лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

Операційна система WINDOWS
3.1. Основні відомості
Як було сказано вище, операційною системою називають спеціалізований комплекс програм, які управляють роботою апаратних та прикладних програмних ресурсів комп’ютера самостійно або за вимогами користувача.
Залежно від способу виконання завдань операційні системи поділяють на три категорії:

 • Системи з однозадачним режимом роботи.
 • Системи з пакетною обробкою завдань.
 • Системи з розподілом часу між завданнями.

Системи з однозадачним режимом роботи забезпечують оброб­ку за певний проміжок часу лише одного завдання, якому надаються усі ресурси обчислювальної системи.
Системи з пакетною обробкою завдань у свою чергу поділяються на два типи:

 • з послідовною обробкою завдань;
 • з паралельною обробкою завдань.

У таких системах декілька завдань формуються в пакет, який розміщується в оперативній пам’яті, і чергове завдання вибирається з пакета і виконується.
Системи з послідовною обробкою завдань виконують одне завдання з пакета від початку до кінця, при цьому інші завдання з пакета чекають у черзі на обробку у послідовності, в якій пакет був сформований.
Системи з паралельною обробкою завдань організують так званий режим мультипрограмування, в якому деякі із завдань пакета виконуються одночасно. Обробка кожного із завдань може бути тимчасово призупинена для обробки іншого завдання, а потім відновлена. Цей режим використовується для ефективнішого задіяння ресурсів системи — роботи без простоїв.
Системи з розподілом часу також виконують декілька завдань одночасно, але кожному завданню видається на здійснення оброб­ки квант (фіксований проміжок) часу, після чого провадиться обробка наступного завдання і т. д., поки всі завдання не будуть виконані.
У режимі з розподілом часу організується доступ до ресурсів системи одразу для багатьох користувачів. Завдяки виділеним квантам часу у користувачів під час роботи складається враження, що вони споживають ресурси системи автономно й у повному обсязі.
Вищеописана операційна система MS DOS підтримує як однозадачний режим роботи, так і пакетний режим з послідовною обробкою завдань. Операційна система Microsoft Windows сполучила в собі можливості MS DOS і підтримку графічного інтерфейсу і може працювати в усіх перелічених режимах роботи.
Крім того,

 • Microsoft Windows використовує 32-розрядний код, що підвищує надійність та захищеність від відмов роботи.
 • Microsoft Windows побудована на основі спільної витискуючої багатозадачності — режим із розподілом часу, при якому операційна система повністю контролює всі додатки і програми й може втрутитися в роботу будь-якої з них, що значно підвищує ефективність роботи.
 • Microsoft Windows підтримує багатопоточність, тобто дозволяє у рамках одного додатка чи програми реалізовувати принцип багатозадачності (наприклад, виконувати обчислення в одній таблиці й видруковувати іншу таблицю Microsoft Excel).
 • Microsoft Windows підтримує режим емуляції MS DOS, тобто може виконувати ті додатки і програми, які працюють тільки у середовищі MS DOS, при цьому в оперативній пам’яті від Microsoft Windows лишається тільки маленький завантажувальний модуль, а всі інші ресурси віддаються для роботи до-
  датка чи програми MS DOS. По закінченні роботи з програмою чи додатком достатньо у командному рядку набрати команду EXIT, натиснути Enter, і Microsoft Windows знову готова для роботи.
 • Microsoft Windows включає більш спрощені й удосконалені засоби діагностики та оптимізації роботи (динамічний дисковий кеш, перевірку логічної і фізичної структури дисків, системи стискування та дефрагментації дисків, системи, що скасовують конфліктні ситуації між пристроями тощо).
 • Підтримує використання довгих імен файлів та папок (до 255 символів для імені та розширення) на відміну від MS DOS (до 8-ми символів для імені та 3-х символів для розширення).
 • Microsoft Windows включає вбудовану можливість роботи у мережі, тобто підтримує спільне використання файлів і пристроїв.
 • Максимально спрощена процедура встановлення та настроювання нових периферійних пристроїв (технологія Plug & Play — «підключив і працюй»).
 • Є можливість для користувачів мобільних комп’ютерів використовувати засоби для синхронізації та передачі файлів як при кабельному під’єднанні, так і при віддаленому доступі.
 • Microsoft Windows використовує поліпшену підтримку додатків мультимедіа — вбудовані засоби роботи з аудіо-, відео- та компакт-дисками.
 • Microsoft Windows містить вбудовану підтримку електрон­ної пошти та факсимільного зв’язку, широко використовує можливості глобальної комп’ютерної мережі Internet.

