лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.14. Проведення аналізу даних
за допомогою Microsoft Excel
9.15. Друкування даних
Друкувати можна окремі аркуші — з таблицями і діаграмами, всю книгу або попередньо виділений діапазон. Для цього вибирається пункт меню Файл/Печать…, у діалоговому вікні Печать позначаються потрібні параметри і натискається Ok.
Для того, щоб надрукувати не отримані значення формул (функцій), а самі тексти формул або функцій, треба спочатку вибрати пункт меню Сервис/Параметры… і на вкладинці Вид (зона Параметры окна) позначити показчик Формулы і Ok:

Для того, щоб одночасно із текстами формул можна було б побачити й отримані значення, треба спочатку формули і функції скопіювати таким чином: при вставлянні використовувати пункт меню Правка/Специальная вставка і вибрати показчик Значения, а потім натиснути на Ok:

Слід зазначити, що дати будуть показані як цифри, що означають кількість днів, що минули від 1 січня 1900 року до вказаної дати:


Після отримання в таблиці і значень, і формул також можна викликати вікно друку і друкувати:


9.16. Робота із списками даних
Списком називають набір рядків таблиці, що містить пов’я­зані між собою дані. Розрізняють списки користувача і списки — бази даних.
Списки користувача створюються користувачем для подаль­шого автозаповнення таблиці даними. Елементами списку користувача можуть бути або дані, що вже набрані у таблиці, або дані, які вводяться користувачем безпосередньо під час створення списку.
9.16.1. Створення списку користувача
на основі існуючих даних

 • Виділяється діапазон комірок, який містить елементи майбутнього списку користувача;
 • вибирається пункт меню Сервис/Параметры…,
 • на вкладинці Списки натискається кнопка Импорт і Ok.

Наприклад, необхідно створити список користувача із даних, розміщених у комірках В1:В5:

Виділяється діапазон В1:В5, вибирається пункт меню Сервис/Параметры…, на вкладинці Списки у зоні Импорт списка из ячеек буде показаний діапазон $B$1:$B$5, натискається копка Импорт и Ok:


9.16.2. Створення нового списку користувача

 • Вибирається пункт меню Сервис/Параметры…;
 • на вкладинці Списки вибирається Новый список;
 • в зоні Элементы списка вводяться елементи списку, починаючи з першого. Після введення чергового елемента натискається клавіша Enter;
 • по закінченню введення всіх елементів списку натискається кнопка Добавить і Ok.

Наприклад, треба створити список користувача з назв днів тижня: Понеділок, Вівторок, …, Неділя.

 • Вибирається пункт меню Сервис/Параметры…,
 • на вкладинці Списки вибирається Новый список,
 • у зоні Элементы списка вводяться:

Понеділок Enter
Вівторок Enter
Середа Enter
Четвер Enter
П’ятниця Enter
Субота Enter
Неділя Enter

 • Натискається кнопка Добавить і Ok:

Відтворити створені списки користувача можна, записавши в потрібну комірку таблиці будь-який елемент списку і за крапку автозаповнення поточної комірки протягнути мишкою у потрібному напрямку — виділені комірки вміщуватимуть список.
9.16.3. Списки — бази даних
Списком (базою даних) називають набір даних, що містить інформацію про певні об’єкти. У Microsoft Excel такою базою даних є таблиця, рядки в якій, починаючи з другого, називають записами, стовпчики — полями. Перший рядок списку містить назви полів (стовпчиків).
Під час створення списку — бази даних у середовищі Microsoft Excel слід дотримуватися певних правил:

 • на одному робочому аркуші не можна розміщувати більше одного списку;
 • список має бути відокремлений від інших даних робочого аркуша щонайменше одним порожнім стовпчиком і одним порожнім рядком;
 • список не може містити порожніх рядків (стовпчиків);
 • заголовки полів мають бути унікальними, тобто не може бути повторів назв заголовків полів;
 • бажано, щоб формати заголовків полів відрізнялися від форматів записів;
 • не може бути порожнього рядка або навіть порожньої комірки між заголовками полів і записами;
 • в усіх рядках списку в однакових стовпчиках мають розташовуватися однотипні дані.

