лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • COMPRESSION — визначає ступінь ущільнення файла. За рахунок зменшення ступеня ущільнення файла можна зменшити час архівації.
 • INCLUDE SUBFOLDERS — додаються всі файли, що знаходяться у папках відкритої папки.
 • SAVE FULL PATH INFO — запам’ятовується повний шлях файла. Під час виймання файлів з архіву файлів будуть розміщуватися у відповідних папках. Якщо папки відсутні, вони будуть створені.
 • INCLUDE ONLY IF ARCHIVE ATTRIBUTE IS SET — в архів додаються тільки ті файли, які ще не поміщалися в архів.
 • RESET ARCHIVE ATTRIBUTE — доданий в архів файл позначається як уже заархівований.

Рис. 4.8. Додавання файлів в архів

Під час додавання файлів можна задати пароль для недопущення несанкціонованого доступу до файлів архіву.
Відкриття архівного файла. Для роботи з архівом його необхідно відкрити, вибравши меню FILE>OPEN ARCHIVE або натиснувши кнопку OPEN на панелі інструментів. У вікні з’явиться зміст архіву (див. рис. 4.9), в якому зберігається така інформація:

 • NAME — ім’я файла;
 • MODIFIED — дата змінення;
 • SIZE — початковий розмір файла;
 • RATIO — розмір файла в архіві (у відсотках по відношенню до початкового розміру);
 • PACKED — економія на розмірі файла (у байтах);
 • PATH — повний шлях файла.

Для роботи з архівним файлом його необов’язково треба виймати з архіву. Достатньо знайти потрібний файл у змісті архіву і виконати на ньому CLICK.

Рис. 4.9. Зміст архівного файла drweb.zip

Додавання файлів можна виконати за допомогою меню ACTIONS>ADD, або натиснувши кнопку ADD. Завантажиться вікно ADD, як і під час створення нового архіву (рис. 4.8).
Виймання файлів з архіву. У разі виймання файлів з архіву ці файли з архіву не вилучаються. Для виймання файлів з архіву треба його відкрити та вибрати меню ACTIONS>EXTRACT або натиснути на кнопку EXTRACT. У вікні, що з’явилося (рис. 4.10), необхідно у поле EXTRACТ TO: увести ім’я папки, в яку будуть вміщуватися файли з архіву, а у поле FILES: — імена файлів, що виймаються (якщо список містить декілька файлів, тоді імена відокремлюються комою).
Вибір існуючої папки можна виконати у полі Folders/drives, для створення нової папки необхідно натиснути на кнопку NEW FOLDER, вибрати місце і надати ім’я.
Для того, щоб вийняти всі файли з архіву, необхідно встановити параметр ALL FILES. Параметр SELECTED FILES використовується для виймання файлів, які були вибрані до виклику команди EXTRACT.

Рис. 4.10. Вікно WinZIP для виймання файлів з архіву

Додаткові параметри:

 • Overwrite existing files — якщо на диску вже існує файл з іменем, яке збігається з іменем файла, що виймається з архіву, тоді перший з них вилучається;
 • SKIP OLDER FILES — файл не виймається з архіву, якщо на диску існує вже файл з таким самим іменем та з більш новою датою створення або модифікації;
 • USE FOLDER NAME — файл, що виймається з архіву, вміщується у папку, ім’я якої було записано в архів разом із файлом.

4.3. Антивірусні програмні засоби

4.3.1. Поняття та класифікація
комп’ютерних вірусів

Формально комп’ютерним вірусом називається програма, яка може заражати інші програми шляхом включення у них своєї, можливо модифікованої, копії, при цьому остання зберігає здатність до подальшого розмноження. Крім зараження, комп’ютер­ний вірус може виконувати інші несанкціоновані дії: розмноження; вилучення даних на диску; внесення помилок у дані тощо. Несанкціоновані дії, що виконуються вірусом, можуть бути обумовлені настанням певної дати (наприклад, чорнобильський вірус, який активізується 26 квітня) або поєднанням деяких умов.
Існують десятки тисяч вірусів, але найбільш поширених нараховується 40-50. Віруси класифікуються таким чином:

 • завантажувальні віруси;
 • файлові віруси;
 • макровіруси;
 • мережеві віруси.