Для роботи у середовищі Windows потрібно просто увімкнути комп’ютер і через декілька секунд операційна система Windows до Ваших послуг. Якщо комп’ютер підключений до мережі, Windows зробить запит Вашого імені та паролю, а якщо Ви не бажаєте працювати у мережі, можна просто натиснути клавішу Esc, в противному випадку треба ввести ім’я користувача та пароль доступу і натиснути клавішу Enter.
Операційна система Windows пропонує користувачу гра-
фічний інтерфейс, тобто практично всі дії можна виконувати за допомогою мишки, вибираючи, викликаючи або пересуваючи потрібний об’єкт. Робота з мишкою складається з трьох
дій: Click (одноразове натиснення кнопки мишки) — вибраний об’єкт активізується, Double Click (дворазове натиснення кнопки мишки) — вибраний об’єкт завантажується, Drag & Drop (натиснення кнопки миші на об’єкті і пересування його) — після відпускання кнопки вибраний об’єкт лишається на новому місці.
Після завантаження Windows на екрані з’явиться Робочий стіл (рис. 3.1).
У нижній частині Робочого столу розташована Панель задач, ліворуч — значки з назвами Мой компьютер, Сетевое окружение, Internet, Входящие, Корзина, Портфель тощо, значки зі стрілочками, які називаються ярликами, а також жовті значки, які називаються папками. Папка використовується як вмістилище для збереження файлів і/або інших папок, а ярлик забезпечує швидкий виклик диска, папки, програми або документа, з яким він пов’язаний.

Рис. 3.1. Вигляд Робочого столу

Також на Робочому столі розташована панель Microsoft Office.
Розташування об’єктів на робочому столі не постійне: будь-який з об’єктів можна «захопити» мишкою та перемістити на нове місце.
3.2. Елементи Робочого столу
3.2.1. Панель задач

Ліворуч на Панелі задач знаходиться кнопка Пуск. Активізувати кнопку можна «натисненням» її мишкою або комбіна-
цією клавішів Сtrl + Esc. Також на сучасних клавіатурах є спеціальна клавіша з логотипом Windows, під час її натиснен-
ня також «натискається» кнопка Пуск і відкривається Голов-
не меню:

За допомогою цього меню можна швидко викликати необхідну програму або документ, вибравши мишкою потрібний пункт. Якщо пункт меню супроводжується чорним трикутником, це означає, що даний пункт містить інші підпункти, якщо багатокрапкою — це означає, що користувач має уточнити, чого саме він бажає, і після вибірки додаткових параметрів натиснути кнопку Ok.
У центральній частині панелі задач розташовані кнопки,
кожна з яких пов’язана з програмою, що на даний момент працює, або з відкритою папкою. Папки призначені для зберігання інформації так, щоб нею було зручно користуватися. «Натискаючи» ту чи іншу кнопку, можна перемикатися з однієї задачі на іншу.
Праворуч на панелі задач розташований годинник. Якщо на ньому затримати показчик мишки, то з’явиться поточна дата. Для зміни часу та дати треба виконати на значку годинника Double Click, зробити потрібні зміни і натиснути кнопку Ok.
Ліворуч від годинника розташована область індикаторів: клавіатури, противірусних програм, програм-перекладачів та програм, які працюють із зовнішніми пристроями. Наприклад, під час друкування тексту з’являється індикатор — значок принтера, при отриманні факсу або електронної пошти — відповідний значок або факсу пошти. Після закінчення роботи такої програми цей значок зникає з панелі задач.
3.2.2. Значок Мой компьютер

