лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вкладинка Подписи данных використовується у разі, якщо потрібно на графіку показати значення даних:


покажчик Значение розташує дані для Y на графіку;
покажчик Доля (для кругової діаграми) розташує значення відсотків даних Y від їх загальної суми;
покажчик Категория розташує дані Х;
покажчик Категория и доля розташує і значення відсотків даних Y від їх загальної суми, і дані Х;
покажчик Размеры пузырьков — використовується для побудови бульбашкової діаграми.
Вкладинка Легенда використовується для показу/скасування показу умовних позначень для графіка і місця їх розташування:

Вкладинка Оси використовується для показу/скасування показу відповідних осей на графіку:


Якщо позначка u є — вісь показана, якщо ні — вісь не показується.
Вкладинка Таблица данных використовується для лінійних графіків та гістограм для показу під графіком таблиці, за якою побудований графік:

Для такого показу треба позначити покажчик Таблица данных.
Вкладинка Линии сетки використовується для показу/ска­сування показу основних або додаткових ліній на графіку (потрібне треба позначити або зняти позначку):


На четвертому кроці визначається місце розташування побудованого графіка: він може розташовуватися або на окремому аркуші, або на поточному:

Після вибору натискається кнопка Готово, і побудова графіка завершується.
9.13.1. Приклад 1. Побудова лінійного графіка
Побудувати лінійний графік функції Y1(X) за даними таблиці

  • Виділяється діапазон C19:D26 — значення Х та Y разом із заголовками:

  • Викликається Майстер діаграм, де на першому кроці вибирається тип График і його різновид:

 

На другому кроці буде показаний графік, на якому представ­лено два ряди даних — ряд для семи значень Х та ряд для семи значень Y1:

Тому вибирається вкладинка Ряд, де треба визначити, які лінії графіка потрібні, а які — ні, а також показати значення Х, що будуть розташовані по осі Х (замість цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):

Для скасування лінії Х у зоні Ряд позначається назва Х і натискається кнопка Удалить. Для визначення значень на осі Х натискається синьо-біло-червона кнопка праворуч у зоні Под­писи оси Х, виділяється діапазон C20:C26 (тільки значення Х), і повторно натискається синьо-біло-червона кнопка.
У зоні Ряд лишається тільки одна назва Y1, для якої у зоні Имя показано адресу комірки D19 (заголовок Y1 у таблиці), а у зоні Диапазон показані адреси D20:D26 (діапазон значень для Y1).
Значення Х показані у зоні Подписи оси Х як діапазон С20:С26, і графік набуває такого вигляду:

На третьому кроці задаються параметри для графіка:
Заголовки: (Вкладинка Заголовки)


Значення даних Y1 на графіку: (Вкладинка Подписи данных)

Також можна вибрати вкладинку Таблица данных і створити таблицю з даними під графіком:

Інші вкладинки можна не задіювати.
На четвертому кроці можна вибрати положення графіка на поточному аркуші:

Після натиснення на кнопку Готово графік розташується згідно з вибором:

Він перекриває дані у таблиці і тому його можна пересунути мишкою на інше місце та за допомогою маркерів змінити його розмір:

Якщо ж таке положення графіка не задовольняє користувача, то можна вибрати пункт меню Диаграмма (цей пункт показаний, доки графік позначений маркерами):

і підпункт Размещение, відкриється останній крок Майстра діаграм, де можна вибрати розташування графіка на окремому аркуші й натиснути на Ok.
Остаточно графік набуде такого вигляду:

Для редагування графіка — зміни кольору тла, формату лінії, маркерів, осей, назв для заголовків таблиці даних тощо треба виділити потрібний об’єкт (він позначиться маркерами) і натиснути на праву кнопку мишки. Відкриється динамічне (контекстове) меню, з якого треба вибрати пункт Формат…


Наприклад, треба зробити тло графіка білого кольору, основ­ний заголовок графіка — жирним підкресленим шрифтом, заголовки вісей — жирним курсивом, лінію графіка зробити згладженою чорного кольору, а маркери на ній — чорними трикутниками.
Для зміни тла натискається права кнопка мишки на тлі графіка, пункт Формат области построения…, вибрати кнопку з білим кольором і Ok:

Для зміни формату шрифта заголовка — права кнопка мишки на заголовку, вибирається пункт Формат заголовка диаграммы…, вкладинка Шрифт, позначається потрібний формат шрифта і Ok.


Так само для зміни формата шрифту для назв осей — права кнопка мишки на відповідній назві, пункт Формат названия оси, вкладинка Шрифт, вибирається потрібний формат і Ok:

Для зміни формату лінії графіка та маркерів — права кнопка мишки на лінії графіка, пункт Формат рядов данных, вкладинка Вид, позначається покажчик Сглаженная линия та вибирається Цвет — чорний із зони Линия, із зони Маркер вибирається Тип маркера — Трикутник та Цвет — Чорний, а потім натискається Ok.
Після редагування графік набуває такого вигляду:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.