лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.16. Робота з файлами-документами

7.16.1. Збереження файлів

При відкритті нового документа йому надається ім’я Документ1.doc. Якщо натиснути на кнопку  (Сохранить), то документ збережеться з цим іменем на диску в папку за вказаними параметрами збереження (здебільшого у папку Мои документы поточного диска).
Для збереження файла на визначеному користувачем диску в потрібну папку і з наданим новим ім’ям, викликається пункт меню Файл/Сохранить как..., вибрати зі списку Папка потрібний диск і папку, надати нове ім’я для файла у рядку імені, вибрати тип файла, якщо треба зберігати не у форматі .doc, а в іншому форматі. Наприклад, формат .txt створить не файл документа Microsoft Word, а текстовий файл вибраного виду, а формат .rtf (reach text fоrmat), дозволить працювати з файлом у будь-якій версії Microsoft Word, а не тільки в тій, у якій цей документ був створений.
Також можна натиснути на кнопку Избранное або Создать папку для збереження файла у папці Избранное або у новій створеній папці.


Можна натиснути на кнопку Параметры і вибрати параметр Автосохранение й указати кількість хвилин для автоматичного збереження документа, а також занести пароль для роботи з файлом (для відкриття файла і/або для внесення змін), тобто санкціювати доступ до файла:

У цьому випадку треба буде повторно занести пароль і натиснути на Ok:


Після повернення у вікно збереження файла натискається кнопка Сохранить, і файл буде збережений з усіма попередньо вказаними параметрами.
При подальшому збереженні файла можна просто натискати на кнопку Сохранить на панелі інструментів або викликати пункт меню Файл/Сохранить. Файл буде зберігатися з тими ж самими характеристиками.

7.16.2. Відкриття файла

Відкрити файл можна за допомогою контекстового відкриття, як було показано вище, або викликавши пункт меню Файл/Отк­рыть… чи просто натиснувши на кнопку  (Открыть):

Потім вибрати зі списку Папка потрібний диск, папку, вказати тип файла, вибрати мишкою ім’я і натиснути на кнопку Открыть.
Якщо файл був збережений з паролем, потрібно вказати пароль, і, якщо пароль уведений невірно, файл не відкриється.

7.16.3. Друкування файла

Перед друком бажано переглянути документ і, якщо потрібно, надати необхідні параметри для друку. Для цього натискається кнопка  (Предварительный просмотр) або викликається пункт меню Файл/Предварительный просмотр:

Якщо перегляд задовольняє користувача, можна друкувати одразу ввесь документ — для цього просто натискається кнопка  (Печать) на панелі інструментів.
У цьому випадку активізується принтер, що підключений до комп’ютера, і текст файла почне роздруковуватися.
Якщо ж параметри треба змінити, натискається кнопка Закрыть і викликається пункт меню Файл/Параметры страницы…
Відкриється вікно Параметры страницы, яке містить чотири вкладинки: Поля, Размер бумаги, Источник бумаги та Макет.
Кожна з вкладинок використовується для призначення або заміни параметрів сторінки в усьому документі чи розділі.
Вкладинка Поля використовується для надання розмірів полів:

Вкладинка Размер бумаги використовується для визначення розміру аркуша та орієнтації друку:


Вкладинка Источник бумаги використовується для вибору або автоматичної подачі аркушів у принтер (Sheet Feeder), або ручної подачі (Manual Feed):

Вкладинка Макет використовується для макетування документа: визначення нових розділів, параметрів верхніх та нижніх колонтитулів тощо.


Після призначення усіх необхідних параметрів натискається кнопка Ok, і можна знову викликати перегляд файла перед друком і друкувати увесь текст.
Якщо ж необхідно друкувати не весь документ, а його частину, або вибрати інший принтер тощо, викликається пункт меню Файл/Печать…

 • вибирається принтер зі списку підключених принтерів,
 • перевіряється його стан (Свободен чи Занят), якщо принтер вільний, то
 • визначається, що саме треба друкувати:
 • все            — весь документ;
 • текущая   — поточну сторінку;
 • номера     — заносяться через кому номери окремих сторінок, або через тире діапазон сторінок для друку;
 • выделенный фрагмент          — для друкування лише виділенного фрагмента;
 • визначається кількість копій і те, чи треба розбирати документ на копії;
 • натискається, якщо потрібно, кнопка Свойства, де мож-
  на вказати режим друку (економний, нормальний чи якісний друк);
 • по занесенні усіх характеристик натискається кнопка Ok.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.