лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Критерій — міститься у комірках В1:С2.

 • Максимальну загальну вартість замовлення за готівку у 1997 році.

Використовується функція ДМАКС, параметрами якої є:
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1),
Поле — Н11, або 8 (назва стовпчика Загальна вартість міститься у комірці Н11, порядковий номер стовчика= 8),
Критерій — міститься у комірках D1:F2.

 • Мінімальну кількість замовлених телефонів.

Використовується функція ДМИН, параметрами якої є:
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1),
Поле — F11, або 6 (назва стовчика Кількість міститься у комірці F11, порядковий номер стовпчика= 6),
Критерій — міститься у комірках H6:H7.

 • Скільки разів сплачений податок перевищував середнє значення.

Використовується функція БСЧЕТ, параметрами якої є:
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1),
Поле — I11, або 9 (назва числового стовчика Кількість міститься у комірці I11, порядковий номер стовпчика= 9),
Критерій — міститься у комірках F6:F7.

 • Скільки разів клієнт Васильєв замовляв телефони за готівку.

Використовується функція ДСРЗНАЧ, параметрами якої є:
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1),
Поле — В11, або 2 (назва текстового стовпчика Прізвище клі­єнта міститься у комірці В11, порядковий номер стовпчика= 2),
Критерій — міститься у комірках В1:D2.

 • Прізвище клієнта з максимальною сумою замовлення.

Використовується функція БИЗВЛЕЧЬ, параметрами якої є:
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1),
Поле — В11, або 2 (назва стовпчика Прізвище клієнта міститься у комірці В11, порядковий номер стовпчика= 2),
Критерій — міститься у комірках Е6:Е7.

Тексти функцій заносяться у вільні комірки таблиці (вручну або за допомогою Майстра функцій) і супроводжуються текстовими поясненнями. Нижче показані тексти функцій та отримані результати:


9.19.2. Функції пошуку даних
Використовуються такі функції:
=ВПР(пошукове значення; масив комірок; номер поля;[діапа­зон перегляду])
Функція ВПР провадить пошук вказаного значення у першому стовпчику масиву комірок і, якщо таке значення є у масиві, видає з поля значення, відповідне знайденому в тому ж рядку. Діапазон перегляду — необов’язковий логічний параметр, який може набувати значення ИСТИНА або ЛОЖЬ. Якщо він не вказується (ИСТИНА), то провадиться точний пошук, якщо ж вказується (ЛОЖЬ), то провадиться приблизний пошук. Таблиця (масив комірок) обов’язково має бути відсортована за зростанням по першому стовпчику.
=ПОИСКПОЗ(пошукове значення; масив комірок)
Функція ПОИСКПОЗ провадить пошук указаного значен-
ня у масиві комірок (один стовпчик) і, якщо таке значення
у масиві знайдене, видає номер рядка, де це значення міс-
титься.
=ПРОСМОТР(пошукове значення; масив комірок)
Функція ПРОСМОТР провадить пошук значення у масиві комірок (кількість стовпчиків у масиві не повинна перевищувати кількості рядків) і видає значення з останнього стовпчи-
ка у масиві, яке відповідає пошуковому значенню у тому ж
рядку.
Наприклад, задана таблиця з даними про вироби:

Треба за введеним кодом виробу визначити:

 • Назву виробу (вибирається з поля 2 — Назва виробу),

Використовується функція ВПР з такими параметрами:
Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де міститься значення коду або сам код,
Масив комірок — A3:F7,
Номер поля — 2 (стовпчик Назва виробу).

 • замовлену кількість (вибирається з поля 3 — Замовлена
  к-сть
  ),

Використовується функція ВПР з такими параметрами:
Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де міститься значення коду, або сам код,
Масив комірок — A3:F7,
Номер поля — 3 (стовпчик Замовлена к-сть).

 • залишок виробів з указаним кодом на складі (поле 6 — Залишок) тощо.

Використовується функція ВПР з такими параметрами:
Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де міститься значення коду, або сам код,
Масив комірок — A3:F7,
Номер поля — 6 (стовпчик Залишок).

 • Порядковий номер виробу в списку виробів (вибирається за масивом комірок із кодами виробів).

Використовується функція ПОИСКПОЗ із такими параметрами:
Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де міститься значення коду, або сам код,
Масив комірок — A3:А7.

