лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.18.1.2. Приклад 2

Створити зведену таблицю за даними списку База1 так, щоб можна було з’ясувати, які вироби, якими клієнтами і як замовлялися та яку суму замовлення за них сплачено або несплачено.
Викликається Майстер зведених таблиць, так само, як у першому прикладі, визначається джерело даних і діапазон списку. Після другого кроку з’явиться повідомлення, яке виникає щоразу при створенні нової зведеної таблиці за даними того ж списку. Треба вибрати кнопку Да або Нет для продовження роботи.

Вибирається кнопка Нет і на третьому кроці заповнюється макет:
Поле Назва виробу — у зону Строка, поля Форма розрахунку і Сплачено — у зону Столбец, поле Прізвище клієнта
у зону Страница, а поле Сума замовлення — у зону Данные:


У результаті отримуємо зведену таблицю:

Використовуючи створену зведену таблицю як джерело для запитів, можна вибрати записи про вироби, які замовлені чеком і не сплачені — двічі клацнути мишкою по цифрі 47554 у зоні Общий итог стовпчика Чек — ні. З’явиться новий аркуш із записами:

Якщо у зведеній таблиці зі списку Прізвище клієнта вибрати потрібне прізвище (наприклад, Васильєв):


То у зведеній таблиці залишаться записи тільки про вибраного клієнта:

Так само тепер можна робити потрібні користувачу запити, як у попередньому прикладі.
9.18.1.3. Приклад 3
Створити зведену таблицю за даними списку База1 так, щоб можна було з’ясувати, які вироби, якими клієнтами, коли і як замовлялися та який податок за них сплачено або несплачено.
Заповнюється макет зведеної таблиці:
Поле Дата замовлення — у зону Строка, поля Прізвище клієнта, Назва виробу і Форма розрахунку — у зону Страница, поле Сплачено — в зону Столбец, а поле Податок — у зону Данные:


У результаті утвориться така зведена таблиця:

Можна зробити запит по несплачених податках — двічі клацнути мишкою по цифрі 8154 у рядку Общий итог стовпчика Сплачено — ні:

Також можна детально проглянути дані про суму податку клієнта Васильєва, який замовляв телефони у кредит. Для цього у зведеній таблиці зі списків Прізвище клієнта, Назва виробу та Форма розрахунку вибираються дані для показу:


Видно, що телефони у кредит замовлялися клієнтом Васильєвим 13 грудня 1997 року. Замовлені вироби були оплачені і загальний податок за них склав суму 2 070 грн.
У зведених таблицях, де у макеті заповнялася зона Страница, можна автоматично створити запити із даних зони Страница, і результати запитів занесуться у нові аркуші робочої таблиці із відповідними назвами.
Наприклад, потрібно створити запити по замовленнях кожного з клієнтів і розташувати ці запити на окремих аркушах з назвами Васильєв, Петров, Іванов, Сидоров.
Для цього активізується зведена таблиця із попереднього прикладу. Разом із таблицею активізується панель інструментів Свод­ные таблицы із кнопками:

Натискаючи на потрібну кнопку, можна виконати приведені дії, а зі списку Сводная таблица можна вибрати такі пункти:


Для створення вищевказаного запиту натискається кнопка Отобразить страницы панелі інструментів, з’явиться вікно, в якому треба вибрати поле Прізвище клієнта і натиснути на Ok:

У робочій книзі автоматично з’являться нові аркуші з даними щодо відповідного клієнта:

Так само можна вибрати або поле Форма розрахунку, або Назва виробу, тоді створяться нові аркуші із назвами, які розташовані у позначеному полі.
9.18.2. Редагування зведеної таблиці
Замість автоматично вирахуваної суми значень у зоні Данные зведеної таблиці можна розташувати будь-яку з операцій: максимальне, мінімальне, середнє значення, кількість значень тощо.
9.18.2.1. Приклад 4
Модифікувати зведену таблицю з прикладу 1 так, щоб можна було з’ясувати, які з виробів і скільки разів замовляв кожен із клієнтів.
Активізується робочий аркуш зі створеною зведеною таблицею, натискається кнопка Поле свободной таблицы панелі інструментів і вибирається потрібна операція для проведення обчислень (Количество значений):

Після натиснення кнопки Ok таблиця набуде такого вигляду:


9.18.2.2. Приклад 5
Модифікувати зведену таблицю з прикладу 3 з групуванням записів по датах замовлення.
Для цього активізується потрібна зведена таблиця, активізується будь-яка дата і натискається кнопка Групировать панелі інструментів. З’явиться вікно, у якому треба вибрати крок для групування даних:


Можна одночасно вибрати групування по місяцях та роках, після натиснення Ok таблиця набуде вигляду:

Для скасування групування вибирається будь-який рік або місяць і натискається кнопка Разгруппировать панелі інструментів.
9.18.3. Створення діаграм
за даними зведених таблиць
Діаграми можна створювати, попередньо виділивши дані без загальних підсумків у зведеній таблиці:

Потім викликається Майстер діаграм і виконується побудова діаграми або графіка стандартним чином.
У результаті за виділеними вище даними буде створена гісторама такого вигляду:

Так само можна створити інші діаграми за даними інших зведених таблиць.
9.19. Використання функцій Microsoft Excel
для проведення аналізу даних у списках
9.19.1. Функції баз даних
За допомогою функцій баз даних можна виконувати обчислення у списках — базах даних Microsoft Excel.
Загальний вигляд функції баз даних:
=ім’я функції(діапазон бази даних або його ім’я; поле;кри­терій)
Діапазон бази даних — це область робочого аркуша, в якій розташований список даних, поле — це або адреса заголовка стовпчика в списку даних, або його порядковий номер, критерій — це одна або декілька умов для обчислення (як у розширеному
фільтрі).
Найбільш поширеними функціями баз даних є функції:
=БДСУММ(діапазон бази даних або його ім’я; поле;крите­рій) — визначає суму значень у вказаному полі, якщо задовольняється критерій,
=ДСРЗНАЧ(діапазон бази даних або його ім’я; поле;крите­рій) — визначає середнє значення у вказаному полі, якщо задовольняється критерій,
=ДМАКС(діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій) — визначає максимальне значення у вказаному полі, якщо задовольняється критерій,
=ДМИН(діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій) — визначає мінімальне значення в указаному полі, якщо задовольняється критерій,
=БСЧЕТ(діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій) — визначає кількість значень у вказаному числовому полі, якщо задовольняється критерій,
=БСЧЕТА(діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій) — визначає кількість значень у вказаному текстовому полі, якщо задовольняється критерій,
=БИЗВЛЕЧЬ(діапазон бази даних або його ім’я; поле;крите­рій) — визначає потрібне значення в указаному полі, якщо задовольняється критерій.
У всіх випадках діапазоном бази даних таблиці замовлень є комірки А11:L24 (або ім’я діапазону — База1), а поля і критерій визначаються залежно від завдання.
Наприклад, за даними таблиці замовлень визначити:

  1. Загальну суму податку за вироби, замовлені клієнтом Васильєвим.

Використовується функція БДСУММ, параметрами якої є:
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1),
Поле — I11, або 9 (назва стовпчика Податок міститься у комір­ці I11, порядковий номер стовчика= 9),
Критерій — міститься у комірках В1:В2.

  1. Середню кількість телефонів, замовлених клієнтом Васильєвим.

Використовується функція ДСРЗНАЧ, параметрами якої є:
Діапазон А11:L24 (або ім’я діапазону — База1),
Поле — F11, або 6 (назва стовчика Кількість міститься у комірці F11, порядковий номер стовпчика= 6),

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.