лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для вилучення даних може використовуватися метод повного і часткового знищення. Справа в тому, що даним, які заносяться у комірки таблиці, може бути наданий різний формат (спосіб представлення даних). Наприклад, числові дані можуть бути показані як цілі і дробові, як проценти від уведеного числа, як дані з грошовими одиницями, як дати, час тощо.
Тому, якщо використовується метод повного знищення, то дані вилучаються повністю: і дані, і їх формат, а при частковому знищенні можна вилучити або зміст даних ( формат лишається), або формат даних (зміст лишається). Пункт меню Правка/Очи­стить дозволяє вибрати спосіб знищення:

Видно, що якщо виділити комірку /діапазон комірок і натиснути на клавішу Delete, вилучається тільки зміст, а формати лишаються. Дуже часто при введенні замість чисел у комірці з’являються дати або проценти. Це означає, що комірка попередньо містила процентні дані або дати, які були знищені клавішею Delete, проте їх формати лишилися. Для правильного відображення введених пізніше даних треба знищити попередній формат, як було показано вище, або надати їм новий формат.
9.9.2. Форматування даних у таблиці
Змінювати формат можна у одній комірці або у цілому діапазоні.
Виділяється комірка або діапазон комірок,

 • вибирається пункт меню Формат/Ячейки або
 • права кнопка на виділеній комірці або діапазоні і пункт з динамічного меню Формат ячеек…

Відкриється вікно форматів з декількома вкладинками:
Вкладинка Число використовується для надання даним форматів, що перелічені у списку Числовые форматы. Тут можна вибрати основний формат і його додаткові параметри.
Вкладинка Выравнивание використовується для вирівнювання даних по горизонталі та вертикалі (зона ліворуч угорі), для вибору кута розташування даних у комірці (зона праворуч), а покажчики, розташовані ліворуч внизу, дозволяють поєднувати комірки у суміжному діапазоні, розташовувати текст у комірках в декілька рядків та автоматично змінювати ширину стовпчиків, якщо дані не зміщуються у ньому.
Вкладинка Шрифт дозволяє вибирати параметри шрифта для виділеного діапазону.
Вкладинка Граница пропонує оформлення виділеного діапазону рамками різного типу.
Вкладинка Вид опрацьовує оформлення тла діапазону різним кольором.
Вкладинка Защита використовується для захисту змісту комірок у діапазоні (спрацьовує тільки після захисту аркуша).


Зміст вкладинки Число    Зміст вкладинки Выравнивание


Зміст вкладинки Шрифт                  Зміст вкладинки Граница

Зміст вкладинки Вид                         Зміст вкладинки Защита
9.10. Робота з елементами таблиці
Елементами таблиці є комірка, стовпчик та рядок. З ними можна провадити такі операції:

 • Додавання
 • пункт меню Вставка/ Ячейки… або
 • права кнопка мишки, з динамічного меню пункт Добавить ячейки… і вибрати потрібне або

 • пункт меню Вставка/Строки чи Вставка/Столбцы.
 • Вилучення —
 • Пункт меню Правка/Удалить, або
 • Права кнопка мишки, з динамічного меню вибрати пункт Удалить… і вибрати потрібне.

 

 • Зміна ширини (для поточного стовпчика)
 • Пункт меню Формат/Столбец/Автоподбор ширины, або
 • Поставити курсор мишки на праву межу імені стовпчика, ширину якого треба змінити й або двічі натиснути на ліву кноп­ку (автоматичне регулювання ширини), або протягти мишкою, збільшуючи чи зменшуючи ширину (регулювання ширини вручну). Автоматичне регулювання ширини провадять у випад­ках, якщо
 • текстові дані виходять за межі комірки,
 • числові дані показані з округленням, а потрібні точні значення,
 • замість числових даних у комірці містяться знаки ##### ,
 • так бажає користувач.
 • Зміна висоти (для поточного рядка)
 • Пункт меню Формат/Строка/Автоподбор ширины, або
 • Поставити курсор мишки на нижню межу номера ряд-
  ка, висоту якого треба змінити і або двічі натиснути на ліву кнопку (автоматичне регулювання висоти), або протягти мишкою, збільшуючи чи зменшуючи висоту (регулювання висоти вручну).
 • Копіювання — виділити потрібний діапазон,
 • Вибрати будь-який спосіб копіювання, допустимий у середовищі Windows (через пункт меню Правка/Копировать, через кнопку на панелі інструментів Копировать, через праву кнопку мишки на виділеному діапазоні/ пункт Копировать, або натиснути сукупність клавіш Ctrl + C), активізувати комірку, де має розташовуватися копія, і вибрати пункт меню Пра­вка/Вставить чи кнопку на панелі інструментів Вставить, чи праву кнопку мишки/пункт Вставить або натиснути на сукупність клавіш Ctrl +V). Якщо вибрати пункт меню Правка/ Специальная вставка, то можна вибрати метод копіювання і натиснути на Ok.

