лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

системи підтримки прийняття рішень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

12.3.5. Доступне програмне забезпечення ВІС


Перші пакети програм, спеціально розроблені як виконавські інформаційні системи, базувалися на мейнфрейм-ком­п’ютерах. Ці пакети коштували $100 000 та більше і, головно, розміщувалися та використовувалися на вищих рівнях управління. Навіть незважаючи на те, що методологія ВІС є доволі новою, на ринку програмних продуктів є достатня кількість програмного забезпечення ВІС, причому світовий ринок продажу ВІС щороку зростає. наводиться список 97 розроблених різними фірмами світу ВІС, причому, як відзначають автори повідомлення, деякі продавці уникають використовувати термін EIS через невдачі багатьох аварійно завершених проектів ВІС у 80-х роках.
Інтегрований пакет програмного забезпечення ВІС комбінує властивість організовувати та подавати дані способом, що надає інформаційну підтримку аналітичним, комунікаційним потребам та потребам планування виконавців-користувачів. Численні універсальні додатки об’єднуються в одну програму для підтримки електрон­ної пошти, внутрішніх повідомлень компанії та зовнішніх новин,
оброблення текстів, електронних календарів, списків адрес та графічних зображень. Розглядаючи нині доступні виконавські інформаційні продукти, їх можна згрупувати за кількома ознаками.
По-перше, вироби ВІС можуть бути поділені за функціями розроблення на три різні групи: вироби, що включають повний перелік додатків, розроблених тією самою компанією; вироби, що розроблені як подальше нарощування можливостей продуктів підтримки прийняття рішення, які були попередньо розроблені продавцем; вироби, що служать для поєднання будь-якої кількості виробів, які у даний час належать клієнту в об’єднаній ВІС. Достатньо повний перелік і короткі характеристики додатків ВІС, що входять у ці групи, можна знайти на сторінці Інтернету http://www.cs.ui.ac.id/staf/sjarif/eis2.htm.
По-друге, розроблені додаткові вироби, що можуть бути висунуті на продаж як продукти виконавчих інформаційних систем (додатки ВІС), проте, фактично вони є програмними інструментальними засобами для підтримки рішень ВІС (ВІС-технології). Зазвичай, їх називають просунутими ВІС чи виробами застосування. Проте ВІС-додаток — це продукт, який виконавці організацій використовують для доступу до інформації та інструментів підтримки. ВІС-технологія — це програмне забезпечення, що використовується для побудови та реалізації ВІС-додатків.
Мета розроблення інформаційної системи та потреби користувачів мають бути чітко ідентифікованими перед намаганням обрати будь-який програмний продукт. Вибір доступного комерційного продукту на противагу власній розробці буде залежати від інформаційних ресурсів компанії та специфічних системних вимог, що порівнянні з ціною проекту та окресленими проблемами. У табл. 12.9 подана низка критеріїв для вибору і адаптації виконавчої інформаційної системи до конкретних умов її використання.
Таблиця 12.9
КРИТЕРІЇ АДАПТИВНОСТІ ВІС


Назва критерію

Специфікація критерію

Легкість використання

— за розроблення: додатки мають бути розроблені швидко і легко; легке і просте залучення нових користувачів до системи; придатність до швидкого макетування; швид­кий показ альтернативних форматів виведення;
— у навчанні: тривалість вивчення для розробників; тривалість вивчення для користувачів; доступність відповідної документації і підручників;
— кінцевими користувачами: система меню; настройка меню для кожного користувача; можливість обходити непотрібне меню; різні режими використання (миша, сенсорний екран); мінімальна кількість натиснень клавіш; узгоджене використання функцій;
— при супроводі: легкість добавляння і змінювання даних; здатність підтримувати цілісність і своєчасність даних (керування частими оновленнями); легкість додання і

Продовження табл. 12.9


Назва критерію

Специфікація критерію

 

модифікації екранних форм, звітів і діаграм; доступність стандартних шаблонів; можливість копіювання наявних екранних форм, звітів, графіків тощо; здатність моніторингу за відображення використання системи; додання нових користувачів; можливість вносити внутрікорпоративні зміни в структуру корпорації

Можливість створення звітів (рапортів, пові­домлень)

Підготовка звітів у вигляді як діаграм, так і таблиць. Можливість показу діаграм, таблиць і тексту на окремому екрані. Можливість переключатися від табличного до графічного виведення даних. Наявність програмного коду для виділення певним кольором особливих ситуацій на поточному екрані. Можливість подання в роздрукованому вигляді підсумкових екранів усіх особливих ситуацій. Підтримка аналізів бюджету, зіставлення фактичних і про­гнозованих чисел. Ефективне відображення числових
рядів. Здатність висвітлювати відхилення. Інтерактивна підтримка визначених користувачем різних критеріїв.

