме поля, для яких у звіті будуть виводитися проміжні підсумки (Наприклад, НАЗВА МІСЯЦЯ). Натиснути на кнопку Далее (рис. 10.151).
 • Визначити порядок сортування записів у звіті та, натиснувши на кнопку Итоги, задати підсумкові операції (рис. 10.152). Натиснути на кнопку Далее.
 • Вибрати макет для звіту (рис. 10.153). Натиснути на кнопку Далее.
 • Вибрати стиль звіту. Натиснути на кнопку Далее.
 • Увести назву звіту і натиснути на кнопку Готово.
 • Переглянути звіт, вибравши його у вікні бази даних та натиснувши на кнопку Просмотр. На рис. 10.154 показано звіт ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ З/П.

Рис. 10.151. Задання групування записів

Рис. 10.152. Визначення порядку сортування
та обчислення підсумків за вибраними групами

Рис. 10.153. Визначення макета для звіту

Рис. 10.154. Звіт з проміжними підсумками

Створення звіту за допомогою конструктора. У режимі конструктора можна створити новий звіт або відредагувати існуючий. Наприклад, необхідно створити такий звіт.
Відомість нарахування заробітної плати на _________

Прізвище

Нараховано

Утримано

Сума до видачі

. . .


Усього:

 

 

Сума

Цей звіт можна створити на основі таблиць ТАБЕЛЬ, ПРАЦІВНИКИ та РОБОЧІ ДНІ або запиту ПОВНИЙ ЗАПИТ, який крім полів з трьох таблиць містить розрахункові поля НАРАХОВАНО, УТРИМАНО та СУМА ДО ВИДАЧІ. Крім того, під час виконання цього запиту запитується номер місяця, за який потріб­но відібрати записи.
Порядок створення звіту в режимі конструктора:

 • Вибрати вкладинку Отчеты, натиснути на кнопку Создать, задати джерело даних (ПОВНИЙ ЗАПИТ), вибрати Конструктор та натиснути на кнопку Оk. На екрані з’явиться вікно конструктора звітів (рис. 10.155). Звіт містить такі самі розділи та панель елементів, як і форма.
 • Додати вираз для розрахунку номерів сторінок: вибрати меню Вставка/Номер страницы.

  Вставити розділи Заголовок отчета та Примечание отчета: меню Вид/Заголовок/Примечание отчета.
 • Увести заголовок звіту. Для цього вибрати інструмент,  (Надпись), розтягти рамку в розділі Заголовок та увести «Відомість нарахування заробітної плати на».
 • Вважаючи, що у заголовку звіту повинна виводитися назва місяця, треба увести вираз за такою послідовністю: вибрати інструмент  (ПОЛЕ), розтягти рамку в розділі Заголовок після назви відомості. З’являться два об’єкти: Поле та Свободный. Об’єкт Поле треба вилучити (виділити та натиснути на кнопку DEL). В об’єкт Свободный ввести вираз: =[Назва місяця]. Вираз краще вводити за допомогою будівника виразів. Для цього необхідно виділити об’єкт Свободный, вибрати меню Вид/Свойства (або натиснути на праву кнопку миші і вибрати Свойства) та у рядку властивостей Данные натиснути на кнопку . У результаті буде завантажено будівник виразів (див. п. 10.3.4. Використання запитів), за допомогою якого можна увести будь-який вираз.

Рис. 10.155. Вікно конструктора звітів

 • У розділі Верхний колонтитул увести шапку таблиці, використовуючи такі інструменти:
 •  — Надпись;
 •  — Прямоугольник;
 •  — Линия.

  У розділі Область данных увести вирази (наприклад, =[Прізвище], =[Нараховано] тощо) для кожного стовпчика таблиці так само, як описано в пункті 5.
 • У розділі Нижний колонтитул, використовуючи  увести вираз для розрахунку поточної дати: =NOW().
 • У розділі Примечание отчета за допомогою інструменту Надпись увести УСЬОГО, а за допомогою інструменту Поле увести вираз для розрахунку загальної суми до видачі:

 =SUM[СУМА ДО ВИДАЧІ].

 • Відформатувати звіт одним з двох методів:
 • за допомогою панелі інструментів, змінюючи розмір, шрифт, колір тексту у звіті (попередньо виділивши об’єкт або весь звіт);
 • за допомогою меню Формат/Автоформат. Спочатку необхідно виділити звіт: вибрати меню Правка/Выделить отчет.
 • Переглянути звіт (меню Вид/Предварительный просмотр).
 • Зберегти звіт (меню Файл/Сохранить как).

На рис. 10.156 відображено звіт ВІДОМІСТЬ З/П у режимі конструктора, а на рис. 10.157 — у режимі перегляду.

