лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Дані для другого критерію (показати записи про замовлення клієнтів Васильєва, Петрова та Іванова):


Результат другого запиту (список фільтрується без копіювання):

Дані для третього критерію:

Результати запиту із підписом:

Дані для четвертого критерію:


Результат (усі записи про клієнта Васильєва, що замовляв телефони, клієнта Петрова, що замовляв принтери, та дані про замовлення клієнта Іванова):

Дані для п’ятого критерію:

Результат запиту із підписом:

Дані для виконання шостого запиту:


Результат запиту (копіюється під списком):
Вибираються записи, які стосуються або клієнта Васильєва, або замовлень принтерів, або оформлення чеком.

Дані для сьомого запиту:

Результат (записи за 1997 рік із замовленнями за готівку):

Дані для восьмого запиту (усі записи про максимальну і мінімальну суму замовлення):


Результат:

Аналогічно задаються дані для наступних запитів. Результати показані нижче:
Результат дев’ятого запиту (всі записи із значеннями податку, які більші за середні):

Результат десятого запиту (записи із значеннями кількості, які менші за середні):

Результат одинадцятого запиту (всі записи із значеннями податку, що більші за середні, або всі записи із значеннями кіль­кості, які менші за середні):

Результат дванадцятого запиту (всі записи про телефони, загальна вартість яких перевищує середнє значення):


9.18. Аналіз даних у списку
за допомогою зведених таблиць
Зведеною таблицею називають таблицю, яка створюється на основі даних зі списку з великою кількістю полів і використовується для зручного перегляду потрібних записів та швидкого виконання запитів, у тому числі і запитів із проміжними підсум­ками.
Зведену таблицю можна створити, використовуючи не тільки списки даних у середовищі Microsoft Excel, а й зовнішні джерела інформації (наприклад, записи із баз даних, створених у середовищі Microsoft Access).
9.18.1. Створення зведеної таблиці
Можна (але не обов’язково) спочатку виділити діапазон списку для створення зведеної таблиці за цим списком. Із пункту меню Данные вибирається підпункт Сводная таблица…
З’явиться вікно Майстра зведених таблиць.
На першому кроці вибирається джерело даних для створення таблиці і натискається кнопка Далее.

На другому кроці визначається діапазон даних і натискається кнопка Далее.
Якщо перед викликом Майстра діапазон даних був виділений, то його адреса (або назва) буде автоматично показана, і треба просто перейти до наступного кроку.

На третьому кроці буде показаний макет майбутньої зведеної таблиці:

Макет складається з чотирьох зон, в яких можна розміщувати поля зі списку (кнопка за назвою потрібного поля перетягається мишкою у відповідну зону):

  • зона Строка;
  • зона Столбец;
  • зона Страница.

У перелічених зонах можна розміщувати будь-які поля, крім полів з числовими значеннями.

  • Зона Данные — де можна розміщувати поля тільки з числовими значеннями.

На четвертому кроці визначається місце для розташування майбутньої зведеної таблиці:

Краще вибрати розміщення на новому робочому аркуші і потім натиснути кнопку Готово.
9.18.1.1. Приклад 1
Створити зведену таблицю за даними списку База 1 так, щоб можна було з’ясувати, які з виробів і з якою сумарною кількістю замовляв кожен з клієнтів.
Для цього викликається Майстер зведених таблиць, позначається джерело даних — список Microsoft Excel, вказується його діапазон — $A$11:$L$24 (або ім’я списку База1) і в зоні Строка розміщується поле Прізвище клієнта, у зоні Столбец — поле Назва виробу, у зоні Данные — поле Кількість, а зона Страница поки що залишиться вільною:


Видно, що після розміщення поля Кількість у зоні Данные з’явилася назва Сумма по полю Кількість, тобто у цій зоні числові дані будуть автоматично підсумовуватися. Потім вибирається розташування зведеної таблиці на новому аркуші і кнопка Готово.
З’явиться зведена таблиця, де по рядках розташовані прізвища клієнтів, по стовпчиках — назви виробів, а на перетині рядків і стовпчиків — сумарна кількість замовлених виробів. Крім того, підраховується сума кількості замовлених виробів для кожного клієнта по рядку і кожного виробу по стовпчику (Общий итог):

По такій таблиці можна швидко проаналізувати дані про те, які вироби користуються попитом (Модеми), а які — ні (Ксерокси), а також з’ясувати, хто з клієнтів замовляв вироби частіше (Васильєв), а хто рідше (Сидоров).
Для збереження цих даних у вигляді запиту треба двічі клац­нути мишкою на потрібній цифрі у стовпчику або рядку Общий итог. Наприклад, коли двічі клацнути мишкою по цифрі 322 у стовпчику Общий итог навпроти прізвища Васильєв, автоматично виберуться всі записи зі списку База1 про цього клієнта і розмістяться на окремому аркуші робочої книги:

Так само можна отримати відповідь на запит про замовлення принтерів (двічі клацнувши мишкою по цифрі 142 у зоні Общий итог по стовпчику Принтер):

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.