 

Пошук, підтримка і вилучення через визначений користувачем період необхідних фактичних даних. Аналіз фактичних даних та ідентифікація трендів. Вбудовані обмеження з метою захисту фактичних даних. Легкість персоні­фікації запитів (можливість користувачам переглядати бази даних згідно з інтерактивно визначеним критерієм). Пояснюючі коментарі, що пов’язані зі звітами

Графічна презен­тація

Якість графіки. Швидкість подання. Ефективне використання кодування кольором за замовчуванням. Можливість висвітлення зони, що розглядається. Можливість використання індивідуальних гам кольорів. Можливість включення пояснювальних коментарів до кожної діаграми. Можливість генерування кількох діаграм (кругової, стовпчикової, об’ємної стовпчикової чи лінійної діаграм). Автоматична
побудова простих діаграм за замовчуваними форматами, які можуть бути настроєні. Легкість генерування діаграм, визначених користувачем. Автоматичне масштабування. Обмеження діаграм.
Автоматичні позначення

Загальна функціональність

Здатність до уточнень. Вбудовані статистичні можливості. Локалізована можливість переривати процес з метою використання інших засобів. Горизонтальне і вертикальне «прокручування» екрана. Кілька завдань, які виконуються і відображаються одночасно (вікна, розподілені екрани). Доступ до засобів типу «записна книжка». Інтеграція з СППР. Імпорт даних з електронних таблиць/текстових редакторів. Мінімальне перерисовування екрана. Можливість показувати інші мови

Закінчення табл. 12.9


Назва критерію

Специфікація критерію

Оброблення
даних

Перевірка версії для переконання, що користувачі використовують однакову версію комп’ютерних програм і даних. Інтерфейс із зовнішніми базами даних і внутрішніми системами. Ефективне запам’ятовування часових рядів. Збереження агрегатів даних для швидкого доступу. Вбудовані періодичні перетворення. Ефективне індексування і механізм вибірки. Миттєве розподілення нових даних серед користувачів. Можливість консолідації різних джерел і форматів даних у БД ВІС через ручне введення або електронне передання даних з інших систем. Можливість екранного сортування даних за визначеним користувачем критерієм

Опції виведення

Лазерний принтер, плоттер, кольоровий принтер, прозора плівка (для друку на лазерному принтері), точкова матриця (растр). Великі екрани для презентації зборів

Продуктивність

Тривалість очікування відповіді. Комунікації між мейн­фреймами і персональними комп’ютерами для завантаження і вивантаження даних. Ефективне використання ресурсів. Можливі значення важливих параметрів (наприклад, кількість користувачів, обсяг даних). Надійність програмного забезпечення. Можливість відновлення

Електронна
пошта

Можливість запускати VAXMAIL. Можливість об’єднувати звіти ВІС і графіку в поштові засоби

Захист

Обмежений доступ до системи. Обмежений доступ до функцій. Обмеження на додання/редагування/видалення щодо додатків і даних

Середовище і апаратура

Локальний доступ. Доступ через мережі. Багатокористувацький доступ до тих самих даних. Портативність. Зв’язки між універсальними та персональними комп’ютерами

Документація

Довідкове керівництво, ввідне керівництво, підручники. Загальний стиль документації. Контекстно-залежна допомога в реальному режимі часу. Змістовні повідомлення про помилки. Відповідне перехресне звертання та індексування. Незалежні (автономні) розділи

Підтримка
продавцем

Курси тренінгу для розробників. Технічна підтримка. Локальна підтримка. Своєчасна і якісна первинна інсталяція. Доступність додатків, що є в готовому вигляді. Доступність вихідних програм. «Гаряча» лінія підтримки

Нині на ринку програмних продуктів пропонуються десятки комерційних додатків виконавчих інформаційних систем, створених різними компаніями світу, лідерами серед яких є корпорації Comshare Inc.(володіє 60 % ринку ВІС за доходами) та Pilot Software, Inc. (володіє 25 % ринку ВІС за доходами). На рис. 12.6 показано портфель програмного забезпечення підтримки рішень, розроблений корпорацією «Pilot Software». Коротко розглянемо кілька із найвідоміших ВІС.

