лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рис. 10.58. Крок 3 — CHOOSE REPORT STYLE —
вибирання стилю
Четвертий крок у REPORT WIZARD відсутній. Цей крок застосовується у REPORT ONE-TO-MANY для встановлення відношення.
П’ятий та шостий кроки застосовуються для встановлення порядку сортування та закінчення створення звіту так само, як і під час створення запиту (рис. 10.59, 10.60).

Рис. 10.59. Крок 5 — SORT RECORD —
встановлення порядку сортування

У результаті роботи майстра на диску створюється файл з розширенням FRX та допоміжний файл з розширенням FRT. Для виведення звіту на екран, принтер або в текстовий файл використовується така команда:
REPORT FORM <ім’я frx-файла> [<діапазон>] [FOR <вираз>] [TO PRINTER] [TO FILE <ім’я txt-файла>]
Наприклад, REPORT FORM ПОТРЕБА
Результат виконання цієї команди — на рис. 10.61, 10.62.
За замовчанням звіт виводиться на екран.

Рис. 10.60. Крок 6 — FINISH — закінчення створення звіту

Рис. 10.61. Звіт «Потреба в деталях у розрізі виробів»
з проміжними підсумками за місяцем та кодом вибору

Рис. 10.62. Продовження звіту «Потреба в деталях
у розрізі виробів» з проміжними підсумками
за місяцем та кодом виробу

Створення звіту за допомогою конструктора звітів REPORT DESIGNER. Завантаження конструктора звітів виконується за допомогою команди CREATE REPORT <ім’я frx-файла> або меню FILE>NEW, потім необхідно натиснути на селекторну кнопку REPORT та кнопку NEW FILE. На екрані з’явиться вікно REPORT DESIGNER — див. рис. 10.63, яке поділене на частини. Звіт завжди містить заголовок сторінки (PAGE HEADING), деталі (DETAIL) і смугу кінця сторінки (PAGE FOOTER). Смуга деталей містить екземпляри даних, які повинні бути у звіті. Звіт також може містити такі частини (додаються за допомогою меню REPORT):

 • TITLE — використовується для введення назви звіту, яка з’являється один раз спочатку звіту;
 • SUMMARY — застосовується для створення підсумків і з’являється наприкінці звіту;
 • GROUPING WITH HEADERS AND FOOTERS — використовується для створення звітів із застосуванням групування (створення проміжних та загальних підсумків).

Рис. 10.63. Вікно конструктора звітів REPORT DESIGNER

Створення звіту розглянемо на прикладі звіту «Потреба в деталях». Для виведення у звіті замість номера місяця його назви створимо таблицю НАЗВА_МІС (структуру та зміст див. на рис. 10.64),

Рис. 10.64. Структура та зміст таблиці НАЗВА_МІС
встановимо зв’язок між цією таблицею і таблицею ПЛАН_ВИР за полем місяць. Потім створимо уявлення ПОТРЕБА_М на основі цієї таблиці та уявлення ПОТРЕБА (основане на таблицях ПЛАН_ВИР та СКЛАД_ВИР). На рис. 10.65 зображений новий зміст бази даних.
1. Відкрити базу даних, на основі якої треба створити звіт.

Рис. 10.65. Поновлена база даних ПОТРЕБА

 • Увести команду CREATE REPORT ПОТРEБA1.
 • Встановити потрібні параметри шрифта: меню REPORT> DEFAULT FONT.
 • Вивести на екран панелі інструментів REPORT CONTROL, COLOR PALLETE та LAYOUT (якщо вони відсутні) за допомогою меню VIEW (див. рис. 10.66).

 

Рис. 10.66. Панелі інструментів для створення звіту
Панель інструментів REPORT CONTROL використовується для додавання у звіт таких управляючих елементів: текстів, виразів, графіків, малюнків тощо. Призначення деяких інструментів:
 — фіксація курсора та введення тексту;
 — визначення поля або виразу, значення якого буде виводитися у потрібному місці;
 — створення ліній;
 — створення прямокутників;
 — вставлення рисунків з файлів та полів;
 — «запирання обраного інструменту», у цьому випадку інструмент буде впливати на всі наступні дії, доки не буде відмінено «запирання».
Панель інструментів COLOR PALLET застосовується для вибору кольору шрифта та об’єктів.
Панель інструментів LAYOUT використовується для вирівнювання, змінення розмірів та розміщення керуючих елементів у звіті.