 

 • Microsoft Excel допускає копіювання за допомогою миш-
  ки і клавіатури: покажчик мишки розташовується на будь-
  якій межі виділеного діапазону, натискається та утримуєть-
  ся клавіша CTRL, і виділений діапазон перетягується на нове місце.

Можна копіювати і несуміжні діапазони, тільки суміжні діапазони, з яких складається несуміжний, мають бути однаковими за розміром, а після вставляння копія буде суміжним діапазоном.

 • Переміщення — виконується так само, як і копіювання, тільки замість Копировать вибирається Вырезать, замість латинської літери С натискається Х, а при перетягуванні виділеного діапазону за межу не використовується клавіша CTRL.

Переміщення і копіювання даних дозволяється між усіма відкритими книгами: дані копіюються/вирізаються з однієї книги, через пункт меню Окно вибирається книга, у яку дані мають бути скопійовані/переміщені, і провадиться вставляння у потрібну комірку активної книги.
9.11. Використання функцій
Деякі дії з даними у таблиці виконуються за допомогою функцій, наприклад, обчислення середнього, мінімального, максимального значення, суми значень із заданого діапазону значень тощо.
Загальний вигляд функції:
=ім’я функції(параметр/и)
Параметрами функції можуть бути конкретні текстові та числові дані (при цьому текстові значення беруться у лапки); адреси окремих комірок або цілих діапазонів, що містять значення; а також інші функції, які у цьому випадку називають вкладеними. Глибина вкладення однієї функції в іншу може досягати семи.
Є функції, які містять один параметр, два параметри, три параметри, від одного до тридцяти параметрів, та такі, що не містять жодних параметрів. Якщо функція містить більше одного параметра, то введені параметри розділяють за допомогою крапки з комою.
За призначенням функції поділяють на декілька категорій:

 • математичні;
 • статистичні;
 • фінансові;
 • функції дати та часу;
 • для роботи з посиланнями та масивами;
 • текстові;
 • для роботи з базою даних;
 • логічні;
 • для перевірки властивостей та значень.

Будь-яка функція виконується або внесенням її тексту з клавіатури у активну комірку, або її викликом з активної комірки за допомогою Майстра функцій.
Майстер функцій — це спеціальна програма, за допомогою якої можна вибрати потрібну функцію і виконати її, вказавши всі потрібні параметри.
Майстер функцій можна завантажити через пункт меню Вставка/Функція…, або за допомогою  кнопки на панелі інструментів.
У будь-якому випадку з’явиться вікно Майстра функцій.

Як кожен з Майстрів, він містить кроки для вибору та виконання функції.
На першому кроці із списку категорій (ліворуч) вибирається потрібна за призначенням категорія, а із списку функцій (праворуч) — потрібна функція. Пересуваючись по назвах, можна прочитати у нижній частині вікна Майстра опис вибраної функції.
Категорія 10 недавно использовавшихся містить імена функцій, які користувач нещодавно вже викликав, і з неї також можна вибрати потрібну для роботи функцію. Після здійснення вибору натискається Ok.
На другому кроці заносяться параметр(/и), який(/які) потрібні для виконання функції.

Вікно параметрів здебільшого закриває собою частину таблиці. Для того, щоб дістатися до даних таблиці, його можна «захопити» мишкою та відсунути, або натиснути мишкою червоно-синьо-білу кнопку праворуч у рядку параметра і вікно мінімізується («згорнеться») у рядок:

Тепер усі дані таблиці доступні і можна вибирати ті, які потрібні для роботи. Після вибору знову натискається червоно-синьо-біла кнопка, вікно відновлює попередній розмір.
Якщо всі дії були правильними, можна побачити отримане значення.

Для остаточного виконання функції натискається Ok і результат з’явиться у комірці.

