лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.13.2. Приклад 2. Побудова гістограми
Побудувати гістограму для значень Y1(Х), Y2(Х), Y3(Х) і розташувати дані на одному графіку.

 • Викликається Майстер діаграм, вибирається тип Гисто-
  грамма
  і її різновид:

На другому кроці вибираються дані для побудови гістограми — позначається діапазон С19:F26 як несуміжний по стовпчиках С19:С26; D19:D26; E19:E26; F19:F26.


Для скасування графіка по Х вибирається вкладинка Ряд, видаляється назва Х та додається діапазон для підписів по осі Х (як у попередньому прикладі):

На третьому кроці призначають параметри: заголовки, підписи даних тощо:


На четвертому кроці вибирають розташування гістограми на окремому аркуші (можна змінити назву аркуша з Диаграмма… на Гистограмма)

і натискають на кнопку Готово.
Якщо треба додати якийсь із параметрів, натискають кнопку Майстра діаграм, вибирають відповідний крок і позначається потрібний параметр. Наприклад, якщо не були показані підписи до даних, можна викликати Майстра, а можна вибрати пункт меню Диаграмма/Параметры…, і позначити Подписи данных /Значение.
У будь-якому випадку гістограма набуде вигляду:


Графік підлягає редагуванню.
По-перше, значення Х та Y накладаються одне на одне, і їх не можна розрізнити, тому значення Х треба відтворити жирним курсивом 12 розміру шрифта, а деякі значення Y пересунути.
По-друге, в таблиці були текстові пояснення — «не визначена», а на графіку вони показані нульовими значеннями, тобто нулі у відповідних місцях треба замінити відповідним текстом.
По-третє, для економного друку треба змінити тло на білий колір та кольорові стовпчики діаграми відтворити за допомогою чорно-білих візерунків.
Для вирішення першого редагування у гістограмі треба позначити вісь Х, натиснути на праву кнопку мишки і вибрати пункт Формат оси…, вкладинку Шрифт. Там позначити необхідні параметри і натиснути на Ok:

Для пересування значень Y треба позначити потрібне значення лівою кнопкою мишки двічі з деяким проміжком, значення візьметься у рамку. Захопивши рамку мишкою, пересувають значення на потрібне місце.
Для вирішення другого редагування треба позначити стовпчик, де є значення нулів замість текстового повідомлення, і ще раз натиснути лівою кнопкою мишки на значенні Y, що відповідає у таблиці значенню «не визначена», значення 0,00 візьметься у рамку, треба його виділити, записати «не визначена» і клацнути лівою кнопкою мишки поза текстом. Так само змінюється значення інших нулів:

У третьому редагуванні колір тла змінюється, як у попередньому прикладі, а візерунки на стовпчиках створюють-
ся так:

 • виділяється будь-який із стовпчиків, при цьому всі стовпчики даного ряду автоматично маркируються;
 • натискається права кнопка мишки, пункт Формат рядов данных, вкладинка Вид, кнопка Способы заливки…;
 • у вікні Заливка, що відкриється, вибирається вкладинка Узор,
 • зі списку Штриховка вибирається чорний колір, а зі списку Фон — білий колір,
 • за взірцем вибирається візерунок і натискається Ok.

Виконається повернення у вікно Формат рядов данных, і знову натискається Ok:

Так само заповнюється візерунком значення для Y2 та Y3.
Остаточно гістограма набуде такого вигляду:

9.13.3. Приклад 3. Побудова кругової діаграми
Побудувати кругову діаграму для таблиці з першого прикладу:


Як було сказано вище, для побудови кругової діаграми можна використовувати тільки два ряди даних: ряд даних Х — категорія та ряд даних Y — значення. Як категорію можна вибрати будь який діапазон з текстовими значеннями, як дані Y — будь-який діапазон з числовими даними, відповідний першому вибраному діапазону. У даному разі для значень Х визначається діапазон А3:В15, для значень Y — діапазон Е3:Е15.

 • Позначається діапазон даних для побудови кругової діа-
  грами як несуміжний: А3:В15; Е3:Е15.
 • Викликається Майстер діаграм, вибирається тип — кругова діаграма, різновид — об’ємна, визначаються параметри: заголовок для діаграми — Облік витрат на технічне обслуговування, підписи даних — позначається Значение, легенда — розташування Внизу, діаграма розміщується на окремому аркуші з назвою Кругова діаграма.

Вигляд побудованої діаграми:

В об’ємній діаграмі всі або деякі сектори можна розсунути. Для відокремлення усіх секторів мишкою позначається будь-який один сектор — маркируються всі сектори, а потім сектор захоплюється лівою кнопкою мишки і пересувається від центра. Якщо сектор позначити мишкою двічі з проміжком, то позначиться тільки цей сектор, і саме його можна пересувати на потрібну відстань.
Нижче показаний приклад розсування всіх секторів:

і результат після розсування:

Так само, як і в гістограмі, для економічного друку мож-
на змінити колір сектору на чорно-білий візерунок. Для цього мишкою позначається вибраний сектор двічі з проміжком — сектор маркирується, права кнопка мишки, пункт Фор­мат рядов данных…, кнопка Способы заливки…, вкладинка Узор і т. ін.
Нижче показана кругова діаграма із чорно-білими візерунками секторів та деякими розсунутими секторами:

Будь-який об’ємний графік можна змінити на плаский і навпаки, якщо натиснути на праву кнопку мишки на зоні графіка (сектор, стовпчик, лінія), вибрати пункт Тип диаграммы і показати різновид плаского графіка, а потім натиснути на Ok. Діаграма набуде такого вигляду:


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.