лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вибирається потрібний зовнішній вигляд заголовка, натискається кнопка Ok і заноситься текст заголовка:

і знову натискається Ok.
Заголовок упровадиться в текст документа як графічний об’єкт, і з ним можна виконувати всі дії по роботі з графічними об’єктами, а також використовувати панель інструментів WordArt:

Кожна з кнопок виконує дії по форматуванню заголовка у тому випадку, коли заголовок позначений маркерами.

7.10.4. Упровадження діаграм

Microsoft Word підтримує вставляння в текст стандартних графіків та діаграм за стандартними даними, для цього викликається пункт меню Вставка/Рисунок/Диаграмма.

Можна в таблиці даних змінювати значення, які вплива-
тимуть на зовнішній вигляд діаграми. Після редагування
треба клацнути мишкою поза діаграмою, таблиця даних зникне, і діаграма впровадиться в текст. Двічі клацнувши по
діаграмі, можна знову викликати таблицю даних і змінюва-
ти їх.
Також можна побудувати діаграму за даними раніше створеної таблиці. Для цього її треба виділити, а потім створити діаграму, як було показано вище.
Позначивши впроваджену діаграму маркерами, можна виконувати всі дії для графічних об’єктів (тло, рамки, місцерозташування, обтікання текстом тощо).

7.10.5. Створення формул

Для запису формул використовується спеціальний редактор формул: Microsoft Equation 3.0.
Викликається пункт меню Вставка/Объект…, вибирається об’єкт Microsoft Equation 3.0 і натискається Ok:


Формулу в редакторі формул можна створити за допомогою вибору шаблонів і символів на панелі інструментів та поступового введення чисел і змінних формули у відведені для цього місця.
Панель інструментів редактора формул містить шаблони:

  • символів відношень;
  • символів скобок;
  • верхніх та нижніх індексів;
  • символів коренів та дробових значень;
  • символів суми;
  • символів матриць;
  • грецьких символів;
  • символів алгебри логіки;
  • символів множин,
  • математичних символів і т.ін.


Перш ніж створювати формулу, треба продумати порядок уведення складових формули, тоді процес створення формули відбуватиметься швидко і без подальшого редагування. Спочатку вибирається основний шаблон, заповнюється даними або іншим шаблоном і так далі, поки формула не буде повністю створена. По закінченні треба клацнути мишкою поза формулою, і вона впровадиться в документ як графічний об’єкт.
Приклади формул:У наведених формулах використовувались шаблони верхніх та нижніх індексів, коренів, суми, матриць та символів дробу.

7.11. Уставляння вмісту інших
файлів або їх фрагментів

Уставляти дані (текст, діаграми та інші об’єкти) з одного файла в інший можна виконувати за підтримки засобів OLE — технології зв’язку між програмами, яка дозволяє програмам разом використовувати дані. Усі програми пакета Microsoft Office підтримують технологію OLE за допомогою пов’язаних та впроваджених об’єктів.
Пов’язаний об’єкт — це дані, створені в одному файлі та впроваджені в інший з підтримкою зв’язку між файлами.
Упроваджений об’єкт — це дані, створені і вставлені з одного файла в інший.
Основною відміністю між пов’язаними та впровадженими об’єктами є місце зберігання об’єктів, а також спосіб поновлення даних. При роботі з пов’язаним об’єктом поновлення відбувається тільки у випадку зміни змісту файла, з якого він був скопійований, і пов’язані дані при цьому зберігаються у цьому файлі. Таким чином при використанні пов’язаних об’єктів файл, у який ці об’єкти впроваджуються, практично не збільшується у розмірі.
У випадку використання впроваджених об’єктів, при зміні файла — джерела впровадженого об’єкта, зміст кінцевого файла не змінюється, а впроваджені об’єкти стають частинами кінцевого файла.
Також можна використовувати засіб динамічного обміну даними (DDE) — це визначений протокол (набір правил) обміну даними між програмами Windows, при якому впроваджені об’єкти стають частинами кінцевого файла та автоматично змінюються при зміні даних файла, з якого вони впроваджувалися.
При упровадженні об’єктів з документа Microsoft Word у документ Microsoft Word використовується копіювання або переміщення. Активізується файл, з якого мають бути скопійовані або переміщені об’єкти, виділяється потрібний фрагмент, копіюється або переміщується у буфер обміну, а потім активізується кінцевий файл і провадиться вставляння змісту буфера обміну в потріб­ну частину документа.
Також можна скопіювати одразу весь текст документа Micro­soft Word у вибране місце поточного документа. Для цього викликається пункт меню Вставка/Файл…, зі списку файлів вибирається потрібний і натискається кнопка Вставить.
При упровадженні фрагментів файла, створеного іншою програмою Windows у поточний документ Microsoft Word, необхідно відкрити файл-джерело даних, скопіювати потрібний фрагмент у буфер обміну даними, перемкнутися у документ Microsoft Word і викликати пункт Правка/Специальная вставка…
1 спосіб: можна одразу натиснути кнопку Ok і тоді об’єкт упровадиться як об’єкт типу текст, редагувати його буде можливо тільки засобами Microsoft Word.

2 спосіб: якщо ж вибрати тип джерела об’єкта і потім натиснути Ok, то об’єкт буде впровадженим і його можна редагувати засобами програми, у якій він був створений. Зміни об’єкта, впровадженого у Microsoft Word, не вплинуть на зміст файла — джерела впровадження.


3 спосіб: якщо вибрати тип джерела об’єкта і потім натиснути на кнопку Связать і Ok, то об’єкт вставиться у Microsoft Word і буде пов’язаний із ним за принципом OLE, а зміни файла — джерела даних викликатимуть автоматичні зміни в документі Micro­soft Word.

4 спосіб: якщо у третьому способі ще позначити показчик
В виде значка, то пов’язаний об’єкт не буде показаний в Microsoft Word, а викликатиметься тільки при натисненні на значок, і при цьому відкриється програма, в якій створений об’єкт, і пов’яза­ний об’єкт буде активізований.

7.11.1. Створення гіперпосилання

5 спосіб: також можна використовувати гіперпосилання для впровадження або перегляду потрібного об’єкта, створеного в іншому файлі Microsoft Word, іншій програмі Windows, або з Інтернету. Треба скопіювати потрібний фрагмент і викликати пункт меню Правка/Вставить как гиперссылку, або викликати пункт меню Вставка/Гиперссылка…

Потім записати або вибрати специфікацію файла, якщо потрібно, визначити об’єкт і натиснути на Ok.
Гіперпосиланням називають кольоровий підкреслений текст або графічний елемент, вибір якого дозволяє швидко виконати перехід на інший файл або фрагмент файла.
Нижче показані результати вставляння фрагмента файла, створеного в Microsoft Excel усіма перерахованими спосо-
бами.
1-й спосіб:

 

 

Original Price

25,00грн.

Shares Sold

100

Sale's Price

27,00грн.

Commissions

28,00грн.

Tax

56,00грн.

Net Profit

116,00грн.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.