лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У деяких випадках, якщо формула містить помилки, може з’явитися вікно повідомлень:


Microsoft Excel запропонує виправити помилку, і треба або погодитися (кнопка Да), або ні (кнопка Нет) і тоді вносити виправлення самостійно.
Якщо ж формула помилок не містила, обчислене значення запишеться в активну комірку.
Для визначення виразу Y3 так само використовують
функцію ЕСЛИ, проте аргументами функції є не тільки формули для обчислення виразу, а й укладені функції ЕСЛИ
у випадку, якщо введена умова виконується або не виконується.
У даному випадку значення функції може визначатися :

4. При x > 20 функція Y3 не визначена
5. При x = 6 функція Y3 не визначена
Реалізується алгоритм з розгалуженням і перевіркою складної умови.
Спочатку викликається функція ЕСЛИ і перевіряється, чи значення Х > 20, і якщо так, то за умовою функція Y3 не визначена (4 позиція). У противному разі значення Х менше або дорівнює 20, проте Х = 3, Х = 6, Х = 12, Х = 20 також менші або дорівнюють 20, тому, якщо перша умова не виконується, треба знову викликати вкладену функцію ЕСЛИ і зробити перевірку, чи значення Х > 14 і тим самим визначити інтервал, у якому функція Y3 визначається за позицією 3. Якщо ж і ця умова не виконується, то знову викликається функція ЕСЛИ і перевіряється умова, чи значення Х > 6, тобто визначається інтервал, у якому функція Y3 визначається за позицією 2. Якщо ж умова і тепер не виконується, то знову викликається функція ЕСЛИ і перевіряється умова, чи значення Х = 6, тоді значення функції Y3 не визначене (позиція 5). І нарешті, якщо і ця умова не виконується, залишається інтервал, де значення Х автоматично стає меншим за 6, тобто записується вираз для обчислення за позицією 1.
Повний текст функції Y3 показаний нижче:
=ЕСЛИ(C20<6;СТЕПЕНЬ($B$20*C20;1/3);ЕСЛИ(C20=6; "неви­значена";ЕСЛИ(C20>20;"невизначена";ЕСЛИ(С20>14; EXP($A$20*$B$20*
C20); LN($A$20*$B$20+C20^3)))))
Нижче наведена блок-схема алгоритму:


Перший етап перевірки:

Другий етап перевірки:

Третій етап перевірки:


Четвертий етап перевірки:

Потім натискається Ok, обчислене значення записується у комірку і копіюється униз по стовпчику до рядка 27.
У наведеному вище прикладі всі умови, що перевіряли-
ся, були простими, тобто за один раз перевірялася лише
одна умова, проте відокремлювалися і визначалися інтервали, в яких функція Y3 набувала того чи іншого значення (позиції 1—5).
Ті ж самі інтервали можна визначити за допомогою складної перевірки. Наприклад, значення функції Y3 не визначене, якщо Х або дорівнює 6, або більший за 20 (позиції 4 та 5), якщо ж значення Х лежить у інтервалі, де Х більший за 6 та менший або дорівнює 14, то значення функції Y3 обчислюється за позицією 2, в інтервалі, де Х змінюється від значення, що більше за 14, але менше та дорівнює 20, то значення функції Y3 обчислюється за позицією 3, якщо ж Х не лежить у жодному з перерахованих інтервалів, то він автоматично розташований в інтервалі, що менший за 6, і тоді функція Y3 визначається за позицією 1.
Для організації складних перевірок використовують логічні функції И або ИЛИ, кожна з яких може містити максимум 30 простих умов:
=И(умова 1; умова 2; умова 3; …; умова 30)
=ИЛИ(умова 1; умова 2; умова 3; …; умова 30).
Функція И набуває значення ІСТИНА, якщо кожна пе-
рерахована у ній умова виконується, і набуває значення
ХИБА, якщо хоча б одна з перерахованих умов не виконується.
Функція ИЛИ набуває значення ІСТИНА, якщо хоча б одна з перерахованих умов виконується, і набуває значення ХИБА, якщо жодна з указаних умов не виконується.
І функцію И, і функцію ИЛИ можна використовувати як перший аргумент умови у складі функції ЕСЛИ.
Повний текст функції для визначення значення Y4 із застосуванням вкладених функцій И та ИЛИ показаний нижче:
=ЕСЛИ(ИЛИ(C20>20;C20=6);"невизначена";ЕСЛИ(И(C20>14;C20<=20);EXP($A$20*$B$20*C20);ЕСЛИ(И(C20>6;C20<=
14);LN($A$20*$B$20+C20^3);СТЕПЕНЬ($B$20*C20;1/3))))
Так само можна вводити текст функції з клавіатури чи використовувати Майстра функцій:
Перший етап перевірки:

