лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.6. Призначення панелі інструментів
При завантаженні Microsoft Excel обов’язково доступними є панелі інструментів Стандартная і Форматирование. Інші панелі можуть бути відкритими за бажанням користувача, якщо ви-
брати пункт меню Вид /Панели инструментов і позначити мишкою ті, які потрібні для роботи, або скасувати позначку для тих, що не є потрібними.

Якщо зафіксувати покажчик мишки на будь-якій кнопці на панелі інструментів, то з’явиться підпис для кнопки, який пояснює, для чого саме призначена вибрана кнопка. Натиснення правої кнопки на панелі викликає список усіх наявних панелей (аналогічно пункту меню Вид /Панели инструментов).
Порівняно з панелями текстового редактора Microsoft Word на панелях Microsoft Excel новими є кнопки:

 •  — автосума,
 •  — вставка функції,
 •  — вставка діаграми,
 •  — географічна карта,
 •  — поєднання комірок,
 •  — грошовий формат,
 •  — процентний формат,
 •  — формат з розподіленням тисяч,
 •  — збільшення розрядності,
 •  — зменшення розрядності.

9.7. Робота з файлами Microsoft Excel
Файли, які створює і опрацьовує Microsoft Excel, називають робочими книгами. Кожна книга складається з робочих аркушів, які мають назви Лист1, Лист2 тощо.
Для створення нової книги вибирають пункт меню Файл/Создать і натискають кнопку Ok.
Для збереження книги є три способи:

 • вибирають пункт меню Файл/Сохранить,
 • натискають на кнопку  на панелі інструментів,
 • вибирають пункт меню Файл/Сохранить как…

При першому збереженні книги вибраний спосіб не має значення, тому що у будь-якому випадку з’явиться вікно для збереження файла:

де потрібно вказати:

 • назву диска і/або папки (список Папка)
 • назву файла (список Имя файла),

а потім натиснути на кнопку Сохранить.
При повторному збереженні файл зберігатиметься з тим самим іменем, якщо вибрати перший або другий спосіб збереження. Третій спосіб можна використовувати, якщо файл треба зберегти з новим іменем. Якщо потрібно захистити файл від несанкціонованого доступу, файл зберігається з паролем, для цього натискається спочатку кнопка Параметры і у вікні, що відкриється, треба занести у відповідні поля пароль, а потім натиснути на кнопку Ok і кнопку Сохранить:
Пароль при занесенні показується за допомогою **** (зірочок).
Вікно Параметры показане нижче.

Для відкриття попередньо створеної і збереженої книги можна використовувати спосіб контекстового завантаження, як розповідалося вище, або натиснути на кнопку  чи вибрати пункт меню Файл/Открыть…, після чого з’явиться вікно відкриття доку-
мента, де вказується:

 • назва диска і/або папки (список Папка),
 • назва файла Microsoft Excel (список Имя файла), або вибирається мишкою із списку показаних вище файлів.

Після вибірки натискається кнопка Открыть.
Також можна відкрити пункт меню Файл і вибрати одну з
назв файлів, з якими користувач працював нещодавно.
Одночасно можна працювати з декількома книгами, при цьому на екрані показана активна книга, а всі інші сховані. Для активізації потрібної книги використовують пункт меню Окно, де розташований список із відкритих книг, а активна книга позначена галочкою. При натисканні мишкою на імені потрібної книги вона стає активною, а всі інші — сховані, проте вони не закриваються, а перебувають у пасивному стані.
Для закриття книги треба її активізувати і вибрати пункт меню Файл/Закрыть. Якщо в книгу вносилися зміни, які не були збережені, машина видасть запит:

де треба вибрати мишкою відповідну кнопку:

 • Да — закрити і зберегти книгу ,
 • Нет — закрити без збереження змін,
 • Отмена — не закривати книгу.