Рис. 10.156. Звіт у режимі конструктора

Рис. 10.157. Звіт у режимі перегляду

10.3.9. Створення та використання модулів

Для програмування у СУБД ACCESS використовується процедурна мова VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) з додаванням елементів об’єктно-орієнтованого програмування, інструкцій SQL та макрокоманд. Програмування в ACCESS базується на об’єктах, які містять дані та код (програму). Програми зберігаються у модулях, які поділяються на:

 • загальні модулі — це окремі об’єкти бази даних, які використовуються для зберігання програм, що доступні з будь-якого місця додатку;
 • модулі, що зв’язані з формами та звітами. Кожна форма та звіт містять вбудовані модулі з процедурами обробки подій. Ці модулі також можуть містити інші процедури, доступні лише з даної форми або звіту.

Модулі поділяються на модулі класу та стандартні модулі. Стандартний модуль містить тільки код. Модуль класу містить код та дані. Модулі форм та модулі звітів — це модулі класів. Кожний модуль містить розділ описів (Option Compare Database) та процедури, додані користувачем.
Процедури поділяються на два види:

 • процедури-функції FUNCTION (функції користувача) містять інструкції мови VBA та завжди повертають значення, тому їх можна використовувати у виразах. Порядок створення функції у загальному модулі:
 • Вибрати вкладинку Модули.
 • Натиснути на кнопку Создать.
 • Увести текст функції, яка має такий формат:

FUNCTION <ім’я функції>(<аргументи>)
. . .
END FUNCTION
Треба мати на увазі, що ім’я функції повинно складатися з латинських символів (кирилицю використовувати не можна).
На рис. 10.158 наведено функцію для розрахунку прибуткового податку, а на рис. 10.159 — її застосування.

Рис. 10.158. Створення функції користувача

 • процедури-підпрограми SUB виконують дії, але не повертають значення. Процедура Обработки событий використовується у формах та звітах. Під час виникнення події для форми, звіту або елементу управління автоматично викликається процедура обробки подій, назва якої складається з імен об’єктів та подій.

Рис. 10.159. Запис виразу для розрахунку
прибуткового податку за допомогою
функції PODATOK

Наприклад, необхідно створити форму Інформація щодо працівників, за допомогою якої завантажується форма Працівники або ОКЛАД_БІЛЬШЕ_ЗА_СЕР. Перша форма (рис. 10.160) створюється на основі таблиці ПРАЦІВНИКИ (мал. 10.124), друга (рис. 10.161) — на основі запиту ВИБ_ЗАП_ БІЛЬШЕ СЕР (рис. 10.142).

Рис. 10.160. Форма ПРАЦІВНИКИ

Рис. 10.161. Форма ОКЛАД_БІЛЬШЕ_ЗА_СЕР

Форма Інформація щодо працівників повинна мати такий вигляд, як зображено на рис. 10.162.

Рис. 10.162. Форма ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО
ПРАЦІВНИКІВ у режимі форми

Для розв’язання цієї задачі потрібні такі інструкції:

 • Визначення змінних DIM:

DIM <ім’я змінної> AS <тип> [, <ім’я змінної> AS <тип> [,...]]
Наприклад, DIM name as string, quantity as integer

 • Альтернативне вибирання SELECT CASE:

SELECT CASE <вираз, що оцінюється>
CASE <список_виразів1>
<блок_інструкцій1>
CASE <список_виразів2>
<блок_інструкцій2>
. . .
CASE ELSE
<блок_інструкційN>
END SELECT
Інструкція SELECT CASE за своїми можливостями аналогічна інструкції IF, але у деяких випадках її застосування зручніше, ніж IF. Інструкція SELECT CASE працює таким чином: якщо список_виразів 1 містить значення виразу, що оцінюється, виконується блок_інструкцій 1, якщо список_виразів 2 — блок_інструкцій 2 тощо. Якщо жоден список_виразів не містить значення виразу, що оцінюється, виконується блок_інструкцій N.
Наприклад, визначити по номеру місяця його назву:
DIM nomer AS INTEGER, nazva AS STRING
nomer=2
SELECT CASE nomer
CASE 1
nazva=”січень”
CASE 2
nazva=”лютий”
. . .
CASE 12
nazva=”грудень”
CASE ELSE
MSGBOX (“Невірний номер місяця”)
END SELECT

 • Виконання макрокоманди у процедурі DOCMD:

DOCMD.<ім’я макрокоманди>(<аргументи>)
Наприклад, DOCMD.CLOSE

 • Макрокоманда CLOSE закриває поточну форму, див. попередній приклад.
 • Макрокоманда OPENFORM відкриває задану форму поточної бази даних:

OPENFORM <ім’я форми>
Наприклад, DOCMD OPENFORM ПРАЦІВНИКИ
Порядок створення форми ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ:

 • Вибрати вкладинку Формы, натиснути на кнопку Создать, вибрати Конструктор та натиснути на кнопку Оk. На екрані з’явиться вікно форми (рис. 10.163)

Рис. 10.163. Форма у режимі конструктора

 • У панелі елементів вибрати інструмент Группа переключателей  та в області даних виділити рамку для розташування перемикачів.
 • Заповнити вікна створення групи перемикачів (рис. 10.164—10.168). У результаті буде створена група перемикачів, кожному з яких буде надано номер (значення параметра).