Функція ИЛИ для перевірки логічного виразу:


Другий етап перевірки:

Функція И для перевірки логічного виразу на цьому етапі:

Третій етап перевірки:


Функція И для перевірки логічного виразу на третьому етапі:

На відміну від першого варіанта обчислення функції Y3, де не використовувалися складні перевірки, значення функції Y4 визначається не за чотири етапи, а за три, таким чином спрощується запис функції.
Уведена функція копіюється з комірки G20 униз по стовпчику до рядка 27, і всі комірки для визначення функцій Y1, Y2, Y3 та Y4 заповнюються обчисленими значеннями:

Тепер можна вирахувати мінімальне, максимальне та середнє значення, використовуючи статистичні функції МИН, МАКС та СРЗНАЧ, уводячи їх текст або з клавіатури, або викликаючи Майстра функцій.
У комірку С27: =МИН(С20:С27) Enter
У комірку С28: =МАКС(С20:С27) Enter
У комірку С29: =СРЗНАЧ(С20:С27) Enter.
Потім уведені функції копіюються з комірок С27:С29 праворуч по стовпчиках D-G.
Загальний вигляд таблиці після проведення обчислень показаний нижче:

4 етап.
Створюються рамки, змінюється стиль та розмір шрифта, визначається потрібна кількість десяткових знаків, розширюється або зменшується ширина стовпчиків тощо, тобто провадиться форматування (дизайн) таблиці.
Також можна спочатку використати автоматичне форматування таблиці, а вже потім додавати потрібні деталі. Для автоматичного форматування створену таблицю виділяють, викликають пункт меню Формат/Автоформат…, зі списку запропонованих форматів вибирають той, що сподобався, і натискають Ok.
Остаточно відформатована таблиця показана на рис.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ


A

B

X

Y1

Y2

Y3

Y4

3,1

5,9

-1

8,86

0,06

-1,81

-1,81

 

 

13

-9,19

-45,35

7,70

7,70

 

 

0

-7,67

-0,64

0,00

0,00

 

 

6

-10,87

2,91

не визначена

не визначена

 

 

12

-9,26

-40,98

7,47

7,47

 

 

3

-12,38

1,26

2,61

2,61

 

 

27

-0,56

-137,69

не визначена

не визначена

Мінімальне

-1

-12,38

-137,69

-1,81

-1,81

Максимальне

27

8,86

2,91

7,70

7,70

Середнє

8,57

-5,87

-31,49

3,19

3,19

Значення функцій Y3 та Y4 збігаються між собою, тому що обидві функції обчислювалися за одним і тим же виразом, тільки різними способами.
9.13. Побудова графіків та діаграм
Для наочного представлення даних у середовищі Microsoft Excel можна створювати десятки різновидів стандартних графіків (об’ємних та пласких), які поділяються за типами: лінійні графіки, гістограми, точечні графіки, кругові діаграми тощо. Крім того, існує можливість побудови нестандартних графіків — змішаних за типами, коли на одному графіку одночасно представлений, наприклад, і лінійний графік і гістограма.
Для побудови графіків застосовується Майстер діаграм, який викликається або через пункт меню Вставка/Диаграмма, або за допомогою  кнопки на панелі інструментів.
Бажано (але не обов’язково) перед викликом Майстра діаграм спочатку виділити дані, за якими буде створюватися графік.
Робота Майстра складається з чотирьох кроків:
На першому кроці користувач повинен вибрати графік за типом і зовнішнім виглядом.


Якщо перед викликом Майстра були виділені дані для побудови, то при натисненні й утримуванні мишкою кнопки Про­смотр результата можна побачити, яким буде майбутній графік:

Кнопка Далее виконує перехід до другого кроку, на якому визначається діапазон даних для побудови графіка і те, як ці дані розташовані у таблиці — по рядках чи по стовпчиках:


Якщо дані були позначені, то їх діапазон автоматично вказується у зоні Диапазон, якщо ж вони не були позначені, то треба натиснути на синьо-біло-червону кнопку праворуч у зоні Диапазон, виділити потрібні дані у таблиці і знову натиснути на цю кнопку для повернення до другого кроку Майстра.
Після натиснення кнопки Далее відкриється третій крок:

Тут визначаються параметри майбутнього графіка.
Вкладинка Заголовки використовується для визначення заголовків усього графіка (зона Название диаграмы) та заголовків для осей графіка (зони Ось Х, Ось У і Ось Z, якщо будується об’ємний графік).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.