лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Команда виведення DISPLAY має такий самий формат, як і команда LIST. Різниця полягає у наступному: параметр «діапазон» за замовчанням приймає значення поточного запису; при заповненні екрану відбувається призупинення виведення даних, доки не буде натиснуто на будь-яку клавішу. Наприклад, вивести запис із номером 4:
GO 4
DISPLAY
Record# КОД_ТОВАРУ ДАТА КІЛЬКІСТЬ ЦІНА
4 А122 05/15/01 250 30.00

10.2.5. Редагування даних

Змінення значень полів в існуючих записах в інтерактивному режимі та за допомогою команд.
Команда BROWSE виводить записи у вікні «BROWSE», як показано на рис. 10.9. Для збереження внесених змін у записах достатньо закрити вікно або натиснути на клавіші CTRL+END. Команду BROWSE можна набрати у командному вікні або ви-
брати в меню «VIEW».

Рис. 10.9. Вікно «BROWSE»
Команда EDIT виводить записи у вікні «BROWSE», як показано на рис. 10.10. Команду EDIT можна набрати в командному вікні або вибрати в меню «VIEW».

Рис. 10.10. Вікно «BROWSE» під час роботи команди EDIT
Команда REPLACE дозволяє замінити значення полів заданих записів і має такий формат:
REPLACE [<діапазон>] <поле1> WITH <вираз> [,<поле2> WITH <вираз>[, . . .<полеN> WITH <вираз>]] [FOR <вираз>] [WHILE <вираз>]
За замовчанням параметр діапазон приймає значення поточного запису.
Приклад 1. У файлі Облік_тов для товару з кодом А123, реалізованому 05/15/01 замінити кількість на 500. Розв’язання задачі — на рис. 10.11.

Рис. 10.11. Приклад 1

Приклад 2. У файлі Облік_тов для товару з кодом А123 необхідно збільшити ціну на 10 відсотків. Розв’язання задачі — на рис. 10.12.

Рис. 10.12. Приклад 2

Команду REPLACE можна також застосовувати за допомогою меню TABLE, яке з’являється після відкриття вікна BROWSE (рис. 10.13). Після вибору команди REPLACE FIELD на екрані з’явиться відповідне вікно — рис. 10.14.

Рис. 10.13. Меню TABLE

Рис. 10.14. Вікно REPLACE FIELD
Вікно REPLACE FIELD заповнюється таким чином: у рядку Field вибирається поле, значення якого повинно бути змінено; в рядку With вводится значення або вираз, яке повинно бути присвоєне полю. В рядку SCOPE задається значення параметра «Діапазон» (ALL, REST, NEXT, RECORD). У рядку FOR задається умова відбирання записів, у яких буде виконуватися заміна. Натиснувши на кнопку , можна завантажити EXPRESSION BUIL­DER (будівник виразів), вікно якого зображено на рис. 10.15. У рядку WITH можна ввести вираз, вірність якого перевіряється натисненням клавіші VERIFY. Під час уведення виразу можна використовувати математичні (MATH), логічні функції (LOGI­CAL) та функції для обробки символьних даних (STRING) і дат (DATE). Для введення імені поля достатньо виконати на ньому DOUBLE CLICK в області FIELDS. Область VARIABLES містить перелік системних змінних, які можна використовувати у виразах. Наприклад, змінна _PAGENO застосовується для підрахунку номерів сторінок у звітах.


Рис. 10.15. Будівник виразів
Додавання записів
Для додавання записів використовується команда, що має такий формат: APPEND [FROM <ім’я файла>]
Якщо ввести команду APPEND, VFP запропонує ввести дані з клавіатури, якщо задати параметр FROM з іменем (за необхідності разом з адресою), можна додати записи з іншого файла (файли повинні мати однакову структуру).
Для додавання порожнього запису використовується команда APPEND BLANK.
Записи також можна додавати під час редагування таблиці у режимі BROWSE або EDIT. Для цього у меню TABLE треба ви-
брати команду APPEND NEW RECORD або натиснути на клавіші CTRL+Y.

