лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.23.1. Створення макросів за допомогою
програми MacroRecorder

Спланувавши дії, які має виконувати макрос, треба викликати пункт головного меню Сервис/Макрос/Начать запись, при цьому відкриється вікно, куди треба занести:

 • ім’я для макроса. Першим символом імені макроса має бути літера. Інші символи можуть бути літерами, цифрами або знаками підкреслювання. У імені макроса не допускаються проміжки, і замість них слід використовувати знаки підкреслювання;
 • ім’я робочої книги, де має бути збережений макрос;
 • комбінації клавішів, які використовуватимуться при швидкому виклику макроса. Для малих літер використовується комбінація CTRL+літера, а для великих літер — CTRL+SHIFT+ літера, де літера — будь-яка клавіша на клавіатурі, окрім цифри та спеціального знака.

Після натиснення Ok на екрані з’явиться панель Остановка з двома кнопками:
Ліва кнопка — Завершить макрос.
Права кнопка — Относительные ссылки.

За замовчанням, при запису макроса використовуються абсолютні посилання, і такий макрос обробляє ті ж самі комірки, що були активізовані під час запису. Для того ж, щоб під час роботи макроса можна було б обробляти будь-які комірки, використовуються відносні посилання. Для цього перед початком виконання дій на панелі Остановка натискається кнопка Относительные ссылки. Режим відносних посилань зберігається до кінця роботи з Microsoft Excel, або до повторного натиснення кнопки.
Далі виконуються усі потрібні дії і в кінці роботи натискається кнопка Завершить макрос.
9.23.2. Виклик макроса для роботи
Відкривається або активізується робоча книга, що містить потріб­ний макрос. Викликається пункт меню Сервис/Макрос/Макросы…
Відкриється вікно з переліком усіх макросів, доступних даній книзі, вибирається ім’я потрібного макроса і натискається кнопка Выполнить.
9.23.3. Редагування створеного макроса
Для зміни записаного макроса необхідні базові знання роботи з мовою програмування VBA. Ця мова орієнтована на роботу з об’єктами (Objects), якими можуть бути робочі книги (Work­books), аркуші (Sheets), діапазони комірок (Range), комірки (Cells) тощо. Об’єкти можуть бути описані за допомогою методів (Methods) та властивостей (Properties). Метод — це дія, яку може виконати об’єкт, або яка може бути застосована до об’єкта. Властивість — це характеристика об’єкта, яка може бути йому надана.
Проектом називають сукупність об’єктів і модулів, де записані макроси для об’єктів.
Викликається пункт меню Сервис/Макрос/Макросы…, вибирається ім’я потрібного макроса і натискається кнопка Изменить. Відкриється вікно редактора мови VBA, у якому можна побачити вікно проекту, вікно властивостей об’єкта та вікно модуля із змістом інструкцій макроса.

Сукупність інструкцій макроса розміщується у процедурі, яка завжди починається службовим словом Sub ім’я макроса(), містить інструкції, які створювалися під час запису макроса, і закінчується службовим словом End Sub.
Наприклад:

 • інструкція ActiveSheet.Range("B1:C5").Clear означає: у актив­ному робочому аркуші у діапазоні комірок B1:C5 видалити зміст.

ActiveSheet.Range("B1:C5") — це складний об’єкт, Clear — це метод.

 • інструкція ThisWorkbook.Sheets("Лист20").Activate означає: у поточній робочій книзі активізувати робочий аркуш із назвою Лист20.

ThisWorkbook.Sheets("Лист20") — це складний об’єкт, Activate — це метод.

 • інструкція Cells(1, 2).Font.Bold = True означає: шрифт у комірці, що знаходиться у першому рядку та другому стовпчику таблиці (тобто В1), має бути жирним.

Cells(1, 2).Font — це об’єкт, Bold — властивість об’єкта, = True — значення властивості об’єкта.

 • інструкція Cells(1, 2).Value = 18 означає: у комірку В1 записати значення 18.

Cells(1, 2) — об’єкт, Value — властивість об’єкта, = 18 — значення властивості.
Можна змінити значення властивості, дописати нові інструкції по роботі з об’єктами, видалити зайві інструкції тощо. Для повернення у середовище Microsoft Excel викликається пункт меню редактора Visual Basic — Файл/Закрыть і повернутися в Micro­soft Excel або просто натиснути на клавіші Alt+Q.
У середовищі редактора Visual Basic можна створювати, редагувати та виконувати макроси самостійно. Для цього викликається пункт меню Сервис/Макрос/Редактор Visual Basic. Відкриється вікно редактора, треба вибрати модуль у вікні проектів, або відкрити новий модуль (пункт Вставка/Модуль).
У вікні модуля почати записувати процедуру.
Наприклад:
Створити процедуру, яка у активній робочій книзі відкриває аркуш Лист 20, очищає зміст комірок В1:С5, у комірку В1 заносить число 18, вибирає шрифт у комірці TimesNew Roman, робить його жирним із розміром шрифта 16:
Sub My()
ThisWorkbook.Sheets(«Лист20»).Activate
ActiveSheet.Range(«B1:C5»).Clear
Cells(1, 2).Value = 18
Cells(1, 2).Font.Name = «TimesNew Roman»
Cells(1, 2).Font.Bold = True
Cells(1, 2).Font.Size = 16
End Sub
Виконати процедуру можна, якщо натиснути на клавішу F5 або вибрати пункт меню Запуск/Запуск подпрограммы.
Текст модуля можна роздрукувати на принтері: вибирається пункт меню Файл/Печать, вибрати параметри для друку і натиснути на Ok.
9.23.4. Автоматизація виконання макросів
Для швидкого виконання макроса на робочому аркуші можна створити кнопку-графічний об’єкт і призначити цій кнопці створений раніше макрос. Натискаючи мишкою кнопку, макрос можна виконати.
Для створення кнопки викликається панель інструментів Рисование, вибирається замкнутий графічний об’єкт (прямокутник, овал тощо) і розташовується на зручному місці робочого аркуша. Кнопка супроводжується текстом — назвою дії, що виконує макрос. Потім натискається права кнопка мишки на межі графічного об’єкта і вибирається пункт контекстового меню Назначить макрос, із списку створених макросів вибирається потрібний і натискається Ok.