За допомогою значка Мой компьютер можна отримати відомості про ресурси системи та її стан: які дисководи використовуються та їх кількість, а також додаткову інформацію про підключені принтери (папка Принтери) і можливості комп’ютера (папка Панель управления).
Двічі клацнувши мишкою потрібний диск або папку, можна викликати їх для роботи, а якщо натиснути праву кнопку мишки і вибрати пункт Свойства, можна продивитися властивості позначеного об’єкта.
3.2.3. Значок Сетевое окружение
Використовується для підключення до будь-якого комп’ютера в мережі, якщо поточний комп’ютер входить у мережу.
3.2.4. Значок Корзина
У Корзині тимчасово зберігаються видалені файли, і поки файл знаходиться в Корзині, його ще можна відновити.
3.2.5. Значок Входящие
Використовується для виклику програми Microsoft Exchange, за допомогою якої можна надсилати й отримувати електронну пошту та факсимільні повідомлення. Якщо значок Входящие відсутній на робочому столі, це означає, що поштова служба Micro­soft Exchange не встановлена.
3.2.6. Значок Портфель
Використовується для обміну даними між настільним та портативним комп’ютером.
3.2.7. Значок Internet
Дозволяє підключатися до мережі Internet і працювати в її середовищі.
Крім того, на Робочому столі можуть розташовуватися значки, які з’являються при установці нових програм.
Виконавши подвійне клацання мишкою на будь-якому значку, папці або ярлику, можна викликати і завантажити потрібну програму, або звернутися до об’єкта, з яким пов’язаний значок, і працювати з ним.
3.3. Основні поняття про вікна
Практично вся робота з об’єктами Windows відбувається у вікнах.
У середовищі Windows при завантаженні програми, при роботі з документом, папкою або ярликом інформація розташовується у вікнах. Розрізняють програмні вікна, вікна документів, вікна папок, діалогові вікна тощо.
Приклад діалогового вікна:


Приклад програмного вікна:

Приклад вікна документа:


Приклад вікна папки:

Усі вікна мають стандартний вигляд: є смуга заголовка вікна, за яку можна вікно мишкою пересувати з місця на місце. Тут розташовані чотири кнопки: праворуч

 • кнопка згортання вікна,
 • кнопка розкриття максимального чи стандартного роз­міру вікна,
 • кнопка закриття вікна

та ліворуч розташована кнопка із системним меню, яке викликається, якщо кнопка «натиснута»:

(Так само для виклику системного меню вікна можна використати сукупність клавішів Alt + SpaceBar). Системне меню містить пункти, за допомогою яких вікно можна перемістити, змінити його розмір, згорнути/розгорнути та закрити без допомоги мишки.
Під заголовком у всіх вікнах, крім вікон документів, розташована смуга головного меню вікна:

Кожен з пунктів може відкриватися за допомогою мишки або клавіші Alt + підкреслена літера.
Пункт меню Файл призначений для роботи з виділеними об’єктами,
Правка — для виділення, копіювання і переміщення об’єктів,
Вид — для настроювання відображення інформації у вікні,
?для виклику довідки.

Якщо деякі пункти у меню не підсвічені, це означає, що на теперішній час вони недоступні й користуватися ними не можна.
Робоче поле вікна, де розташовуються об’єкти, обмежене рамками. Об’єкти у вікні можуть бути повністю не показані, у цьому випадку або у нижній частині вікна і (або) праворуч з’являються так звані смуги прокручування зі стрілками та слайдером:

«Натискаючи» відповідну стрілку або «пересуваючи» мишкою слайдер, можна «прокручувати» інформацію у вікні для повного її перегляду. Якщо такий режим перегляду не задо-
вольняє, розміри вікна можна збільшити за допомогою кноп-
ки розкриття вікна до максимального розміру, або «розтягнув­ши» мишкою вікно за будь-яку з меж вікна чи за правий нижній кут.
У нижній частині вікна розташований статусний рядок, де міститься інформація, пов’язана з поточними діями користувача.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.