Рис. 10.164. Завдання підписів для кожного перемикача

Рис. 10.165. Встановлення перемикача за замовчуванням

Рис. 10.166. Встановлення значення параметра
для кожного перемикача

Рис. 10.167. Вибирання типу перемикачів та оформлення

Рис. 10.168. Уведення підпису для групи перемикачів

 • Надати групі перемикачів ім’я: виділити групу перемикачів, натиснути на праву кнопку миші, вибрати Свойства та для властивості Имя увести ПРАЦІВНИКИ.
 • Створити кнопку ПЕРЕГЛЯД: у панелі елементів вибрати інструмент КНОПКА  та в області даних виділити місце для розташування кнопки. Після цього на екрані з’явиться вікно СТВОРЕННЯ КНОПКИ, в якому необхідно натиснути на кнопку Отмена.
 • Виділити об’єкт Кнопка, натиснути праву кнопку миші, вибрати Свойства та для властивостей Имя та Подпись задати ПЕРЕГЛЯД.
 • Створити другу кнопку ВИХІД так само, як це описано у пунктах 4—5.
 • Для кнопки ПЕРЕГЛЯД створити процедуру події CLICK. Для цього виділити кнопку, натиснути на праву кнопку миші, вибрати Обработка событий, потім — програми та увести текст процедури ПЕРЕГЛЯД_CLICK у модулі форми (рис. 10.169).
  Вікно модуля можна також відкрити за допомогою меню Вид/Программа або натиснувши на кнопку ПРОГРАМИ панелі інструментів. Задана процедура залежно від вибраного перемикача завантажує відповідну форму. Якщо натиснути на кнопку в процесі відкриття форми, почне виконуватися задана процедура.
 • Для кнопки ВИХІД створити процедуру ВИХІД_CLICK так само, як і для кнопки ПЕРЕГЛЯД (рис. 10.169). Ця процедура закриває поточну форму.

 

Рис. 10.169. Вікно модуля форми з процедурами
ПЕРЕГЛЯД_CLICK та ВИХІД_CLICK

 • Відкрити форму в режимі форми:
 • у вікні бази даних — виділити форму та натиснути на кнопку Открыть;
 • у вікні конструктора форм — за допомогою панелі інструментів (рис. 10.170);
 • у вікні модуля — за допомогою меню ЗАПУСК/ПЕ­РЕЙТИ/ПРОДОЛЖИТЬ.

Рис. 10.170. Змінення режиму

На рис. 10.171 відображено створену форму в режимі конструктора.

Рис. 10.171. Форма в режимі конструктора

 

 

 

 Література

 

 

Основна

 