Вилучення записів
Вилучення записів відбувається в два етапи. На першому етапі записи позначаються для подальшого вилучення. На цьому етапі можна ще відмовитися від вилучення. На другому етапі записи вилучаються.
Перший етап. Позначення записів для подальшого вилучення виконується за допомогою команди DELETE, яка має такий формат: DELETE [<діапазон>] [FOR <вираз>] [WHILE <вираз>].
Параметр «діапазон» за замовчанням приймає значення номера поточного запису.
Приклад 1. Вилучити всі записи файла ОБЛІК_ТОВ:
USE ОБЛІК_ТОВ
DELETE ALL
LIST
Record# КОД_ТОВАРУ      ДАТА        КІЛЬКІСТЬ ЦІНА
1 *А123        05/10/01 300   15.13
2 *А123        05/15/01 500   15.19
3 *А122        05/10/01 400   28.35
4 *А122        05/15/01 250   30.00
Як бачимо, біля записів, що вибрані для вилучення, з’явився символ — зірочка. Для відміни позначання записів для вилучення застосовується команда RECALL, що має такий формат:
RECALL [<діапазон>] [FOR <вираз>] [WHILE <вираз>]
Для відміни вилучення всіх записів файла слід увести таку команду: RECALL ALL .

Приклад 2. Вилучити всі записи, які містять код товару, що дорівнює «А122»:
DELETE ALL FOR Код_товару="А122"
LIST
Record# КОД_ТОВАРУ      ДАТА        КІЛЬКІСТЬ ЦІНА
1А123           05/10/01 300   15.13
2 А123          05/15/01 500   15.19
3 *А122        05/10/01 400   28.35
4 *А122        05/15/01 250   30.00
Приклад 3. Вилучити запис із номером 3:
Перший метод: GO 3
DELETE
Другий метод: DELETE RECORD 3
Відмітити записи для подальшого вилучення можна у режимі редагування BROWSE або EDIT: а) відмітивши потрібні записи за допомогою миші у смузі виділення (вибрані записи помічені чорним кольором — див. рис. 10.16); б) вибравши в меню TABLE команду DELETE RECORDS та заповнивши вікно, що зображено на рис. 10.17. Так само відбувається і відміна вилучення: a) за допомогою миші; б) за допомогою команди RECALL меню TABLE (рис. 10.18).

Рис. 10.16. Виділення записів для подальшого
вилучення у режимі BROWSE

Рис. 10.17. Вікно для виділення записів для подальшого вилучення

Рис. 10.18. Вікно для відміни помічання записів для вилучення
Другий етап. Вилучення записів, позначених для вилучення, виконується за допомогою команди PACK або в режимі редагування BROWSE (EDIT) — за допомогою команди REMOVE DELETED RECORDS меню TABLE.

10.2.6. Упорядкування даних методом сортування
та індексування

Сортування таблиці можна виконати по кількох полях за допомогою команди SORT, що має такий формат:
SORT ON <ім’я ключового поля> [/A] [/D] [,<ім’я ключового поля>[/A] [/D], . . .,<ім’я ключового поля>[/A] [/D]] TO <ім’я відсортованого файла>
У результаті виконання команди створюється новий файл, який містить записи початкового файла у відсортованому порядку (A — зростання, D — зменшення). За замовчанням записи впорядковуються у порядку зростання значень ключового поля.

Приклад 1. Упорядкувати записи файла ОБЛІК_ТОВ по полю ЦІНА у порядку зменшення значень:
USE ОБЛІК_ТОВ
SORT ON ЦІНА/D TO SORT1
USE SORT1
LIST
Record# КОД_ТОВАРУ      ДАТА      КІЛЬКІСТЬ ЦІНА
1 А122          05/15/01         250      30.00
2 А122          05/10/01         400      28.35
3 А123          05/15/01         500      15.19
4 А123          05/10/01         300      15.13

