лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Якщо робота із запитами уже непотрібна, Автофільтр можна закрити. Для цього вибирається пункт меню Данные/ Фильтр…/Автофільтр — кнопки зі стрілками на назвах
полів списку зникнуть, і таблиця набуде попереднього вигляду. Для подальшої роботи із запитами Автофільтра, його знову треба викликати: пункт меню Данные/Фильтр…/Авто­фільтр і т.д.
9.17.2.2. Використання Розширеного фільтра
На відміну від Автофільтра, де критерії заносяться під час роботи фільтра, Розширений фільтр може працювати тільки тоді, коли критерії для пошуку даних попередньо створені користувачем і занесені у визначений діапазон комірок таблиці. Цей діапазон бажано має міститися над списком і має бути відокремленим від списку щонайменше одним порожнім рядком.
Простий критерій складається з двох комірок, розміщених у таблиці вертикально: верхня комірка містить точну копію заголовка поля списку, в якому перевіряється умова пошуку даних, а нижня комірка містить безпосередньо саму умову пошуку.
Складний критерій містить у собі декілька простих критеріїв, сполучених або по вертикалі — декілька умов на одне поле, або по горизонталі — по одній умові на декілька полів.
Критерії, сполучені по горизонталі, поєднуються зв’язкою И, тобто записи зі списку за таким критерієм вибираються у випадку, коли всі прості критерії, що входять у складний критерій, виконуються.
Критерії, сполучені по вертикалі, поєднуються зв’язкою ИЛИ, тобто записи зі списку за таким критерієм вибираються, коли хоча б один із простих критеріїв, що входять у складний критерій, виконується. У таких критеріях допускається заголовок поля заносити тільки один раз.
Складений критерій — це сукупність декількох складних критеріїв — містить по декілька умов на декілька полів.
Обчислювальний критерій може бути різновидом простого або складного критерію, де як умова виступає функція або формула. Записи за таким критерієм вибираються зі списку за значенням, отриманим у результаті обчислення цієї формули або функції.
Нижче наведені приклади створення критеріїв для пошуку такої інформації:

 1. Вибрати зі списку всі записи про клієнта Васильєва.

За правилами створення критеріїв діапазон для них буде розміщуватися у робочому аркуші по рядках з першого по дев’ятий.
Даний запит включає одну умову (прізвище клієнта — Васильєв), тому створюється простий критерій для пошуку в полі Прізвище клієнта прізвища Васильєв.
У комірку В1 копіюється заголовок поля Прізвище клієнта, а в комірку В2 — умова для пошуку — Васильєв:

Таким чином, діапазон створеного простого критерію розміщується у комірках В1:В2.

 1. Вибрати зі списку всі записи, що стосуються або клієнтів Васильєва, або Петрова, або Іванова.

Даний запит включає три умови, що накладаються на поле Прізвище клієнта (прізвище — або Васильєв, або Петров, або Іванов), тому створюється складний критерій із трьох простих, які поєднані зв’язкою ИЛИ.
У комірку В3 копіюється умова для пошуку — Петров, а в комірку В4 — Іванов:

Діапазоном створеного складного критерію будуть комірки В1:В4.

 1. Вибрати зі списку усі записи про клієнта Васильева, що замовляв телефони.

Даний запит включає дві умови — одна накладається на поле Прізвище клієнта (прізвище Васильєв), а друга — накладається на поле Назва виробу (виріб Телефон), тому створюється складний критерій з двох простих, що поєднані зв’язкою И.
У комірку С1 копіюється заголовок поля Назва виробу, а в комірку С2 — умова для пошуку — Телефон:

Діапазон для цього критерію — комірки В1:С2.

 1. Вибрати зі списку всі записи про клієнта Васильєва, що замовляв телефони, клієнта Петрова, що замовляв принтери, та всі замовлення клієнта Іванова.

У даному випадку створюється складений критерій, що містить по три умови на два поля. Під час виконання запиту в полі Прізвище клієнта має міститися або прізвище Васильєв і одночасно в полі Назва виробу — Телефон, або прізвище Петров і одночасно Принтер, або прізвище Іванов і будь-яка назва виробу.
У комірку С3 копіюється назва виробу Принтер, а в комірку С4 заноситься знак * (який означає будь-яке текстове значення):

Діапазон створеного критерію — комірки В1:С4.

 1. Вибрати зі списку всі записи про клієнтів Васильєва, що замовляв телефони за готівку, Петрова, що замовляв принтери у кредит, та Іванова, що оформляв свої замовлення чеком.

Аналогічно попередньому створюється складений критерій, який розміщується у діапазоні В1:D4.

 1. Вибрати зі списку всі записи, які стосуються або клі-
  єнта Васильєва, або замовлень принтерів, або оформлення чеком.

Створюється складений критерій по трьох полях, умови в якому поєднуються зв’язкою ИЛИ:

Діапазон розміщення такого критерію — комірки В6:D9.

 1. Вибрати зі списку всі записи про замовлення за готівку в 1997 році.