1. Тексти лекцій з диципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 6103. Ч. 1 — Робота з базами даних / Укл.: О. Ф. Клименко. — К.: КНЕУ, 2002 (електронний варіант).
2. Практичний посібник по створенню та роботі з WEB-сторінками та WEB-Mail скриньками в мережі INTERNET із дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 6104, 05 денної форми навчання / Укл.: Т. О. Кучерява, О. Ф. Клименко. — К.: КНЕУ, 2001. — 40 с.
3. Практикум по роботі у мережі INTERNET / Укл.: Т. О. Кучерява. К.: КНЕУ, 2001. — 88 с.
4. Методичні вказівки до самостійного виконання лабораторних робіт у мережах INTERNET із дисципліни «Інформатика та комп’ю­терна техніка» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Л. Ф. Мараховський, Т. О. Кучерява. — К.: КНЕУ, 2000. — 60 с.
5. Основи інформатики та обчислювальної техніки для економістів / Е. А. Карповський, Т. Є. Оболенська, О. Д. Шарапов, В. П. Кулагіна / К.: Навч.-метод. кабінет, 1991. — 212 с.
6. Розв’язання фінансово-економічних задач у програмах середовищ WІNDOWS-95, WORD 7.0, EXCEL 7.0, Visual Fox Pro 5.0 для студентів усіх спеціальностей денної, вечірньої і заочної форм навчання: Конспект лекцій і практикум з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Укл.: В. Є. Бондаренко. — К.: КНЕУ, 1998. — 172 с.
7. Тексти лекцій з дисципліни «Основи побудови ЕОМ і технологія їхнього виробництва» для студентів спеціальності 0207 усіх форм навчання. Ч. 1. / Укл. М. Я. Пономарьов. — К.: КНЕУ, 1997. — 100 с.
8. Нейлор К. Как построить свою зкспертную систему / Пер с англ. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 285 с.
9. Защита информации: Компьютерная криптография. Защита от компьютерных вирусов / Б. Ю. Ключевский. — М.: Гротек, 1998. — 62 с.
10. Гульев И. Компьютерные вирусы, взгляд изнутри. — М.: ДМК, 1999. — 304 с.
11. Публикация баз данных в Интернете. — СПБ.: Символ-плюс, 1998. — 480 с.
12. Домарев В. В. Защита информации и безопасности компьютерных систем. — К.: Диасофт, 1999. — 477 с.
13. Лоренс Билл. Novell Net Ware в подлиннике: Пер. с англ. — СПб.: ВНУ, 1996. — 720 с.
14. Сети WINDOWS NT 4.0 / Д. Д. Пули и др.; Пер. с англ. — Л.: ВНУ, 1997. — 798 с.
15. Кулаков Ю. А., Омелянский С. В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. — К.: Юниор, 1999. — 544 с.
16. Борланд, Рассел. Знакомство с Microsoft Windows 98. — М.: Русская редакция, 1997. — 373 с.
17. Колесников A. Windows 98: Русифицированная версия. — К.: Ирина: Изд. группа BHV, 2000. — 368 с.
18. Галіцин В. К., Левченко Ф. А. Багатокористувацькі обчислюва­льні системи та мережі: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 360 с.
19. Сигель Ч. Visual FoxPro для профессионалов: Пер. с англ. — К.: ВЕК+; М.: ЭНТРОП, 1999. — 576 с.
20. Корнелюк В. К., Веккер З. Е., Зиновьев Н. Б. ACCESS 97. — М.: СОЛОН, 1998. — 490 с.
21. Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 2000. — СПб: Питер, 2000. — 1040 с.
22. Додж М., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000. — СПб: Питер, 2000. — 1056 с.
23. Интернет: Энциклопедия / Под ред. Л. Велиховой. — СПб: Питер, 2000. — 528 с.
24. Экономическая информатика / Под ред. П. В. Конюховского и Д. Н. Колесова. — СПб: Питер, 2000. — 560 с.

Додаткова

 1. Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология: Справочное руководство. — К.: УРЕ, 1991. — 416 с.
 2. Стинсон К. Эффективная работа в Microsoft WINDOWS.95. — CПб: Питер, 1996.
 3. Бойс Д. и др. Сетевые возможности WINDOWS.95. — К., 1997. — 287 с.
 4. Прангишвили И. В. Микропроцессоры и локальные сети ПЭВМ в распределенных системах управления. — М.: Энергоатомиздат, 1995. — 272 с.
 5. Руденко В. Д. та ін. Практичний курс інформатики. — К., 1998. — 304 с.
 6. Брайан Пфаффербергер. Эффективная работа с Microsoft Internet EXPLORER. — СПб: Питер, 1999. — 410 с.
 7. Фил Джеймс. Эффективная работа с NETSCAPE Communicator. — СПб.: Питер, 1999. — 764 с.
 8. Пасько Виктор. WORD 97. — К.: BHV, 1997. — 479 c.
 9. Монсен Лаура. Использование Microsoft EXCEL 97: Пер. с англ. — К.; М.; СПб.: Вильямс, 1998. — 336 с.
 10. Вейскас Джон. Эффективная работа с Microsoft Access 97. — СПб: Питер, 1999. — 973 с.
 11. Гончаров А. FoxPro в примерах. — СПб.: Питер, 1995. — 160 с.
 12. Сигель Ч. Visual FoxPro 3.0 для профессионалов.: Пер. с англ. — К.: ВЕК+; М.: ЭНТРОП, 1996. — 576 с.
 13. Хелворсон М., Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office 97. — СПб.: Питер, 1999. — 1057 с.
 14. Бойс Д. и др. Сетевые возможности Windows 95. — К., 1997. — 287 с.
 15. Журин А. А. Самоучитель работы на компьютере в вопросах и ответах. Начинающим пользователям и школьникам. — М.: Аквариум, 1998. — 540 с.
 16. Нольден М. Ваш первый выход в Internet / Пер. с нем. — К.; СПб.: ИКС, 1996. — 240 с.
 17. Пасько В., Колесник А. Самоучитель работы на персональном компьютере. — К.: Изд. группа ВНV, 1999. — 624 с.
 18. Пасько В. П. Word 2000. Русифициронванная версия. — К.: Ирина: ВНV, 1999 — 430 с.
 19. Уокер М. Как работать с Internet / Пер. с англ. — К.; М.; СПб: Изд. дом «Вильямс», 1998. — 240 с.
 20. Каймин В. А. Информатика: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 232 с.
 21. Волков В. В. Работа на персональном компьютере: Практический курс. — К.: Юниор, 1999. — 576 с.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.