Приклад 2. Упорядкувати записи файла ОБЛІК_ТОВ по полях КОД_ТОВАРУ та ДАТА в порядку збільшення значень:
USE ОБЛІК_ТОВ
SORT ON КОД_ТОВАРУ, ДАТА TO SORT2
USE SORT2
LIST
Record# КОД_ТОВАРУ      ДАТА      КІЛЬКІСТЬ ЦІНА
1 А122          05/10/01         400      28.35
2 А122          05/15/01         250      30.00
3 А123          05/10/01         300      15.13
4 А123          05/15/01         500      15.19
Індексування дозволяє не створювати новий впорядкований файл завдяки створенню файла індексів (розширення CDХ), який містить лише порядок виборки записів з початкового файла та значення ключових полів для застосування методів швидкого пошуку записів. Індексний CDX-файл може містити множину індексів, кожний з яких має назву тега індекса (INDEX TAG). Індекс, що використовується у даний момент часу для зображення записів, називається керуючим індексом. CDX-файл має ім’я таке саме, як і початковий DBF-файл, і відкривається автоматично. Формат команди INDEX:
INDEX ON <вираз> TAG <ім’я тега> [ASCENDING ¦ DES­CENDING] [FOR <вираз>] [UNIQUE]
Параметр ON <вираз> задає ключ індексування. Вираз може бути ім’ям поля або ланцюжком імен полів, пов’язаних знаком «+» (операція щеплення). Якщо ланцюжок містить імена полів числового типу, тоді їх значення необхідно перетворити у символьний тип за допомогою функції. Наприклад: МІСЯЦЬ+STR(НО­МЕР_ЦЕХУ).
Параметр TAG <ім’я тега> задає ярлик індексу в індексному файлі, тому що файл може містити кілька таких індексів.
Параметри ASCENDING та DESCENDING дозволяють задати розташування записів у порядку зростання або зменшення значень певного поля. За замовчанням застосовується параметр ASCENDING.
Параметр FOR дозволяє додати в індекс тільки ті записи, що задовольняють заданій умові.
Параметр UNIQUE створює індекс, який містить тільки унікальні значення індексного виразу. В індексі зберігається тільки значення першого запису, що зустрівся.
У процесі редагування даних у початковому файлі всі індекси змінюються автоматично.
Для встановлення керуючого індексу застосовується ко-
манда SET ORDER TO [TAG] <ім’я тега>. Для відміни дії
індексу застосовується команда SET ORDER TO без пара-
метрів.

Приклад 1. Створити два індекса: 1) по полю кількість; 2) по полям КОД_ТОВАРУ та ДАТА. Команди та результати виконання команд — на рис. 10.19. З рисунка бачимо, що номер записів залишився без змін, але записи вибираються в заданому порядку.

Рис. 10.19. Приклади створення індексів

Приклад 2. Створити індекс по полях КОД_ТОВАРУ та ЦІНА:
INDEX ON КОД_ТОВАРУ+STR(ЦІНА) TAG КОД_ЦІНА
SET ORDER TO КОД_ЦІНА
LIST
Record# КОД_ТОВАРУ      ДАТА      КІЛЬКІСТЬ ЦІНА
3 А122          05/10/01          400      28.35
4 А122          05/15/01          250      30.00
1 А123          05/10/01          300      15.13
2 А123          05/15/01          500      15.19

Приклад 3. Створити індекс по вартості товарів:
INDEX ON КІЛЬКІСТЬ*ЦІНА TAG ВАРТІСТЬ
SET ORDER TO ВАРТІСТЬ
LIST КОД_ТОВАРУ,ДАТА,КІЛЬКІСТЬ,ЦІНА,КІЛЬКІСТЬ*ЦІНА
Record# КОД_ТОВАРУ ДАТА КІЛЬКІСТЬ ЦІНА кількість*ціна
1 А123    05/10/01     300      15.13   4539.00
4 А122    05/15/01     250      30.00   7500.00
2 А123    05/15/01     500     15.19   7595.00
3 А122    05/10/01     400      28.35   11340.00
Індекси також можна створювати у вікні конструктора таблиць TABLE DESIGNER. Для цього треба відкрити файл, у меню VIEW вибрати команду TABLE DESIGNER і натиснути на вкладинку INDEXES (рис. 10.20). У вікні зображуються всі індекси, які були створені раніше будь-яким методом. Натиснувши на кнопки INSERT та DELETE, можна створити новий або вилучити існуючий індекс. Для створення індексу в колонку NAME треба ввести назву тега, у колонці TYPE вибрати тип індексу: Regu­lar — дозволяє вводити будь-які значення індексу; Candidatе — не дозволяє вводити однакові значення індексу, після додавання таблиці у базу даних може бути перетворений на тип Primary key (первинний індекс); Unique — зображує тільки перший запис з однаковими значеннями індексу. У колонці EXPRESSION уводиться вираз для індексування. Натиснувши на кнопку , можна завантажити EXPRESSION BUILDER (будівник виразів), вікно якого зображено на мал. 10.20. Колонка FILTER дозволяє задати критерій вибірки записів.

Рис. 10.20. Створення індексів за допомогою конструктора таблиць

10.2.7. Пошук даних за допомогою команд та фільтрів

Як зазначалося раніше, будь-яка команда, що пов’язана з обробкою даних, дозволяє обмежити область даних. Це дозволяють зробити параметри «діапазон» (SCOPE), «FOR» та «WHILE», які повинні задаватися у кожній команді. У VFP існує команда, яка дозволяє задати фільтр відбирання записів:
SET FILTER TO <вираз>,
де вираз — це умова відбирання записів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.