лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Використовується функція
=НОРМА(к-сть платежів; початкова вартість; майбутня вартість)
За умовою задачі
к-сть платежів = 2*12
виплата = –2 500 000
початкова вартість = –5 000 000
майбутня вартість = 100 000 000
Розв’язання:
=НОРМА(24; –2500000; –5000000; 100000000)
Відповідь: 3,28 %
Відповідь містить відсоткову ставку на місяць, а для визначення річної відсоткової ставки отримане число треба помножити на 12.
Правильна відповідь: 46,70 %
9.21. Використання програми ПОИСК РЕШЕНИЯ
для розв’язання задач оптимізації
9.21.1. Основні відомості
Потужний допоміжний інструмент Microsoft Excel, яким є програма Поиск решения, дає змогу за значенням отриманого у комірках таблиці результату обчислень знаходити оптимальне рішення.
Наприклад, на основі таблиці з обчисленням прибутку залежно від витрат на рекламу можна визначити такі оптимальні витрати на рекламу, які забезпечать максимальний прибуток тощо.
У будь-якому випадку програма Поиск решения виконує зміну впливаючих на кінцеве рішення вхідних даних, і при цьому значення кінцевого результату може бути спрямоване на досягнення певного екстремуму (максимуму, мінімуму або конкретно заданого значення). Для знайдення оптимального рішення із множини всіх можливих рішень застосовуються обмеження.
Комірка з кінцевим значенням називається цільовою коміркою, а комірки з вхідними даними, що підлягають зміні, називаються змінними комірками. Цільова комірка обов’язково повинна містити формулу або функцію, параметрами якої є значення змінних комірок.
Розв’язання задачі оптимізації передбачає створення економіко-математичної моделі задачі, а реалізація створеної моделі покладається на програму Поиск решения, яка і знаходить оптимальне рішення.
9.21.2. Приклад використання
програми Поиск решения

Фірма виробляє продукцію шести різних типів із заданими витратами на виробництво 300 грн, 200 грн, 100 грн, 250 грн, 80 грн, 75 грн відповідно. На теперішній час кількість продукції, що виготовляється, складає 450, 560, 200,180, 120, 100 одиниць кожного типу.
На виготовлення всієї продукції виділяється 500 000 гривень. Визначити кількість одиниць продукції кожного типу, яку має виготовляти фірма, якщо на даному обладнанні не можна виробляти більше ніж 2000 одиниць продукції одночасно.
Розв’язання:
Створюється економіко-математична модель:
Позначимо кількість одиниць продукції першого типу як х1, другого типу — як х2, третього типу — х3 і т. ін. Витрати на виробництво одиниці продукції кожного типу позначимо відповідно а1, а2, …, а6.
Загальні витрати, таким чином, складуть величину
,
де а1 = 300, а2 = 200, а3 = 100, а4 = 250, а5 = 80,а6 = 75.
За умовою задачі на виробництво продукції виділяється 500 000 гривень, тобто загальні витрати мають сягати до 500 000:
F (xi) = 300х1 + 200х2 + 100х3 + 250х4 + 80х5 + 75х6 e 500000
Функція F(xi) називається цільовою функцією.
На значення параметрів xiза умовою задачі накладаються обмеження: кількіcть продукції, що виробляється не може бути від’ємним числом, має бути цілим і загальна кількість одиниць не може перевищувати 2000:

Створена за вхідними даними таблиця має такий вигляд:

Комірка В9 містить функцію: =СУММ(B3:B8) для визначення загальної кількості одиниць продукції, що виготовляється на теперішній час, а комірка D9 — функцію =СУММ(D3:D8) для визначення загальних витрат на виробництво продукції кожного типу, тобто реалізує значення цільової функції F(xi) з показаної вище економіко-математичної моделі задачі.
Таким чином, комірка D9 є цільовою коміркою, а комірки В3:В8 є змінними комірками, тобто значення в них мають бути змінені програмою Поиск решения так, щоб значення цільової комірки D9 досягло величини 500000. Згідно з економіко-математичною моделлю задачі на комірки В3:В8 і комірку В9 накладаються обмеження:
комірки В3:В8 ?0 і В3:В8 ® цілі, а комірка В9?2000.
За допомогою пункта головного меню Сервис/Поиск решения… викликається програма Поиск решения, і з’являється вікно програми:


У зоні Установить целевую ячейку треба вказати адресу цільової комірки, тобто D9 і показати, якої величини значення цільової комірки має сягати. У зоні Изменяя ячейки треба вказати адреси змінних комірок, тобто В3:В8, а у зону Ограничения треба занести обмеження, натиснувши на кнопку на Добавить. З’явить­ся вікно для обмежень:

Ліворуч вказується адреса(адреси) комірок з обмеженнями, посередині вибирається умова, а праворуч заноситься значення обмеження.
Кожного разу після занесення обмеження натискається кнопка Добавить, доки всі обмеження не будуть вказані, а потім натискається кнопка Ok.
Загальний вигляд вікна пошуку оптимального рішення набуде такого вигляду:


Потім натискається кнопка Выполнить. Через деякий час з’явиться повідомлення:

На основі знайденого рішення можна створити Звіт за результатами обчислень (Тип отчета — Результаты), який міститиме інформацію про попередні значення і отримані значення, а потім натиснути на Ok.
Якщо економіко-математична модель створена невірно (обмеження суперечать одне одному або їх недостатньо для визначення одного оптимального рішення), видається повідомлення:

У цьому випадку натискається кнопка Отмена, виправляється помилка в економіко-математичній моделі і знову запускається програма пошуку оптимального рішення.
Вигляд таблиці із оптимальними значеннями і звіт показані нижче:


Microsoft Excel 8.0a Отчет по результатам
Рабочий лист: [анализ данных.xls]Лист21

Отчет создан: 17.05.01 0:49:21

Целевая ячейка (Значение)

 

 

 

Ячейка

Имя

Исходно

Результат

 

$D$9

Усього: Загальні витрати

329 100 грн.

500 000 грн.

Изменяемые ячейки

 

 

 

Ячейка

Имя

Исходно

Результат

 

$B$3

Тип 1 Кількість

450

1410

 

$B$4

Тип 2 Кількість

560

343

 

$B$5

Тип 3 Кількість

200

0

 

$B$6

Тип 4 Кількість

180

0

 

$B$7

Тип 5 Кількість

120

15

 

$B$8

Тип 6 Кількість

100

96

Ограничения

 

 

 

 

 

Ячейка

Имя

Значение

формула

Статус

Разница

 

$B$9

Усього: Кількість

1864

$B$9<=2000

не связан.

136

 

$B$3

Тип 1 Кількість

1410

$B$3>=0

не связан.

1410

 

$B$4

Тип 2 Кількість

343

$B$4>=0

не связан.

343

 

$B$5

Тип 3 Кількість

0

$B$5>=0

связанное

0

 

$B$6

Тип 4 Кількість

0

$B$6>=0

связанное

0

 

$B$7

Тип 5 Кількість

15

$B$7>=0

не связан.

15

 

$B$8

Тип 6 Кількість

96

$B$8>=0

не связан.

96

 

$B$3

Тип 1 Кількість

1410

$B$3=целое

связанное

0

 

$B$4

Тип 2 Кількість

343

$B$4=целое

связанное

0

 

$B$5

Тип 3 Кількість

0

$B$5=целое

связанное

0

 

$B$6

Тип 4 Кількість

0

$B$6=целое

связанное

0

 

$B$7

Тип 5 Кількість

15

$B$7=целое

связанное

0

 

$B$8

Тип 6 Кількість

96

$B$8=целое

связанное

0

9.22. Прогнозування у середовищі
Microsoft Excel

Створювати прогноз поведінки даних можна за допомогою спеціально створених сценаріїв, програми Подбор параметра та деяких статистичних функцій.
9.22.1. Прогнозування за допомогою сценаріїв
Сценарієм у Microsoft Excel називають набір нових вхідних значень, що впливають на кінцевий результат, шляхом підстановки у відповідні комірки таблиці. Сценарії використовуються для прогнозування поведінки моделі. Так можна створити і зберегти для подальшого використання одразу декілька сценаріїв для однієї таблиці і потім переключатися між ними, оцінюючи кінцевий результат.
Приклад:
На основі поданої нижче таблиці оцінити поведінку значення обсягу продаж, змінюючи значення норми прибутку.

Розв’язання:
Прибуток обчислюється як добуток норми прибутку і загальних витрат, а обсяг продаж — як сума загальних витрат і прибутку. В підсумковому рядку вираховуються загальні суми прибутку і обсягу продаж.
За умовою задачі комірки, що мають змінювати значення для прогнозу поведінки загального обсягу продаж, — це Е2:Е8.
Викликається пункт головного меню Сервис/Сценарії і з’явиться вікно Диспетчера сценариев:

Натискається кнопка Добавить, задається ім’я для створюваного сценарію, заноситься діапазон для комірок, значення яких підлягають зміні, і натискається кнопка Ok:

Відкриється вікно із набором значень комірок для сценарію:


Це значення, які відповідають теперішнім показникам, які треба запам’ятати без змін, тому просто натискається Ok.
Так само створюється новий сценарій з новими значеннями, які вносяться на останньому кроці, при цьому можна просто змінити старі значення на нові, а можна занести формулу для зміни поточних значень:
1 спосіб: (Значення змінюються користувачем)

2 спосіб:(Значення заносяться у вигляді формул на основі старих даних)

Після натиснення Оk уведені значення і формули запам’я­таються:


і вікно диспетчера сценаріїв міститиме вже три сценарії:

Перший — із старими значеннями, другий із новими значеннями, зміненими самим користувачем, а третій — із значеннями, які вирахувались у результаті введення формул:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.