9.8. Робота з аркушами Microsoft Excel
Назви аркушів розміщені на ярличках унизу кожного робочого аркуша. Переміщуватися по аркушах можна, натискаючи мишкою потрібний ярличок або використовувати кнопки переміщення між аркушами, що розташовані ліворуч від ярличків.
У новому файлі містяться три робочі аркуші, але за бажанням їхню кількість можна змінювати (додавати нові аркуші або видаляти непотрібні).
Для додавання можна:

 • натиснути правою кнопкою мишки на ярличок аркуша, ліворуч від якого потрібно вставити новий аркуш, вибрати пункт Лист Microsoft Excel і натиснути кнопку на Ok, або
 • вибрати пункт меню Вставка/Лист і новий аркуш вставиться ліворуч від активного.

Для перейменування аркуша можна на ярличку аркуша:

 • двічі натиснути на ліву кнопку мишки, увести нове ім’я і Enter, або
 • натиснути на праву кнопку мишки, вибрати з динамічного меню пункт Переименовать, увести нове ім’я і Enter.
 • Для переміщення / копіювання поточного аркуша можна:
 • захопити лівою кнопкою мишки ярличок аркуша і перетягти його на нове місце — відбудеться переміщення, або
 • натиснути праву кнопку мишки на ярличку, вибрати з динамічного меню пункт Переместить/Скопировать і вибрати місце для переміщення, або
 • вибрати з головного меню пункт Правка/Переместить/ Скопировать лист… і вибрати місце для переміщення.

Якщо потрібно копіювати аркуш, то при перетягуванні треба утримувати клавішу CTRL, а в двох останніх випадках позначити мишкою покажчик Создавать копию і натиснути Ok.

Для видалення аркуша можна:

 • натиснути на праву кнопку мишки, з динамічного меню вибрати пункт Удалить, або
 • вибрати пункт меню Правка / Удалить лист.

У будь-якому випадку можна підтвердити (кнопка Ok) або скасувати (кнопка Отмена) видалення аркуша:

9.9. Робота з даними в аркуші Microsoft Excel
Робочий аркуш може містити інформацію, яка розташовується у комірках таблиці. Таблиця складається з 256 стовпчиків і 65536 рядків. Кожен рядок нумерується арабськими цифрами (1, 2, …, 65536), а кожен стовпчик іменується латинськими літерами (A. B, C. …, Z, AA, AB, …, AZ, BA, BB, …, BZ, …, IV). На перетині сто­впчиків і рядків містяться комірки, кожна з яких має свою уніка­льну адресу — ім’я стовпчика і номер рядка, наприклад найперша комірка має адресу А1, найостанніша — IV65536. Для пересування між комірками можна використовувати мишку, клавіші переміщення курсора, клавішу F5 або пункт меню Правка/Перейти.
У двох останніх випадках з’явиться вікно, де треба вибрати або ввести адресу комірки, яка має стати активною, і натиснути на Ok.

У комірках таблиці можна розміщувати текстові дані, числові дані, формули та функції.
У Microsoft Excel існує декілька режимів роботи: ГОТОВО, ПРАВКА, ВВОД. Назву поточного режиму можна побачити у нижньому лівому куті робочого вікна Microsoft Excel .
Для введення даних використовується режим ГОТОВО. Вибирається потрібна комірка й уводять дані за допомогою клавіатури, мишки або меню (відображений режим ВВОД), після чого натискають на Enter або будь-яку клавішу переміщення курсора (знову відновлюється режим ГОТОВО). Введене значення можна побачити безпосередньо у комірці та у спеціальному рядку формул, що розташований між панелями інструментів та самою таблицею, при цьому значення у рядку формул не обов’язково має збігатися із значенням у поточній комірці, яка завжди показана рамкою з крапкою в правому нижньому куті комірки. Ця крапка називається крапкою автозаповнення і використовується для копіювання і переміщення даних з одних комірок у інші та для швидкого введення даних.

Числові дані автоматично розміщуються ближче до правого краю комірки, а текстові — до лівого, проте можна використовувати кнопки вирівнення даних на панелі інструментів для того, щоб розмістити дані за бажанням ліворуч, праворуч та по центру комірки.
Якщо у комірку вводилося числове значення, то Microsoft Excel може округлити значення, а якщо вводилася формула або функція, то у рядку формул можна побачити текст формули/функції, а у комірці, в яку вона була введена, буде показаний результат виконання формули/функції. У комірках можна провадити певні обчислення, використовуючи вхідні дані і отримувати вихідні дані — результати обчислення. Вхідними даними можуть бути текстові і числові значення, представлені у певному форматі. Вихідні значення вираховуються за допомогою формул або функцій.
Формула — це запис дій, які треба провести з вхідними даними для отримання потрібного результату. Для внесення формули треба активізувати комірку, де має розміщуватися формула, натиснути =п (Дорівнює) або на клавіатурі, або мишкою ліворуч у рядку формул і заносити текст. Текст формули складається з адрес комірок із вхідними значеннями, поєднаних математичними, логічними або пунктуаційними знаками. Призначення знаків показані в таблиці.