Одну з математичних функцій — обчислення суми — можна також викликати кнопкою  на панелі інструментів, попередньо активізувавши потрібну комірку:

Microsoft Excel сам визначить найближчий діапазон чисел та запропонує виконати обчислення. Якщо вибраний програмою діапазон задовольняє користувача, треба просто натиснути Enter, якщо ж ні — треба виділити потрібний діапазон і натиснути на Enter.
Нижче надана таблиця з переліком функцій, які використовуються найчастіше.
Математичні функції:


Назва функції

Результат

=COS(параметр)

Косинус числа

=SIN(параметр)

Синус числа

=TAN(параметр)

Тангенс числа

=EXP(параметр)

Експонента числа

=ABS(параметр)

Модуль числа

=СТЕПЕНЬ(параметр; ступінь)

Число, зведене у ступінь

=КОРЕНЬ(параметр)

Квадратний корінь числа

=СУММ(параметр)

Сума чисел

=LN(параметр)

Натуральний логарифм числа

=LOG10(параметр)

Десятковий логарифм числа

=LOG(параметр; основа)

Логарифм числа за основою

=ПРОИЗВЕД(параметр)

Добуток чисел

=СУММЕСЛИ(параметр1;умова;параметр2)

Сума чисел за умовою

Статистичні функції:


=МАКС(параметр)

Максимальне з чисел

=МИН(параметр)

Мінімальне з чисел

=СРЗНАЧ(параметр)

Середнє значення чисел

=СЧЕТ(параметр1;параметр2;…;параметр30)

Кількість чисел серед параметрів

=НАИБОЛЬШИЙ(параметр;N)

N-е максимальне з чисел

=НАИМЕНЬШИЙ(параметр;N)

N-е мінімальне з чисел

=СЧЕТЕСЛИ(параметр; умова)

Кількість разів виконання умови

Логічні функції:


=ЕСЛИ(умова;дія1;дія2)

Виконання дії1, коли умова істинна, або дії2, коли умова хибна

=ИЛИ(умова1;умова2;…;умова30)

ИСТИНА, якщо хоча б одна з умов виконується, або
ЛОЖЬ, якщо жодна з умов не виконується

=И(умова1;умова2;…;умова30)

ИСТИНА, якщо усі умови виконуються, або
ЛОЖЬ, якщо хоча б одна з умов не виконується

Функції дати та часу:


=СЕГОДНЯ()

Виведення поточної дати

=ДНЕЙ360(дата1;дата22)

Визначення кількості днів між другою та першою датою

Текстові функції:


=ПОВТОР(параметр;N)

N разів повторює вказаний параметр-текст

=ПРОПИС(параметр)

Перетворює усі символи у параметрі-тексті на великі

=СТРОЧ(параметр)

Перетворює усі символи у параметрі-тексті на малі

Фінансові функції:


=БЗ(параметри)

Майбутнє значення грошового вкладу

=ПЗ(параметри)

Поточне значення грошового вкладу

=НОРМА(параметри)

Відсоткова ставка грошового вкладу

=КПЕР(параметри)

Кількість періодів виплат по грошовому вкладу

=НПЗ(параметри)

Ефективність інвестицій

Функції посилань та масивів:


=ВПР(параметри)

Пошук значення у вказаному стовпчику масиву за наданим значенням у відповідному рядку

=ВЫБОР(параметри)

Пошук значення у масиві за наданим індексом

=ТРАНС(параметри)

Транспонування масиву

Функції перевірки властивостей та значень:


=ЕТЕКСТ(параметр)

ИСТИНА, якщо параметром є текст

=ЕЧИСЛО(параметр)

ИСТИНА, якщо параметром є число

=ЕПУСТО(параметр)

ИСТИНА, якщо параметром є порожнє значення

=ЕНЕТЕКСТ(параметр)

ИСТИНА, якщо параметром є не текст

9.12. Побудова таблиць
Побудова таблиці складається з чотирьох етапів:

 • на першому етапі у комірки таблиці заноситься заголовок та «шапка» майбутньої таблиці;
 • на другому етапі комірки таблиці заповнюються вхідними значеннями;
 • на третьому етапі розраховуються вихідні дані — у відповідні комірки таблиці заносяться формули або функції для обчислень;
 • на четвертому етапі таблиці та її елементам надається потрібний вигляд — формат.

Розглянемо декілька прикладів для побудови таблиць.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.