 • Ціну за одиницю такого виробу (вибирається за масивом комірок, у якому останнім стовпчиком має бути стовпчик D з цінами за одиницю).

Використовується функція ПРОСМОТР з такими параметрами:
Заданий код виробу — посилання на адресу комірки, де міститься значення коду або сам код,
Масив комірок — A3: D7.
Можна тексти функцій увести в комірки таблиці вручну, можна використати Майстра функцій, проте для зручного пошуку і перегляду знайдених значень спочатку можна створити спеціальну форму — шаблон з комірок таблиці.
У створену форму у відповідні комірки заносяться функції (формули), а при введенні пошукового значення у формі мають бути показані знайдені за допомогою введених функцій значення.

Загальний вигляд форми:

У комірку С12 уводиться функція:
=ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;2))
У комірку С14 уводиться функція:
=ЕСЛИ($C$10="";"";ПОИСКПОЗ($C$10;A3:A7))
У комірку С16 уводиться функція:
=ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;3))
У комірку С18 уводиться функція:
=ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;6))
У комірку С20 уводиться функція:
=ЕСЛИ($C$10="";"";ВПР($C$10;$A$3:$F$7;3)*ВПР($C$10;$A$3:$F$7;4))
У комірку С22 уводиться функція:
=ЕСЛИ($C$10="";"";ПРОСМОТР($C$10;A3:D7))
У кожному випадку використовується функція ЕСЛИ для того, щоб у випадку відсутності у комірці С10 уведеного для пошуку значення коду в комірках С12, С14, С16, С18, С20, С22 також не містилося жодної інформації. Інформація з’явиться
у відповідних комірках тільки за наявності пошукового значення.
Вигляд форми із уведеними формулами:

Наприклад, якщо у комірку С10 занести значення коду 222 і натиснути Enter, форма буде містити таку інформацію:

 

 

 

 

Код виробу

222

 

 

 

 

 

 

Назва виробу

Ксерокс

 

 

 

 

 

 

Номер у списку

2

 

 

 

 

 

 

Замовлено

8

 

 

 

 

 

 

Залишок

4

 

 

 

 

 

 

Сума замовлення

 9 600 р.

 

 

 

 

 

 

Ціна за одиницю

 1 200 р.

 

 

 

 

 

 

Кожного разу, уводячи новий код виробу, можна отримати нові відшукані значення.
9.20. Використання фінансових
функцій Microsoft Excel
За допомогою фінансових функцій здійснюються такі типові фінансові розрахунки, як обчислення суми платежу по позиці, обсяг періодичних платежів по вкладенню або позиці, вартість вкладення або позики по завершенні всіх вкладених платежів.
Найчастіше аргументами фінансових функцій є такі величини:

 • майбутня вартість — вартість вкладення або позики по завершенні усіх платежів;
 • кількість виплат — загальна кількість платежів або періодів виплат;
 • виплата — обсяг періодичних платежів по вкладенню або позиці;
 • поточна вартість — початкова вартість вкладення або позики. Наприклад, початкова вартість позики дорівнює сумі позики;
 • ставка — відсоткова ставка або знижка по вкладенню або позиці;
 • тип — режим, що показує, як здійснюються виплати (наприкінці періоду чи на його початку).

Фінансові функції Microsoft Excel за призначенням поділяються на декілька груп:

 • визначення накопиченої суми (майбутньої вартості);
 • визначення початкового значення (поточної вартості);
 • визначення строку платежів і відсоткової ставки.

Значення аргументів ставка та кількість періодів залежать від режиму виплат (методу нарахування відсотків). У таблиці показані значення таких аргументів, де n — кількість років, а k — річна відсоткова ставка.