Завантажувальні віруси впроваджуються у завантажувальний сектор диска або область MBR (Master Boot Sector). Якщо заражений системний диск, з якого відбувається завантаження системи, тоді код вірусу отримує управління . Під час зараження вірус зчитує потрібну інформацію з первісного завантажувача та зберігає її у своєму коді.
Найчастіше завантажувальні віруси є резидентними. Це означає, що під час завантаження системи вірус потрапляє в оперативну пам’ять і знаходиться там постійно.
Файлові віруси впроваджуються у початкові, об’єктні та завантажувальні модулі. Вони заражають файли, додаючи свій код у початок, середину або у кінець файла. Такі файли залишаються працездатними, але крім свого коду виконують код вірусу. Деякі віруси замість початкового змісту файла записують свій код.
Файлові віруси можуть і не змінювати зміст файлів, які вони заражають. Іноді для своєї активізації вони використовують вла-
стивості операційної системи, які визначають порядок запуску програм. Так, якщо в одному каталозі є файли з однаковими іменами, тоді спочатку запускається файл з розширенням імені BAT, а потім — COM та EXE. Таким чином, якщо заражений файл має розширення EXE, тоді вірусний файл із тим самим іменем, але з розширенням COM, буде запускатися першим. Деякі віруси собі надають ім’я зараженого файла, а тому дають нове ім’я. Існують також віруси, які привертають увагу користувача своїм іменем: Start.com, Install.exe тощо.
Макровіруси — це файлові віруси, які використовують файли документів редакторів та електронних таблиць. У цих файлах розміщуються програми на макромовах, які дозволяють створювати програми-віруси.
Мережеві віруси для свого розповсюдження використовують можливості комп’ютерних мереж. Нині ці віруси не мають розповсюдження тому, що помилки у мережевих протоколах та програмному забезпеченні глобальних мереж виправлені. Мережеві віруси — в основному це макровіруси — розповсюджуються завдяки електронній пошті.
Зараження комп’ютера відбувається через пристрої, які вводять інформацію:

 • модем. Основне джерело розповсюдження вірусів — Inter­net. Зараження відбувається під час копіювання заражених файлів із серверів мережі, під час обміну повідомленнями через електронну пошту, якщо ці повідомлення заражені макровірусами;
 • мережева карта. Комп’ютери локальної мережі заражаються вірусами під час реєстрації на зараженому сервері;
 • пристрої зберігання інформації із замінними носіями (дискетами, СD-ROM).

4.3.2. Захист від вірусів

Існує велика кількість програмних засобів, котрі дозволяють знайти віруси, вилучити їх та поновити пошкоджену інформацію. Наприклад:

 • антивірус Касперського — AntiViral Pro (AVP);
 • Doctor Web (DRWEB);
 • Norton AntiVirus;
 • McAfee VirusScan;
 • Panda Antivirus;
 • F-Secure Anti-Virus;
 • Sophos Anti-Virus;
 • Trend Micro Pc-Cillin.

Антивірус Касперського — AntiViral Pro (AVP) існує в різних варіантах для різних операційних систем. Розглянемо основні можливості AVP для операційної системи Windows (рис. 4.11).
Після встановлення програма AVP запускається автоматично під час завантаження комп’ютера. Робота антивірусу уповільнює роботу комп’ютера. Тому антивірус можна на деякий час вим-
кнути, прибравши відповідний «прапорець», або вивантаживши AVP з пам’яті комп’ютера.
Монітор антивірусу працює постійно, перевіряючи файли, до яких відбувається поточний доступ. Файли, які повинні бути перевірені, визначаються вкладинкою Объекты (рис. 4.12). За допомогою вкладинки Действия визначається процедура, яка активізується в результаті виявлення вірусу (рис. 4.13).
Окрема програма — сканер дозволяє виконувати сканування всіх файлів, що знаходяться на локальних дисках. У вікні сканера (рис. 4.14) можна вибрати floppy-дисковод, окрему папку для сканування файлів.

Рис. 4.11. Вікно монітора AVP, вкладинка ОБЩИЕ

Рис. 4.12. Вікно монітора AVP, вкладинка ОБЪЕКТЫ

Рис. 4.13. Вікно монітора AVP, вкладинка ДЕЙСТВИЯ

Рис. 4.14. Вікно сканера AVP
Антивірусна програма DOCTOR WEB завантажується за допомогою меню Пуск/Программы/Drweb/Drweb. Вона дозволяє перевірити як локальні, так і мережеві диски (рис. 4.15). Після закінчення сеансу перевірки програма закривається за допомогою меню ФАЙЛ> ВЫХОД.
На жаль, жодна з антивірусних програм не забезпечує абсолютний захист від вірусів. Це пов’язано з тим, що галузь створення вірусів постійно розвивається. Розробники антивірусних програм намагаються вчасно створювати програми-вакцини. Тому версії антивірусних програм треба постійно поновлювати.

Рис. 4.15. Вікно антивірусної програми DRWEB

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.