Створюється складений критерій по двох полях, поєднаних зв’язкою И:

Критерії по полях Форма розрахунку і Дата замовлення розташовані горизонтально, тому що дата одночасно має бути в межах 1997 року, і при цьому формою розрахунку має бути готівка.
Діапазоном такого критерію є комірки D1:F2.

 1. Вибрати зі списку всі записи про максимальну і мінімальну суму замовлення.

Такий запит має містити критерій пошуку, де одразу не можна занести потрібну умову, а треба спочатку вирахувати максимальне та мінімальне значення і потім послатися на ці значення у критерії. Таким чином, створюється складний обчислювальний критерій, де як умова заносяться функції знаходження максимального та мінімального значень у полі Сума замовлення.
У комірку Е6 копіюється заголовок поля Сума замовлення, у комірку Е7 заноситься функція
= МАКС(абсолютний діапазон числових значень цього поля),
а у комірку Е8 — функція
=МИН(абсолютний діапазон числових значень цього поля).

Замість тексту функцій у критерію будуть показані обчислені за цими функціями значення:

Критерії розміщуються по вертикалі — зв’язка ИЛИ, тому що не можна вибирати записи, які одночасно містили б і значення максимуму, і значення мінімуму по вказаному полю.
Діапазон створеного критерію — комірки Е6:Е8.

 1. Вибрати зі списку всі записи із значеннями податку, які більші за середні.

Для створення такого критерію непотрібно заносити заголовок поля для пошуку даних, а достатньо занести у комірку F7 формулу
=І12>СРЗНАЧ($I$12:$I$24)
де І12 — адреса комірки першого запису в полі Податок, а $I$12:$I$24 — абсолютний діапазон усіх числових значень комірок цього поля.
Незважаючи на те, що заголовок поля не заноситься, порожня комірка F6 все одно включається до діапазону критерію — F6: F7.


Після введення формули в комірці з’явиться текст ИСТИНА, що означає: комірка І12 містить значення, яке дійсно більше від середнього по цьому полю, або — ЛОЖЬ, що означає: комірка І12 містить значення, яке не більше від середнього по цьому полю.

 1. Аналогічно можна створити простий обчислювальний критерій для пошуку даних у списку із значеннями кількості, які менші за середні:

Текст критерію:

Вигляд після введення формули:

Діапазон — комірки G7:G8.

 1. Якщо поєднати створені критерії — діапазон F6:G8, то отримається складний обчислювальний критерій, критерій пошуку по полях Податок і Кількість (зв’язка ИЛИ): Вибрати зі списку всі записи із значеннями податку, що більші за середні, або всі записи із значеннями кількості, які менші за середні.

Текст критерію:


Вигляд критерію на робочому аркуші:

Можна також створювати складні обчислювальні критерії з додатковими умовами пошуку. Наприклад,

 1. Вибрати зі списку всі записи про телефони, загальна вартість яких перевищує середнє значення.

Такий критерій містить дві умови: перша накладається на поле Назва виробу (виріб Телефон), а друга має містити обчислювальний критерій по полю Загальна вартість, який стосується тільки телефонів.
Перед створенням такого критерію список має бути відсортований по полю першої умови (Назва виробу) з тим, щоб усі однакові назви виробів містилися одне під іншим. Таким чином, назви телефонів містяться у діапазоні Е18:Е22, а відповідні телефонам числові значення загальної вартості містяться у діапазоні Н18:Н22.
Простий критерій, що накладається на поле Назва виробу, розміщується у комірках Н6:Н7

Обчислювальний критерій, що накладається на поле Загальна вартість, розміщується у комірках І6:І7, але для визначення додаткової умови перед заголовком поля цього критерію заноситься умова з першого простого критерію і натискається клавіша проміжку, а в обчислення формули діапазоном для середнього значення буде абсолютний діапазон $Н$18:$Н$22, що відповідає додатковій умові:
Текст обчислювального критерію:

Вигляд обчислювального критерію в робочому аркуші:

Обидві умови у складному обчислювальному критерії поєднуються зв’язкою И:

Таким чином, діапазон створеного критерію розміщений у комірках Н6:І7.
Після створення критеріїв можна використовувати Росширенный фильтр для організації запитів. Розширений фільтр викликається за допомогою пункту меню Данные/Фильтр…/ Расширенный фильтр. З’явиться діалогове вікно розширеного фільтру:

У цьому вікні автоматично позначиться діапазон списку (зона Исходный диапазон), якщо список був попередньо виділений або курсор мишки розміщувався на будь-якому із записів списку.
У зону Діапазон условий треба занести адреси потрібного діапазону критерію і, якщо натиснути на Ok, у списку будуть показані тільки ті записи, що відповідають уведеному критерію. Якщо ж вибрати мишкою покажчик Скопировать результат в другое место у зоні Обработка, то активізується зона Поместить результат в диапазон, де треба вказати адресу лівої верхньої комірки майбутнього діапазону для вставляння вибраних зі списку записів.
Нижче розміщені дані для фільтрації і результати запитів.
Дані для критерію 1:

Результат першого запиту із підписом:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.