лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У Web-сторінку можна вставити маркировані та нумеровані списки, горизонтальні лінії, колір тла, візерунки, рисунки, таблиці, відеоінформацію, біжучий рядок, форми тощо.
Більшість із перерахованих елементів упроваджується в сторі­нку стандартними засобами, проте можна використовувати спеціальні команди і функції. Найчастіше використовуються пункти меню Вставка/Горизонтальная линия, Формы, Бегущая строка або Формат/Список, Фон, Рисунок і т.ін. Створена сторінка зберігається у форматі Hiper Text MarkUp Lanquage (HTML).
Також можна створювати WEB-сторінки самостійно мовою HTML — гіпертекстову мову розмітки.
HTML є системою маркирування документа з використанням спеціальних символів — тегів. Створюючи сторінку, треба спочатку ввести коди (команди) HTML, віділити їх, викликати список стилів і вибрати Разметка HTML, після чого для можливості перегляду треба натиснути на кнопку Непечатаемые символы. Документи, створені у HTML, містять графічні посилання і
команди форматування тексту. Для перегряду таких документів є спеціальні програми (наприклад, Microsoft Internet Explorer).

7.14. Упровадження таблиць

7.14.1. Створення таблиць

Таблиці у Microsoft Word бувають двох типів:

  • прості таблиці, які можуть складатися максимально з чотирьох рядків і п’яти стовпчиків;
  • складні таблиці, які можуть мати стільки стовпчиків та рядків, скільки потрібно користувачу.

Для створення простої таблиці треба натиснути мишкою на кнопку  — Добавить таблицу на панелі інструментів і позначити необхідну кількість стовпчиків та рядків майбутньої таблиці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для створення складної таблиці можна

  • вибрати пункт меню Таблица/Добавить таблицу і визначити кількість стовпчиків та рядків у майбутній таблиці.


У будь-якому випадку таблиця впровадиться в документ і її можна заповнювати даними:

Назва виробу

Ціна

Кількість

Вартість

 

 

Телефон

120,60

12

1447,2

 

 

Ксерокс

1200,35

2

2400,7

 

 

Складну таблицю можна також створювати власноруч: пункт меню Таблица/Нарисовать таблицу (курсор мишки набуде вигляду олівця), і можна мишкою рисувати таблицю як графічний елемент: спочатку рисують контури таблиці, потім рядки, стовпчики і т.д.

Якщо потрібно, деякі лінії видаляють за допомогою кнопки Ластик на панелі інструментів Таблицы и границы, а над комірками таблиці провадять форматування: змінюють товщину ліній, колір меж і тла, вирівнюють положення тексту в комірках: по верхньому чи по нижньому краю, або посередині, також змінюють направлення тексту в комірках — з горизонтального розташування на вертикальне і т.ін. За бажанням деякі комірки таблиці, попередньо виділивши їх, можна поєднати в одну, а можна навпаки, розбити одну комірку на декілька: цей метод застосовується при створенні таблиць із складним заголовким.
Форматування комірок таблиці можна провадити за допомогою панелі інструментів Таблицы и границы та за допомогою пунктів меню Таблица і Формат.
Пересування по комірках таблиці провадиться за допомогою клавіш ТАВ (праворуч по рядку), SHIFT+TAB (ліворуч по рядку) та стрілками ? та ­. Якщо у комірці натиснути Enter, текст ро-
зіб’ється на рядки, і для скасування розбиття одразу натискається клавіша DELETE.

7.14.2. Додавання нових рядків у таблицю

Викликається пункт меню Таблица/Добавить/Строки выше (Строки ниже), таким чином додасться один рядок вище чи нижче від поточного.
Для додавання декількох рядків треба від поточного рядка виділити стільки, скільки потрібно додати, а потім виконати процедуру додавання як показано вище.
Для додавання декількох нових рядків під таблицею треба поставити курсор після останнього рядка вниз таблиці і виконати процедуру додавання рядків, при цьому треба вказати кількість рядків, що додаються,

а потім натиснути на Ok.

7.14.3. Додавання нових стовпчиків у таблицю

Один стовпчик додається аналогічно рядку, тільки замість Строки выше (Строки ниже) вибирається пункт Столбцы слева (Столбцы справа).
Декілька стовпчиків можна додати, попередньо виділивши необхідну кількість стовпчиків — курсор мишки треба поставити на верхню межу стовпчика так, щоб він набув вигляду чорної стрілки, і протягти праворуч чи ліворуч на потрібну кількість стовпчиків:

Потім виконується процедура додавання стовпчиків.

7.14.4. Видалення рядків або стовпчиків з таблиці

Позначаються рядки (стовпчики), які треба видалити, викликається пункт меню Таблица/Удалить строки (Удалить столбцы).
Якщо після виділення просто натиснути клавішу DELETE, знищаться не рядки чи стовпчики, а їх зміст.

7.14.5. Зміна ширини стовпчика

  • Можна викликати пункт меню Таблица/Высота и ширина ячейки/вкладинка Столбец і призначити потрібну ширину, а потім натиснути на Ok.

  • Можна також користуватися маркерами — позначками ширини стовпчиків на верхній лінійці:


Курсор мишки розташовують на правій межі стовпчика, ширину якого треба змінити і збільшують або зменшують поточну ширину.

7.14.6. Зміна висоти рядка

Виконується аналогічно зміні ширини стовпчика, тільки в першому випадку замість вкладинки Столбец вибирають вкладинку Строка, а у другому користуються лівою лінійкою:

Курсор розташовують на нижній межі рядка, висоту якого потрібно змінити, і збільшують або зменшують її за допомогою протягування мишки.

