лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

Зміни у такому вставленому об’єкті можна провадити тільки засобами Microsoft Word.
2-й спосіб:

 

 

Original Price

25,00грн.

Shares Sold

100

Sale's Price

27,00грн.

Commissions

28,00грн.

Tax

56,00грн.

Net Profit

116,00грн.

 

 

Якщо двічі клацнути мишкою по цій табличці, відкриється аркуш Microsoft Excel, засобами якого можна виконувати редагування:

Після зміни даних треба клацнути мишкою поза межами аркуша. Зміни відбудуться тільки у Microsoft Word, а не в Microsoft Excel.
3-й спосіб:

Якщо двічі клацнути мишкою по вставленій табличці, відкриється Microsoft Excel, можна відредагувати дані і перемкнутися через панель задач у Microsoft Word (або просто закрити Micro­soft Excel). Зміни відбудуться і в Microsoft Word, і в Microsoft Excel.
4-й спосіб:
У тексті документу треба зробити посилання на об’єкт:
Наприклад: Для перегляду таблиці натисніть мишкою на значок

Відкриється файл для перегляду і редагування, який має бути розташований на тому ж комп’ютері, що і документ Microsoft Word, з яким він пов’язаний.
5-й спосіб — А: Створення гіперпосилання на фрагмент файла
При цьому відтвориться фрагмент файла і, якщо клацнути мишкою на фрагменті, можна викликати сам файл для перегляду і редагування.

5-й спосіб — Б: Створення гіперпосилання на файл
Так само у тексті документа треба зробити посилання на об’єкт:
Наприклад: Для перегляду таблиці виберіть мишкою файл

Поставивши мишку на гіперпосиланні, можна побачити ім’я файла, який буде викликаний.

І якщо клацнути гіперпосилання мишкою, показаний файл буде відкритий.
Сам файл при цьому може викликатися з іншого комп’ютера засобами мережевого зв’язку.

7.12. Створення змісту документа

Для створення змісту документа спочатку треба по черзі позначити усі заголовки, які включатимуться у зміст, і надати їм належний стиль заголовка — або за допомогою вбудованих стилів, або за допомогою стилів користувача.
Вбудовані стилі заголовків можна викликати зі списку стилів на панелі інструментів:

Якщо рівнів заголовків недостатньо, викликається пункт меню Формат/Стиль…, розкривається список Всех стилей, з нього вибирається потрібний стиль заголовка і натискається кнопка Применить.

Якщо вибраний стиль заголовка не влаштовує користувача, спочатку натискається кнопка Изменить, вибирається кнопка Формат і змінюються параметри стилю заголовка вибраного рівня: шрифт, вирівнювання тощо.
Створений користувачем стиль може бути занесений у шаблон і буде застосовуватися надалі для кожного створюваного змісту — для цього мишкою позначається показчик Добавить в шаблон і натискаються кнопки Ок, а потім Применить. Якщо показчик Добавить в шаблон не позначений, стиль заголовка буде дійсним тільки для поточного документа.
Так можна змінити усі стилі заголовків, які використовуються для створення змісту.

Після позначення потрібних заголовків і надання їм належного стилю вибирається місце в документі для розташування змісту, викликається пункт меню Вставка/Оглавление и указатели…, вкладинка Оглавление, вибирається вид майбутнього змісту документа зі списку запропонованих форматів змісту і перевіряється кількість рівнів, включених у вибраний вид. Цифра рівня може коливатися від 1 до 9, але не може бути меншою за цифру рівня заголовка в тексті документа. Наприклад, якщо при позначенні заголовків застосовувався стиль Заголовок 6, то у вікні створення змісту в списку Уровни також має бути вибрана цифра 6:

Потім натискається кнопка Ok і створений зміст разом із номерами відповідних сторінок впроваджується в документ.
Нижче наведено приклад створення змісту документа.

