лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

Системи обробки тексту

7.1. Основні відомості

Системами обробки тексту є спеціальні програми (комплекси програм), які називають текстовими процесорами або текстовими редакторами.
Загальними функціями тестових процесорів є:

 • набір тексту (введення інформації) в пам’ять комп’ютера;
 • можливість введення тексту декількома мовами;
 • редагування (заміна, зміна, вставляння, видалення, копіювання, переміщення і т. ін.) фрагментів тексту;
 • форматування (зміна параметрів шрифтів, абзаців, сторінок і т. ін.) фрагментів тексту;
 • опрацювання декількох текстів одночасно;
 • пошук потрібних фрагментів тексту;
 • можливість вставляння в текст різних об’єктів (рисунків, схем, таблиць, графіків, формул, спеціальних знаків, яких немає на клавіатурі, тощо);
 • перевірка правопису та автоматичне коригування помилок при введенні тексту;
 • друкування всього тексту або його фрагментів;
 • створення стандартних документів (листів, резюме, записок і т. ін.);
 • друкування набраного тексту або його фрагментів;
 • збереження набраного тексту на зовнішньому носієві.

При введенні та редагуванні тексту курсор встановлюється у відповідну позицію на екрані, вибирається мова для набору тек-
сту, шрифт та його розмір, відповідний регістр (малі або великі літери) і починається набір за допомогою клавіатури. Є два режими роботи: вставляння і заміни. При вставлянні текст, що вводиться, зсуває текст, розташований праворуч і не знищує його, а при заміні текст, що вводиться, замінює собою текст праворуч від положення курсора. Перемикання між режимами досягається натисненням клавіші Insert (Ins). Перехід по тексту здійснюється клавішами переміщення курсора або мишкою.
Серед текстових процесорів розрізняють такі, що працюють і в середовищі DOS (Edit, WordPerfect тощо) і в середовищі Windows (Write, NotePad/Блокнот, WordPad, Microsoft Word).
На сьогодні найпоширенішим текстовим редактором є Micro­soft Word, що входить до складу інтегрованого пакета Microsoft Office. Крім текстового редактора, у Microsoft Office входять ще такі прикладні програми:

 • Microsoft Excel — програма для роботи з електронними таблицями, яка використовується для обчислення, організації та аналізу ділових даних.
 • Microsoft Access — програма для роботи з базами даних, яка використовується для створення об’єктів — таблиць, форм, запитів та звітів за даними бази.
 • Microsoft PowerPoint — програма для роботи з презентаціями — слайдами, де можна відображати текст і графіку, та супроводжувати їх звуковими та відеоефектами.
 • Microsoft Outlook — програма для роботи з електронною поштою, з планувальником розкладу на день, тиждень або місяць, з базою даних ділових контактів (списками імен, адрес, телефонів, списками поточних завдань тощо).

7.2. Microsoft Word для Windows

Діапазон завдань, що вирішуються за допомогою Microsoft Word, простягається від створення найпростіших документів до підготовки макетів великих, професійно оформлених книг.
Microsoft Word — багатовіконний текстовий редактор, який дозволяє працювати одночасно з кількома документами.
Кожен із документів розташовується в окремому вікні документа, і можна провадити стандартну обробку даних: набір тек-
сту, редагування, форматування тощо, обмінюватися даними між документами та впроваджувати дані з інших програм, що входять до складу пакета Microsoft Office.

7.3. Завантаження Microsoft Word

Є декілька способів завантаження:

 • за допомогою панелі Microsoft Office (здебільшого розташованої праворуч на Робочому столі Windows). Треба натиснути мишкою на кнопку Microsoft Word ;
 • кнопка , пункт Программы, підпункт Microsoft Word:

 • Кнопка , пункт Документы, а потім потрібний файл Microsoft Word, який має розширення .doc і позначений значком W:

 

 • Через вікно пошуку: Кнопка , пункт Найти, підпункт Файлы и папки, і у вікні, що відкриється, записати або точне ім’я файла для пошуку, або використати знаки групових операцій
  * та /або ? в імені файла для приблизного пошуку, вибрати диск та інші параметри і натиснути кнопку Найти:

У нижній частині вікна будуть показані всі файли, що відповідають уведений умовам пошуку, для завантаження треба двічі натиснути мишкою на потрібний файл.

 • Також можна двічі натиснути мишкою такий файл, знаходячись у середовищі програми Проводник.

Три останні способи називають контекстним завантаженням файла, тому що на відміну від попередніх способів, відразу за-
вантажиться і Microsoft Word, і вибраний для роботи файл-до­кумент, тоді як у перших двох випадках завантажиться тільки вікно програми Microsoft Word з порожнім текстом документа і далі або можна буде створювати новий документ або викликати з диска потрібний.

7.4. Робоче вікно Microsoft Word

Вікно програми Microsoft Word є стандартним програмним вікном для роботи у середовищі Windows, і складається із рядка заголовка, рядка головного меню, рядка(ів) панелі інструментів, вікна документа (таблиці) та рядка стану.
Загальний вигляд вікна показано нижче.

Усі операції щодо роботи з даними викликаються або вибіркою пункта з головного меню, або кнопками з панелі інструментів.

7.5. Призначення головного меню
Microsoft Word

Головне меню складається з десяти пунктів, кожен з яких надає змогу виконання тих чи інших дій (команд).


Команди пункту Файл:

 

Команди пункту Правка:


Команди пункту Вид:

 

Команди пункту Вставка:


Команди пункту Формат:

 

Команди пункту Сервис:


Команди пункту Мастер (тільки за наявності програми перекладача Language Master):


Команди пункту Таблица:


Команди пункту Окно:


Команди пункту ?:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.