Знак

Тип знака

Призначення

=

Математичний

Початок формули/функції; перевірка умови

+

Математичний

Додавання

Математичний

Віднімання

*

Математичний

Множення

/

Математичний

Ділення

^

Математичний

Зведення у ступінь

Логічний

Перевірка умови — більше за …

Логічний

Перевірка умови — менше за …

>=

Логічний

Перевірка умови — дорівнює або більше за …

<=

Логічний

Перевірка умови — дорівнює або менше за …

<> 

Логічний

Перевірка умови — не дорівнює …

( )

Пунктуаційний

Для зміни пріоритету (порядку виконання) обчислень

;

Пунктуаційний

Для розділення параметрів функції

$

Спеціальний

Для позначення адрес

Адреси комірок можуть бути абсолютними та відносними. Відносні адреси використовуються у випадках, коли при копіюванні або переміщенні формули адреси у ній мають змінювати свої значення відносно нового положення формули у таблиці, а абсолютні адреси — у випадках, коли при копіюванні або переміщенні формули адреси у ній не мають змінювати свої значення відносно нового положення формули у таблиці, а посилатися на зафіксовані дані.
Адреси комірок можна вводити з клавіатури або вибирати мишкою — тоді адреса вибраної комірки запишеться у текст формули автоматично. Якщо після набору адреси натиснути на клавішу F4, то адреса зафіксується: перед іменем стовпчика і перед номером рядка з’явиться символ $, що означає абсолютну адресу. Для скасування абсолютної адреси натискається gF4b стільки разів, доки знаки $ не зникнуть. Після набору усієї формули треба натиснути Enter. На наведеному рисунку у рядку формул показано текст формули, яка вираховує суму двох чисел, розташованих у комірках А2 та В2. Отримане значення заноситься у комірку С2.
9.9.1. Редагування даних
Дані, введені у комірку, можна змінити, замінити або вилучити.
Заміна даних: заноситься нове значення і натискається Enter.
Зміна даних: вибирається комірка,

 • натискається клавіша F2, вносять зміни і натискають Enter, або
 • двічі натискається ліва кнопка мишки, вносять зміни і натискають Enter, або
 • вносять зміни у рядку формул і натискають Enter.

Зміна даних відбувається у режимі ПРАВКА.
На відміну від зміни та заміни даних, вилучення даних можна провадити не з однієї комірки, а з декількох комірок (діапазону).
Діапазони бувають суміжні і несуміжні. У суміжних діапазонах між комірками немає проміжків і він має форму прямокутника, а у суміжних проміжки можуть бути. Суміжні діапазони позначаються адресою лівої верхньої комірки діапазону, двокрапкою і адресою правої нижньої комірки діапазону, наприклад, A1:B5.
Несуміжні діапазони складаються з декількох суміжних і позначаються їхніми адресами, розділеними крапкою з комою, A2:C6; K3:K10; E2:G2.
Для роботи з діапазоном його треба виділити за допомогою мишки або клавіатури.
Виділення суміжного діапазону:
8 — натискається й утримується ліва кнопка мишки та протягується по потрібних комірках.
7 — натискається і утримується клавіша Shift, а потім за допомогою клавіш переміщення курсора показується потрібний діапазон (виділений діапазон чорний, а комірка, з якої починалося виділення, лишається світлого кольору).
Виділення несуміжного діапазону:
8+7 — виділяється перший суміжний діапазон, що входить до складу несуміжного, і при натисненій клавіші Ctrl виділяються усі інші суміжні діапазони.

На рис. показаний несуміжний діапазон B3:B4; E1:G2.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.