 • Завантажити оточення — визначити таблиці або уявлення, на основі котрих буде створюватися звіт. Для цього вибрати меню VIEW>DATA ENVIRONMENT. У результаті з’явиться вікно і меню з назвою DATAENVIRONMENT (рис. 10.67). У цьому меню вибрати таблиці з бази даних або уявлення і додати їх у звіт за допомогою кнопки ADD. Якщо звіт треба зробити на основі вільної таблиці — натиснути на кнопку OTHER.

Рис. 10.67. Вікно DATA ENVIRONMENT

 • Додати смуги TITLE та SUMMARY у звіт. Для цього ви-
  брати меню REPORT>TITLE/SUMMARY і відмітити TITLE BAND та SUMMARY BAND (рис. 10.68).

Рис. 10.68. Встановлення смуг TITLE та SUMMARY

 • У смузі TITLE увести назву звіту. Для цього у панелі CONTROL вибрати інструмент  і виконати CLICK у заданій позиції.
 • У смузі PAGE HEADING увести шапку вихідної таблиці, використовуючи інструменти: , ,  (рис. 10.71).
 • У смузі DETAIL увести імена полів та вирази, які повинні з’являтися у звіті. Імена полів можна просто перетягти з вікна DATA ENVIRONMENT (рис. 10.71) у потрібну позицію звіту. Для введення виразів треба вибрати інструмент , визначити позицію у звіті (click), в результаті чого з’явиться блок діалогу REPORT EXPRESSION (рис. 10.68а). Наприклад, для розрахунку потреби в деталях використовується така формула:

ПЛАН_ВИР.КІЛЬК_ВИР*СКЛАД_ВИР.КІЛЬК_ДЕТ.
У вікні EXPRESSION уводиться формула. Якщо натиснути на кнопку праворуч від цього вікна, завантажиться EXPRESSION BUILDER (рис. 10.69). У вікні FORMAT задається формат виразу.


Рис. 10.68. а. Блок діалогу REPORT EXPRESSION

Рис. 10.69. Будівник виразів EXPRESSION BUILDER
10. У смугах PAGE FOOTER та SUMMARY провести підкреслюючі лінії.
11. У смузі PAGE FOOTER увести формулу для визначення номера сторінки: "стор."+ALLTRIM(STR (_PAGENO)), де "стор" — рядкова константа; _PAGENO — службова змінна для підрахунку номера сторінки. Функції дивитися у питанні 10.2.1.
12. У смузі SUMMARY створити підсумки. Для цього у стовпчику МІСЯЦЬ увести текст «Усього:». У стовпчику ПОТРЕБА, використовуючи інструмент  увести формулу для розрахунку потреби (ПЛАН_ВИР.КІЛЬК_ВИР*СКЛАД_ВИР.КІЛЬК_ДЕТ), у вікні REPORT EXPRESSION натиснути на кнопку CALCULA­TIONS (рис. 10.70) і вибрати SUM, а потім натиснути кнопку ОК.

Рис. 10.70. Встановлення підсумкових операцій
13. У смузі TITLE можна ввести формулу для виведення поточної дати (функція DATE()). На рис. 10.71 відображено побудований звіт у режимі конструктора REPORT DESIGNER.

Рис. 10.71. Створення звіту за допомогою конструктора

14. Зберегти звіт, вибравши меню FILE>SAVE AS і задав-
ши ім’я звіту (наприклад, ПОТРЕБА), або натиснути клавіші CTRL+W.
15. Переглянути звіт: меню VIEW>PREVIEW. На рис. 10.72 зображений звіт «Потреба в деталях у розрізі виробів». Для повер­нення у режим проектування звіту вибрати меню VIEW>DESIGN.
Редагування звіту відбувається шляхом уведення команди MODIFY REPORT <ім’я frx-файла> або меню FILE>OPEN, ви-
брати тип файла REPORT та ім’я звіту.
Виконання звіту відбувається так само, як і звіту, створеного за допомогою майстра REPORT WIZARD, — командою REPORT FORM.
На рис. 10.73 зображено звіт, створений за допомогою майстра REPORT WIZARD та відредагований у режимі конструктора REPORT DESIGNER.

Рис. 10.72. Звіт, що побудований за допомогою
REPORT DESIGNER

Рис. 10.73. Підсумковий звіт, створений за допомогою
REPORT WIZARD та відредагований у режимі
REPORT DESIGNER

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.