лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

Системи табличної обробки даних

 


9.1. Основні відомості
про табличні процесори
Для обробки інформації, що представлена у вигляді таблиць, застосовується комплексне програмне забезпечення, яке називають табличними процесорами. Табличні процесори (або електронні таблиці — ЕТ) — це універсальний засіб для
автоматизації розрахунків при роботі з табличними даними.
За допомогою ЕТ можна створювати таблиці практично будь-якої складності та розміру, переглядати та редагувати запи-
сані у них дані, виконувати розрахунки, зберігати таблиці
на зовнішньому магнітному носієві, друкувати дані з таблиць тощо.
До найвідоміших табличних процесорів відносять VisiCalc, SuperCalc, Symphony, Lotus123, QuattroPro тощо. Проте найпопулярнішим з табличних процесорів є Microsoft Excel (одна із складових частин пакета Microsoft Office).
9.2. Microsoft Excel для Windows
Microsoft Excel є інтегрованим програмним продуктом, який включає у себе не тільки можливості стандартної ЕТ, а й інструменти для опрацювання тексту, створення ділової графіки, роботи з базами даних і т. ін. За допомогою Excel можна виконувати математичні, фінансові, бухгалтерські та інші розрахунки, провадити статистичний аналіз та вибірку потрібних даних, прогнозувати поведінку даних за певних умов, створювати графіки та діаграми за даними таблиці тощо. При цьому можуть використовуватися не тільки самостійні таблиці, але і сукупність таблиць, що пов’язуються між собою. Внесення змін у дані однієї з таких таблиць, в свою чергу, автоматично впливає на значення даних у інших таблицях.
За допомогою Excel можна переглядати велику кількість варіантів розв’язання поставленої задачі і вибрати найоптимальніший варіант для рішення та використовувати принцип What — If — Else, тобто продивитися, яким чином на вихідні результати впливають нові вхідні результати.
До складу Microsoft Excel включено об’єктно орієнтовану мову четвертого покоління Visual Basic for Applications (VBA), за допомогою якої можна не тільки автоматизувати потрібні розрахунки (створюючи спеціалізовані функції користувача та макроси), а й вести бухгалтерський та кадровий облік, планувати та оптимізувати випуск і збут продукції та вирішувати практично будь-які економічні завдання на конкретному підприємстві.
9.3. Завантаження Microsoft Excel
Є декілька способів завантаження:

  • За допомогою панелі Microsoft Office (здебільшого розташованої праворуч на Робочому столі Windows). Треба натиснути мишкою на кнопку Microsoft Excel .
  • Кнопка , пункт Программы, підпункт Microsoft Excel.

  • Кнопка , пункт Документы, а потім потрібний файл Microsoft Excel, який має розширення .xls і позначений значком Х:

  • Через вікно пошуку: Кнопка , пункт Найти, підпункт Файлы и папки, і у вікні, що відкриється, записати або точне ім’я файла для пошуку, або використати знаки групових операцій * та /або ? у імені файла для приблизного пошуку, вибрати диск та інші параметри і натиснути на кнопку Найти:


У нижній частині вікна будуть показані всі файли, що відповідають уведеним умовам пошуку, для завантаження треба двічі натиснути мишкою на потрібний файл.

  • Також можна двічі натиснути мишкою на такий файл, знаходячись у середовищі програми Проводник.

Три останні способи називають контекстним завантаженням файла, тому що на відміну від попередніх способів відразу завантажиться і Microsoft Excel, і вибраний для роботи файл-таблиця, тоді як у перших двох випадках завантажиться тільки вікно програми Microsoft Excel з порожньою таблицею і далі або можна буде створювати нову таблицю, або викликати з диска потрібну.
9.4. Робоче вікно Microsoft Excel
Вікно програми Microsoft Excel є стандартним програмним вікном для роботи у середовищі Windows і складається із рядка заголовка, рядка головного меню, рядка(ів) панелі інструментів, вікна документу (таблиці) та рядка стану.
Загальний вигляд вікна показаний нижче.

Усі операції по роботі з даними викликаються або виборкою пункта з головного меню, або кнопками з панелі інструментів.
9.5. Призначення головного меню
Microsoft Excel
Головне меню складається з дев’яти пунктів, кожен з яких надає змогу виконання тих чи інших дій (команд).

 

Команди пункту Файл:


Команди пункту Правка:

 

Команди пункту Вид:


Команди пункту Вставка:

 

Команди пункту Формат:


Команди пункту Сервис:

 

Команди пункту Данные:


Команди пункту Диаграмма (за наявності активної діаграми Microsoft Excel):

Команди пункту Окно:

Команди пункту ?:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.