лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.9.6. Упровадження зносок

Зноски бувають двох типів:

  • звичайні — розташовуються у кінці сторінки;
  • кінцеві — розташовуються у кінці тексту.

Для створення зноски курсор встановлюєтьтся пра­воруч від слова чи фрази, на яку буде посилання, і вибирається пункт меню Вставка/Сноска…
Потім вказується тип зноски і, якщо потрібно, параметри, а потім натискається Ok.
Курсор розташується або внизу сторінки (звичайна зноска), або у кінці всього тексту (кінцева зноска), треба набрати текст зноски і по закінченні набору клацнути мишкою будь-де в основному тексті. Для перегляду змісту зноски не обов’язково переходити в текст зноски — можна просто підвести мишку до номера зноски і текст з’явиться замість номера. Двічі клацнувши мишкою на номері зноски, можна відредагувати її текст. Для швидкого переходу на потрібну зноску можна використати пункт меню Правка/Перейти…, вибрати потрібний об’єкт переходу (зноска, номер сторінки тощо) і натиснути на кнопку Перейти.

7.9.7. Упровадження кінця сторінки або розділу

Microsoft Word автоматично розбиває текст на сторінки згід­но з вибраним параметрам сторінки. Якщо ж треба примусово закінчити поточну сторінку і перейти до нової сторінки, можна просто натиснути клавіші CTRL+Enter, або викликати пункт меню Вставка/Разрыв..., потім вибрати показчик Новая страница або Новый раздел і натиснути Ok.

Для скасування впровадженого кінця сторінки або розділу треба відобразити символи, що недрукуються, (кнопка ), виділити рядок з назвою Разрыв страницы (раздела) і натиснути на клавішу DELETE.

7.10. Робота з графічними об’єктами

7.10.1. Упровадження малюнків

Вибирається пункт меню Вставка/Рисунок/Картинки:

Зі списку категорій у лівій частині вікна вибирається потріб­на категорія і відповідний малюнок, а потім натискається кнопка Insert.
Також можна вставити малюнок з файлу: пункт меню Вставка/Рисунок/Из файла…:

Вибирається будь-який метафайл Windows (з розширенням .wmf), або файл малюнків (з розширенням .jpg, .pcx, .bmp тощо) і натискається кнопка Добавить.
Рисунок вставляється в текст і здебільшого розсуває текст на дві частини. Можна рисунок впровадити в документ так, щоб текст розташовувався навколо нього: з обтіканням тексту по рамці та з обтіканням по контуру. Також можна надати рисунку рамку і заповнити тло іншим кольором, а можна змінити розмір рисунка та пересунути його на інше місце документа.
Для проведення будь-яких дій над упровадженим рисунком його потрібно виділити — просто клацнути мишкою — і рисунок позначиться вісьмама маркерами, які показують межі малюнку. Потягнувши мишкою за маркер (курсор буде мати вигляд двонаправленої стрілки), можна змінити розмір рисунка, а поставивши курсор всередину рисунока (курсор — чотиринаправлена стрілка), можна перетягти його на нове місце, утримуючи натисненою ліву кнопку мишки.
Якщо викликати пункт меню Формат/Рисунок…, або натиснути праву кнопку мишки на виділеному рисунку і вибрати пункт контекстового меню Формат рисунка…, можна модифікувати розташування рисунка та його вигляд.


Вкладинка Обтекание використовується для зміни розташування тексту довкола рисунка:

  • кнопка Вокруг рамки — текст розташовується довкола рисунка по прямокутній рамці;
  • кнопка По контуру — текст розташовується довкола рисунка, повторюючи його контури;
  • кнопка Сквозное — рисунок розташовується на тексті;
  • кнопка Нет — рисунок розташовується під текстом;
  • кнопка Сверху и снизу — рисунок розсуває текст на дві частини.

У зоні Текст можна вибрати положення тексту відносно рисунка.
Вкладинка Цвета и линии використовується для створення рамок для рисунка і заповнення тла рамки кольором: у зоні Заливка вибирається колір для тла, у зоні Линии — колір для лінії, а у зоні Тип — вид лінії для рамки.

Рисунок, упроваджений з файла, у більшості випадків можна змінювати тільки за розміром та місцерозташуванням у тексті.
Нижче показані рисунки, впроваджені в текст різними способами:

7.10.2. Упровадження схем

Для створення схем викликається або панель інструментів Рисование/кнопка Автофигуры, або пункт меню Формат/Рисунок/Автофигуры

Кожна з кнопок на панелі інструментів викликає певні графічні фігури:
Кнопка Линии —дозволяє застосовувати різні лінії та пласкі стрілки.

Кнопка Основные фигуры — дозволяє користуватися стандартними графічними фігурами.

Кнопка Фигурные стрелки — дозволяє використовувати об’ємні стрілки.

Кнопка Блок-схема — використовується для вибору елементів блок-схем.


Кнопка Звезды и ленты — використовується для вибору різних додаткових об’єктів.

Кнопка Выноски — використовується для створення виносок.

Можна поступово вибирати потрібні елементи схеми, розташовувати їх на сторінці, пов’язуючи стрілками та використовуючи, якщо необхідно, виноски. В елементи схеми (крім ліній), можна заносити текст — права кнопка мишки на об’єкті схеми, пункт контекстового меню Добавить текст, і занести текст. Після занесення і виділення тексту його можна відформатувати: змінити шрифт та розташування тексту. Для зміни розташування викликається пункт меню Формат/Направ­ление текста, вибирається потрібна орієнтація тексту і натискається Ok.


За допомогю панелі інструментів Рисование можна змінити вигляд елементів схеми, додавши об’єм та тінь.

У первинному вигляді всі елементи схеми не пов’язані одне з одним і при переміщенні чи зміні одного елемента порушується гармонійність схеми. Для запобігання цього елементи схеми треба згрупувати: позначається один з елементів, натискується і утримується клавіша SHIFT, і поступово позначаються мишкою усі складові елементи схеми. Потім викликається контекстне меню на будь-якому позначеному елементі схеми, вибирається пункт Группировка/Группировать:


Після угрупування схема отримує загальні маркери, за допомогою яких можна пропорційно змінювати її розмір. Із угрупованою схемою можна виконувати ті самі дії, що і з рисунком (пересування, зміна тла, уставлення рамок, обтікання текстом тощо).
Нижче наведений приклад угрупованої схеми.

7.10.3. Упровадження графічних заголовків

Викликається пункт меню Вставка/Рисунок/Объект WordArt…

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.