7.14.7. Виконання обчислень у таблиці

У таблиці можна провадити нескладні обчислення, використовуючи формули і/або стандартні функції. Формула (функція) має починатися зі знака = (дорівнює) і посилатися на адреси комірок, які беруть участь в обчисленнях.
Адреса комірки складається з латинської літери й арабської цифри: латиною позначаються стовпчики (А, В, С, і т.д.), цифрами позначаються рядки (1, 2, 3…), таким чином, комірка, що має адресу А2, розміщується на перетині першого стовпчика (А) і другого рядка (2).
Кожна стандартна функція має унікальне ім’я й у дужках містить свої аргументи. Аргументами можуть бути конкрет-
ні дані чи адреса однієї комірки або декількох комірок (ді-
апазон комірок). Діапазон комірок складається з адреси лі-
вої верхньої комірки діапазону, двокрапки та адреси нижньої правої комірки: наприклад, діапазон А2:В4 включає комірки А2,А3,А4,В2,В3,В4.
До стандартних функцій належать:
=Sum(діапазон комірок) —          обчислює суму значень у вказаному діапазоні;
=Average(діапазон комірок) —    обчислює середнє значення у
вказаному діапазоні;
=Max(діапазон комірок) —         обчислює максимальне значення у вказаному діапазоні;
=Min(діапазон комірок) —           обчислює мінімальне значення у вказаному діапазоні;
=Count((діапазон комірок) —      підраховує кількість комірок у вказаному діапазоні і т. ін.
Для запису формули курсор розташовується у комірці, де потрібні обчислення, викликається пункт меню Таблица/Фор­мула, формула записується у рядок формул, можна зі спис-
ку вибрати потрібний числовий формат, і потім натискаєть-
ся Ok.

У даному випадку формула обчислює добуток значень, розміщених у комірках А2 і В2. Отриманий результат буде представлений в грошовому форматі з відокремленням тисяч і двома десятковими знаками.
Аналогічно для запису функції у віконці Формула зі списку Вставить функцию вибирається потрібна, заносяться аргументи, встановлюється формат числа і натискається Ok.

У цьому випадку вираховується максимальне значення з комірок В2, В3, В4, В5, В6 і В7. Отриманий результат представлятиметься у числовому форматі з відокремленням тисяч і двома десятковими знаками.
Якщо у таблицю вносилися зміни, то результат формули (функ­ції) не зміниться. Для зміни результату згідно з новими значеннями треба виділити комірку з результатом і натиснути на клавішу F9. Також замість значень у комірці можна показати текст формули (функції). Для цього виділять комірку з результатом обчислень, натискають на праву кнопку мишки і вибирають пункт Коды/Значения полей.

7.14.8. Упорядкування даних у таблиці

Для упорядкування даних у таблиці її треба виділити (разом із рядком заголовків, але без підсумкового рядка), потім викликати пункт меню Таблица/Сортировка, вибрати стовпчик — головну ознаку сортування, спосіб сортування (за збільшенням або за зменшенням) і натиснути на Ok.

Якщо є повтори серед даних головної ознаки сортування, можна вибрати допоміжну ознаку — зі списку Затем по…, якщо ж і там є повтори, то можна додати ще одну допоміжну ознаку сортування зі списку Затем, потім вказати спосіб сортування і натиснути на Ok. Якщо ж дані не повторюються, то допоміжні ознаки не мають сенсу.
Створену таблицю можна відформатувати або вручну, використовуючи пункт меню Формат/Границы и заливка та панель інструментів Таблицы и границы (відповідні кнопки), або, виділивши таблицю, викликати пункт меню Таблица/Автоформат, зі списку запропонованих форматів вибрати потрібний, можливо, вказати додаткові параметри і натиснути на Ok:

Після цього таблиця набуде відповідного вигляду:

Назва виробу

Ціна

Кількість

Вартість

Телефон

120,60

12

1447,2

Ксерокс

1200,35

2

2400,7

7.15. Перевірка правопису

Для перевірки правопису спочатку потрібно вибрати мову перевірки: виділяється весь документ або фрагмент документа, викликається пункт меню Сервис/Язык/Выбрать язык:

Позначається мова перевірки і натискається Ok. Так, якщо документ містить текст, написаний різними мовами, виділяється кожний з фрагментів і для нього вибирається відповідна мова перевірки.
Потім бажано перейти на початок документа і викликати перевірку правопису:

  • просто натиснути клавішу F7, або
  • натиснути на кнопку  (Правописание) на панелі інстру-
    ментів, або
  • викликати пункт меню Сервис/Правописание…

У будь-якому випадку з’явиться вікно перевірки правопису (якщо програма перевірки знайшла помилку), в якому буде показаний помилковий фрагмент і буде запропонований варіант заміни. Якщо заміна влаштовує користувача, натискається кнопка Заменить (для заміни поточного значення), або Заменить все (для заміни усіх значень у тексті). Якщо ж заміна непотрібна, то натискається кнопка Пропустить (для пропуску поточного значення) або кнопка Пропустить все (для пропуску усіх таких значень далі за текстом).


По закінченні перевірки буде видане повідомлення:

Натискається Ok.
У випадку, коли у документі орфографія перевіряється автоматично: пункт меню Сервис/Параметры/Вкладинка Правописание — відмічений показчик Автоматически проверять орфографию, то при наборі тексту деякі слова можуть підкреслюватися червоною або зеленою хвилястою лінією.

Червона лінія означає помилку в слові або неправильний вибір мови перевірки, а зелена — неправильний запис (зайвий проміжок перед крапкою, комою тощо). Якщо клацнути правою кнопкою мишки на такому слові, то можна вибрати варіант автоматичного виправлення помилки або неправильного вводу:

Після вибору варіанта або пункту Пропустить все підкреслення зникне.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.