Наприклад, наведена раніше таблиця замовлень, що містить інформацію про клієнтів та їх замовлення, може бути списком — базою даних, що складається з дванадцяти полів, назви яких не повторюються:

 • № п/п
 • Прізвище клієнта
 • Дата замовлення
 • Код виробу
 • Назва виробу
 • К-сть
 • Ціна за одиницю
 • Загальна вартість
 • Податок
 • Сума замовлення
 • Форма розрахунку
 • Сплачено

Назви полів знаходяться в одинадцятому рядку робочого аркуша, а самі записи бази містяться в рядках з 12 по 24.
Список (база даних) Microsoft Excel подано такими параметрами:

 • діапазоном бази даних або іменем діапазону та
 • адресами назв полів або їх порядковими номерами у базі даних.

Наприклад, діапазоном бази даних таблиці замовлень є комірки А11:L24 (або ім’я діапазону — База1, яке було надане вказаному діапазону), а адресами назв полів є А11 — поле № п/п (порядковий номер 1), В11 — поле Прізвище клієнта (порядковий номер 2) і так далі до адреси L11 — поле Сплачено (порядковий номер 12).
9.16.4. Використання форм
для роботи із списками

Форма — зручний засіб для перегляду, зміни, додавання та вилучення записів, а також для пошуку даних у списку даних.
Для виклику форми слід виділити список даних і вибрати пункт меню Данные/Форма…:

Вікно форми має назву робочого аркуша, де розташований список даних, і одразу показує зміст першого запису зі списку.
Для пересування по записах можна використовувати сла-
йдер на лінійці переміщення або кнопку Далее для переміщення на наступний запис, та кнопку Назад — на попе-
редній запис у списку. Для переміщення по значеннях по-
лів запису можна використовувати мишку або клавіші Tab — на наступне поле, або Shift + Tab — на попереднє поле
запису.
Зміст полів запису (крім полів, що містять формули), можна змінювати. Відмінити редагування поля можна тільки у випадку, якщо запис є активним (кнопка Вернуть). У процесі внесення змін і переході на інший запис, або закритті форми (кнопка Закрыть) відмінити редагування неможливо. Кнопка Удалить видаляє поточний запис, і його також неможливо від-
новити.
Кнопка Добавить дозволяє внести вхідні значення у поля нового запису, а вихідні значення (поля, що містять формули/функції) будуть обчислені автоматично при натисненні клавіші Enter, кнопки Добавить або кнопки Закрыть.
Додавати можна стільки нових записів, скільки порожніх рядків міститься між списком та іншими даними робочого аркуша. Якщо ж даних нижче списку немає, то можна додавати нових записів стільки, скільки завгодно.
9.17. Аналіз даних у списках
за допомогою запитів

Запитом називають засіб пошуку даних, що зберігаються у списку, за допомогою певного критерію пошуку. Результатом запиту є набір записів, які задовольняють уведеному критерію.
У критерій пошуку може включатися одна або більше умов, при цьому декілька умов можуть накладатися або на один стовпчик таблиці (поле списку), або одночасно на декілька стовпчиків (полів списку).
За типами критерії поділяють на прості, складні, складені та обчислювальні:

 • простий критерій містить тільки одну умову;
 • складний — дві і більше умов, що накладаються на дані з одного стовпчика;
 • складений критерій — дві і більше умов, що накладаються на дані з різних стовпчиків;
 • обчислювальний критерій містить умову вибірки даних за значенням, що обчислюється за формулою або функцією.

9.17.1. Створення запитів
для пошуку даних у формі

У вікні форми натискається кнопка Критерии і заповнюється шаблон запиту: у відповідному полі записується одна умова — простий критерій або у декількох полях записується декілька умов — складений критерій. Складний та обчислювальний критерій у формах використовувати не можна.
Наприклад, виконати пошук записів у списку, де міститься інформація про клієнта Іванова:

У полі Прізвище клієнта заноситься прізвище Іванов і можна пересуватися по записах за допомогою кнопок Далее
і Назад, при цьому у формі будуть показані тільки ті за-
писи, де в полі Прізвище клієнта міститься вказане прі-
звище.
Аналогічно провадиться пошук записів про клієнта Іванова, що у 1998 році і пізніше замовляв принтери у кредит (складений критерій):