Зміст фрагмента документа:

УСТАВЛЯННЯ ОБ’ЄКТІВ У ТЕКСТ ДОКУМЕНТА...................... 1
Упровадження списків.................................................................. 1
Створення списків.................................................................... 2
Упровадження символів, яких немає на клавіатурі........................ 4
Робота з Автотекстом.................................................................... 5
Створення Автотексту............................................................ 6
Уставляння Автотексту.......................................................... 6
Упровадження номерів сторінок................................................... 7
Упровадження колонтитулів......................................................... 8
Упровадження зносок................................................................... 8
Упровадження сторінки або розділу............................................ 10
РОБОТА З ГРАФІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ..................................... 10
Упровадження малюнків............................................................. 10
Упровадження схем..................................................................... 14
Упровадження графічних заголовків........................................... 17
Упровадження діаграм................................................................ 18
СТВОРЕННЯ ФОРМУЛ.............................................................. 20
УСТАВЛЯННЯ ЗМІСТУ ІНШИХ ФАЙЛІВ АБО
ЇХ ФРАГМЕНТІВ....................................................................... 21
СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА.......................................... 27
ЗМІСТ ФРАГМЕНТА ДОКУМЕНТА........................................... 28

Доцільно створювати зміст або на початку документа, або в кінці. За допомогою змісту можна швидко пересуватися по документу: достатньо підвести мишку до потрібного пункту змісту і натиснути ліву кнопку.

7.13. Створення нових документів

7.13.1. Основні відомості

При звичайному завантаженні Microsoft Word відкриє порожнє вікно документа з назвою Документ1, і далі можна просто вводити текст нового документа. Якщо ж потрібно створити новий документ, не закриваючи поточний, викликається пункт меню Файл/Создать, вкладинка Общие і натискається кнопка Ok:

Так можна створювати декілька документів і працювати з ними одночасно, перемикаючись між текстами документів за допомогою пункту меню Окно і позначаючи мишкою той документ, який потрібний для роботи. При цьому можна виконувати копіювання і вставляння/перенесення виділених фрагментів з одного документа в інший.

7.13.2. Створення нових документів
за допомогою Майстра

Майстром у Microsoft Word називають спеціальну програму, яка допомагає користувачу швидко створювати стандартні документи: листи, службові записки, факси, резюме тощо. У процесі роботи з Майстром слід відповідати на запитання майстра або вибирати один із запропонованих варіантів відповідей. Майстер здебільшого містить декілька кроків і для переходу на наступний крок треба натиснути на кнопку Далее, а на попередній — кнопку Назад. По закінченні роботи з Майстром натискається кнопка Готово і типовий документ буде створено. Якщо на одному з кроків натиснути кнопку Отмена, усі дії Майстра буде скасовано і документ не буде створений взагалі.
Для виклику Майстра вибирається пункт меню Файл/Создать… і вибирається відповідна вкладинка:

  • Письма и факсы — для створення типових листів та факсимільних повідомлень,
  • Записки — для створення службових записок,
  • Другие документы — для створення резюме,
  • WEB-страницы — для створення за допомогою гіперпосилань системи пошуку/видачі даних в Інтернеті і роботи з ними.
  • Отчеты — для створення звітів і т.ін.

7.13.3. Створення типових листів

Викликається Майстер листів: вкладинка Письма и факсы, програма Мастер писем.wiz і натискається кнопка Ok, після чого вибирається варіант відповіді на запитання про те, скільки листів треба створювати: один чи кілька, а потім натиснути на Ok.
На першому кроці вибирається стиль майбутнього листа:

Після вибірки всіх даних відбувається перехід на наступний крок — кнопка Далее.
На другому кроці вводяться дані про отримувача листа та вид привітання, на третьому — заноситься додаткова інформація (терміновість, тема, спосіб надсилання листа тощо), на четвертому кроці заносяться відомості про автора листа та вид прощання, а потім натискається кнопка Готово, після чого Майстер запропонує додаткові послуги: створення конверта тощо і можна або продовжити роботу з Майстром, або відмовитися і далі самостійно працювати зі створеним листом.
Аналогічно викликається Майстер факсів (вкладинка Письма и факсы), Майстер записок (вкладинка Записки), Майстер резюме (вкладинка Другие документы), Майстер WEB-сторінок (WEB- страницы) і т.д.

7.13.4. Створення Web-сторінок

Web-сторінка є набором кнопок, списків, документів, зображень, аудіо та відеофрагментів тощо. Можна створювати Web-сторінку за допомогою Майстра, вибираючи образчики змісту сторінок, які він пропонуватиме:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.