Метод нарахування %

Загальне число періодів для начислення відсотків

% ставка за період
нарахування

щороку

n

k

щопівроку

n*2

k/2

щоквартально

n*4

k/4

щомісячно

n*12

k/12

щоденно

n*365

k/365

9.20.1. Обчислення майбутнього значення суми
Функція БЗ
Вираховує майбутнє значення вкладу на основі постійної відсоткової ставки і має такий вигляд:
=БЗ (ставка; к-сть виплат; виплата; поточна вартість; тип)
Де:
ставка                    — це ставка процента за період,
число періодів      — кількість платежів,
поточна вартість  — початкове значення вкладу
тип                         — число 0 або 1
(0 — виплата наприкінці періоду, а 1 — виплата на початку періоду)
Приклад:
Розрахувати, яка сума буде на рахунку, якщо 27 тис. грн покладені на 33 роки під 13,5 % річних. Відсотки нараховуються кожні півроку.
Застосовується функція
=БЗ(норма; к-сть виплат; поточна вартість)
За умовою задачі
ставка                       –13,5 %/2, тому що % нараховуються
кожні півроку
к-сть виплат             –33*2, також тому, що виплати провадяться кожні півроку
поточна вартість — –27 000 — від’ємне, і це означає не отримання, а вкладення грошей
Розв’язання:
=БЗ(13,5%/2 ; 33*2 ; ; –27000)
Відповідь: 2 012 074,64 грн.
9.20.2. Обчислення поточної вартості
Для розрахунку поточної вартості єдиної суми вкладення (позики) і фіксованих періодичних платежів застосовується функція
=ПЗ(ставка; к-сть платежів; виплата; майбутня вартість; тип)
Функція ПЗ є оберненою щодо функції БЗ.
Приклад:
Фірмі будуть потрібні 5 000 грн через 12 років. Зараз фірма має гроші і готова покласти їх на рахунок єдиним вкладом, щоб через 12 років він досяг величини 5 000 грн. Обчислити необхідну суму для вкладення, якщо % ставка становить 12 % на рік.
Застосовується функція
=ПЗ(ставка; к-сть платежів; майбутня вартість)
За умовою задачі
ставка = 12 %
к-сть платежів =12
майбутня вартість = 5 000
Розв’язання:
=ПЗ(12%; 12; 5000)
Відповідь:–1 283,38 грн.
Отриманий результат від’ємний, бо ці гроші треба вкласти.                         
9.20.3. Вирахування чистої поточної вартості
Застосовується при оцінці ефективності інвестицій і дозволяє визначити нижню межу прибутковості і використати її як критерій при оцінці найефективнішого проекту.
Функція =НПЗ(ставка; сума1; сума 2; …; сума N)  
сума 1,2,3… N — значення виплат та надходжень
Приклад:
Інвестиції у проект на кінець першого року його реалізації становитимуть 10 000 грн. На наступні 3 роки очікуються річ-
ні доходи по проекту 3 000 грн, 4 200 грн, 6 800 грн. Витрати залучення капіталу 10 %. Розрахувати чисту поточну вартість проекту.
За умовою задачі інвестиція розміром у 10 000 грн відноситься не до початкового моменту, на який провадиться розрахунок, тому це значення включається у список аргументів. Цей параметр — вкладення, тому має знак мінус.
Усі інші грошові потоки — це доходи, тому мають знак плюс.
ставка = 10 %
сума 1 = –10 000
сума 2 = 3 000
сума 3 = 4 200
сума 4 = 6 800
Розв’язання:
=НПЗ(10%; –10 000; 3000; 4 200; 6 800)
Відповідь: 1 188,44 грн.
Обчислене значення — це прибуток від вкладення 10 000 грн. з урахуванням витрат на залучення капіталу.
9.20.4. Визначення строку платежів
Для розрахунку строку платежів використовується функція =КПЕР(ставка; виплата; поточне значення; майбутнє значення; тип)
Приклад:
Розрахувати, через скільки років вклад розміром у 1 млн грн досягне значення 1 млрд грн, якщо річна ставка % = 16,79 %, а % нараховуються щоквартально.
Застосовується функція
=КПЕР(ставка; поточна вартість; майбутня вартість),
де за умовою задачі
ставка = 16,79%/4
поточна вартість = –1 000 000
майбутня вартість = 1 000 000 000
Розв’язання:
=КПЕР(16,79%/4; –1000000; 1000000000)
Відповідь: 167,99853
Отримане число — це кількість кварталів, тому правильний результат отримується діленням числа на 4.
Правильна відповідь: 41,9996325
9.20.5. Визначення відсоткової ставки
Для розрахунку відсоткової ставки застосовується функція =НОРМА(к-сть платежів;виплата;поточна вартість;майбут­ня вартість;тип)
Приклад:
Фірмі будуть потрібні 100 млн грн через 2 роки. Фірма готова вкласти 5 млн грн одразу і по 2,5 млн кожного наступного місяця. Розрахувати % ставку, щоб отримати необхідну суму в кінці 2 року.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.