Також можна створювати в меню новий пункт, за допомогою якого буде виконуватися вибраний макрос. Для цього вибирається пункт головного меню Вид/Панели инструментов/Настройка …

У вкладинці Команды з зони Категории вибирається пункт Макросы:

З зони Команды повідомлення Настраиваемая команда меню переміщується мишкою у потрібний пункт меню:

Для створення нової назви для пункту меню натискається кнопка Изменить выделенный объект, записується нова назва і призначається макрос.
Наприклад:
У пункті головного меню Формат/Лист створити пункт Очистить, який знищуватиме всю інформацію у активному робочому аркуші.
Використовується макрос з назвою ClealAll:
Sub ClealAll()
ActiveSheet.Cells.Clear
End Sub
Пункт меню створюється, як показано вище.
Загальний вигляд меню після створення нового пункту:


9.23.5. Створення функцій користувача
Поряд із стандартними функціями, які виконують дії з даними (МИН, СРЗНАЧ, СУММ, ЕСЛИ тощо), користувач може створити свою власну функцію, яка буде виконувати дії над даними, які потрібні користувачеві.
За виглядом функція користувача не відрізняється від стан-
дартних:
=ім’яфункції_користувача(аргументи)
і вводиться у комірку, де треба виконати потрібну процедуру над даними — аргументами.
Але для того, щоб подані аргументи оброблялись належним чином, мовою VBA створюється процедура — функція.
Процедура Function є послідовністю інструкцій мови Visual Basic, обмежених інструкціями Function і End Function. Процедура Function схожа на процедуру Sub, однак на відміну від останньої вона повертає обчислене значення у робочій аркуш, звідки вона була викликана у супроводі формальних аргументів. Отримані аргументи (константи, змінні, або вирази) процедура Func­tion підставляє в тому ж порядку замість власних умовних аргументів, які містяться у дужках після імені функції.
У поданій нижче таблиці клієнтів є формули, за якими визначаються вихідні результати — Податок і Сума замовлення.


Необхідно створити:

 • одну функцію користувача, яка б вираховувала податок, величина якого за умовою залежить від загальної вартості, тобто від одного аргумента, та
 • другу функцію користувача, яка б вираховувала суму замовлення, значення якої залежить від податку та загальної вартості, тобто від двох аргументів.

Перша функція реалізовується за допомогою алгоритму з розгалуженням.

 • Перевіряється поточне значення загальної вартості (Cost) і якщо це значення перевищує 50000, тоді податок (Tax) вираховується як 10 % від загальної вартості.
 • Якщо загальна вартість дорівнює або менша за 50000, але перевищує 25000, тоді податок вираховується як 12 % від загальної вартості.
 • Якщо ж загальна вартість дорівнює або менша за 25000, але перевищує 10000, тоді податок вираховується як 15 % від загальної вартості.
 • Якщо ж жодна з перерахованих вище умов не виконується, то загальна вартість менша або дорівнює 10000, і податок у цьому випадку нараховується як 18 % від загальної вартості.

Друга функція реалізується за допомогою лінійного алгоритму.
Нижче подані алгоритми для реалізації вказаних функцій.
Блок-схема алгоритму для визначення податку:


Блок-схема алгоритму для визначення суми замовлення (TotalCost) яка залежить від податку (CountTax) і загальної вартості (Cost):

Викликається редактор VBA, активізується модуль з уже створеними макросами або створюється новий модуль, де записуються інструкції для виконання функції визначення податку:
Function Tax(Cost)
If Cost > 50000 Then
Tax = 0.1 * Cost
ElseIf Cost > 25000 Then
Tax = 0.12 * Cost
ElseIf Cost > 10000 Then
Tax = 0.15 * Cost
Else
Tax = 0.18 * Cost
End If
End Function
Назва функції користувача Tax, Cost — умовний аргумент, від якого залежить значення функції Tax.
Для обчислення податку у робочому аркуші в комірці обчислення податку І2 вводиться створена функція = Tax(H2) .
За допомогою оператора перевірки умови If — … — End If створена функція Tax, підставляючи формальний аргумент Н2 замість умовного Cost, обчислює потрібне значення податку і заносить його у комірку І2, а потім отримане значення копіюється користувачем у комірки І3:І14.
Аналогічно створюється функція для обчислення суми замовлення.
Текст функції у VBA:
Function TotalCost(CountTax, Cost)
TotalCost = CountTax + Cost
End Function
Вигляд функції у робочому аркуші (комірка J2):
= TotalCost(Н2; І2)
Умовне значення CountTax замінюється конкретним значенням податку з комірки Н2, а умовне значення Cost замінюється конкретним значенням загальної вартості з комірки І2.
Обчислене значення суми замовлення заноситься у комірку J2, а потім копіюється у комірки J3:J14.

Створені функції користувача можна також викликати за допомогою Майстра функцій:

У зону CountTax заноситься конкретне значення податку, у зону Cost — конкретне значення загальної вартості, після натиснення Enter визначене значення функції TotalCost буде занесено у комірку, де записувалася функція.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.