При занесенні умов можна використовувати знаки ? і *. Знак ? замінює під час пошуку один будь-який текстовий символ, а знак * — будь-яку кількість будь-яких текстових символів. Наприклад, якщо записати у поле Прізвище клієнта умову І*, то відбиратимуться записи з усіма прізвищами, які починаються на літеру І, а якщо записати умову Іван?в, то відбиратимуться записи з прізвищами, де перші чотири літери Іван, а шоста літера прізвища — в (Іванов, Іванів тощо). Ці знаки не можна використовувати у полях, що містять числові дані. Кнопка Очистить видаляє всі умови, кнопка Правка — повертає користувача у вікно форми для редагування записів, а кнопка Закрыть — закриває вікно форми.
9.17.2. Створення запитів для пошуку
даних у списку за допомогою фільтрів
Для допомогою фільтрів можна вибрати записи, що містять потрібні для пошуку дані. Фільтри бувають двох типів: Автофільтр і Розширений фільтр.
Автофільтр може працювати з простими критеріями (одна умова), складними критеріями (максимум дві умови за одним полем) і складеними критеріями, які можуть містити стільки умов, скільки полів у списку, але при цьому використовують максимум дві умови за одним полем. Критерії заносяться під час роботи Автофільтра, а результати запиту для подальшого збереження користувач може самостійно скопіювати в інше місце поточного робочого аркуша або на новий аркуш.
Розширений фільтр може працювати з усіма перерахованими типами критеріїв, при цьому кількість умов у складних і складених критеріях необмежена, а результати запиту за бажанням користувача можуть бути автоматично скопійовані у вказане місце поточного робочого аркуша.
9.17.2.1. Використання Автофільтра
Виділяється список, вибирається пункт меню Данные/Фильтр…/Автофильтр:

В усіх назвах полів списку розташується кнопка зі стрілкою: , і список набуде такого вигляду:


При натисненні на цю кнопку у вибраному полі списку відкривається меню:

Пункт Все виводить усі значення з позначеного поля,
Пункт (Первые 10…) виводить до десяти записів з максимальними або мінімальними значеннями з позначеного поля:

Пункт (Пустые) виводить тільки ті записи, де в указаному полі є порожні комірки, а пункт (Непустые) виводить тільки ті записи, де в указаному полі немає порожніх комірок (ці пункти з’являються у меню Автофільтра, тільки у випадку, якщо у полі є порожні комірки).
При виборі одного з наведених значень (наприклад, прізвища Васильєв), список буде відфільтрований по простому критерію — вказаному значенню — і набуде вигляду:


Так само можна одночасно вибрати критерій пошуку даних і в іншому полі (полях) — складений критерій. Наприклад, потрібно отримати дані про клієнта Васильєва, який замовляв телефони за готівку:
Із поля Прізвище клієнта вибирається пункт Васильєв, із поля Назва виробуТелефон, а з поля Форма розрахункуГотівка:


Результатом запиту будуть записи:

Стрілка на кнопці і номери рядків списку стануть блакитними — це ознака того, що дані у списку відфільтровані.
Для відновлення показу всіх записів списку можна поступово із меню кнопки зі стрілкою у полях, де визначався критерій, вибирати пункт Все, або одразу вибрати в головному меню пункт Данные/Фильтр…/Отобразить все.
Стрілки на кнопці і номери рядків списку знову стануть чорного кольору — це означає, що показані всі записи.
Пункт (Условие) використовується для створення запиту із складним критерієм (максимум дві умови) по вказаному полю. Наприклад, треба відшукати дані про вироби, які замовлялися до 1998 року.
Натискається кнопка зі стрілкою у полі Дата замовлення, пункт (Условие), де можна зазначити одну умову — тоді заповнюється тільки перший рядок, або дві умови — заповнюється і перший, і другий рядок. Кнопка И використовується, коли потрібно одночасне виконання обох уведених умов, а кнопка ИЛИ — у випадку, коли має виконуватися одна з двох умов:

Критерій пошуку має містити тільки одну умову — дані по датах до 1998 року, тому значення критерію заноситься тільки у перший рядок, при цьому оператор умови вибирається зі списку операторів першого рядка:

Після натиснення кнопки Ok будуть показані результати запиту:

Для пошуку про клієнтів Іванова та Васильєва, що замовляли вироби протягом 1997 року, створюється складений критерій по двох полях: полю Прізвище клієнта і полю Дата замовлення.
Для поля Прізвище клієнта критерій має містити дві умови, поєднані зв’язкою ИЛИ, бо для перегляду потрібні записи з цього поля з прізвищем Іванов, або з прізвищем Васильєв:

Для поля Дата замовлення критерій також має містити дві умови, проте вони мають бути поєднані зв’язкою И, бо для перегляду потрібні записи з цього поля, де дати одночасно і мен­ші за 01.01.98, і більші за 31.12.96:

Результатом запиту будуть записи:

Кожен отриманий результат запиту можна скопіювати у визначене місце робочої книги, зробити відповідні підписи, а в основній таблиці скасувати результати запитів і за необхідності продовжити створювати нові запити для пошуку даних.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.