Рис. 12.6. Ряд засобів підтримки
рішень корпорації «Pilot Software»
Command Center
Виконавча інформаційна система «Command Center» є одним із трьох пропонуємих корпорацією «Pilot Software» продуктів ВІС: Commander Center, Lightship і Lightship Lens. Головними функціями цього продукту є ідентифікація і стеження за ключовими індикаторами (показниками) діяльності фірми. Система поліпшує взаємозв’язки в організації, удосконалюючи процеси планування і управління. У цій ВІС використовується централізована база даних. Із цієї БД дані поступають для оброблення до персонального комп’ютера і повер­таються до неї для зберігання.
ВІС «Command Center» була розроблена 1984 року і стала пер­шим у світі комерційним ВІС-продуктом, а також першим про­грамним середовищем для використання співпроцесора великого мікрокомп’ютера. Крім того, тут буливперше застосовані гіпертекстові посилання для полегшення користування системою в разі імітування процесів розумової діяльності. Версія 3.0 Commander Center є сучасним продуктом Pilot Software для виробів ВІС, що базуються на персональному комп’ютері.
Спільне оброблення інформації ВІС Commander Center дає змогу департаментам інформаційних систем розробляти системи, що фільтрують та стискують зовнішню і внутрішню інформацію для подання її виконавцям. Версії даної ВІС для робочих станцій підтримуються Microsoft Windows 3.x, що уможливлює зв’язок з іншими виробами «Pilot» та додатками Windows за допомогою Microsoft Windows Dynamic Data Exchange (DDE — динамічного обміну даними). «Command Center» може також використовуватися на базі серверів-мейнфреймів або мінікомп’ютерів для додат­ків локальної мережі.
Наразі «Command Center» трансформувалася в Pilot Decision Support Suite (PDSS) — програмне середовище для ВІС, що охоплює редактори, налагоджувачі, конструктори екранних форм (форматери екрана), мости (що з’єднують локальні мережі), на-
дбання даних, можливості OLAP доставляти продукт, сумісний з відкритими стандартами.
Lightship
Цей виріб був піонером на ринку програмного забезпечення ВІС на базі мейнфрейма (наряду з розглянутим далі Comshare Commander). 1990 року ця ВІС була модифікована для використання її на персональному комп’ютері локально-сервер­ної мережі та робочих станціях з інтерфейсом Microsoft Windows. Особливостями Lightship є висвітлення варіацій, властивість drill down, різне подання і легке маніпулювання даними. Користувач має безпосередній доступ до текстової, цифрової та графічної інформації з різних джерел, включаючи програмне забезпечення електронних таблиць Lotus 1-2-3.
Lightship Lens
Lightship Lens є додатковим продуктом до Lightship, який забезпечує інтерфейс доступу до графічних даних для більшості ПК та ЛОМ-базованих типів файлів. Lightship Lens забезпечує багатовимірні подання даних.
Commander EIS
Виконавча інформаційна система Commander EIS створена іншим лідером на ринку ВІС — корпорацією «Comshare Inc». Ця ВІС дає змогу виявляти ключові показники або «важливі коефіцієнти успіху», а далі відстежувати їх. Система також поліпшує зв’язок організації за допомогою вдосконалення процесів планування й управління. Додатки ВІС розробляються для неорієнтованих на застосування комп’ютерів виконавців, які не мають ні часу, ні нахилу для безпосередньої роботи з машиною. Усі фун­кції ВІС можуть бути реалізовані з застосуванням або мишки або сенсорного екрана.
Цей виріб «Comshare» відомий як прототип ВІС на персональних комп’ютерах. Найостанніший випуск «Comshare» — Commander Prism, програмне забезпечення електронних таблиць, що дає змогу користувачам Microsoft Windows розглядати, аналізувати та керувати великими масивами даних, будувати і підтримувати детальні моделі підприємства.
Вироби Commander мають кілька важливих особливостей, що сприяли їх популярності. По-перше, Commander є сумісним із файлами Lotus 1-2-3. Він є видом електронних таблиць, з якими більшість виконавців має досвід роботи та в яких зберігає свої дані. Користувацький інтерфейс Commander дає змогу використовувати сенсорний екран, мишку або клавіатуру. Commander використовує зображення для показу фінансових та операційних даних. На рис. 12.7 зображений екран ВІС Commander, котрий відбиває окремі можливості аналізу даних. Зокрема, виділене на рисунку поле уможливлює в наступному екрані отримання із багатовимірної бази даних інформації про споживачів, продаж, виробництво, фінанси, маркетинг.
ВІС Commander використовує також зміну кольорів для виокремлення виключних ситуацій та варіацій у звітних даних. Програмне забезпечення має властивість змінювати масштаб зображень до глибших рівнів деталізації або дає змогу користувачам за їхнім бажанням пересуватися через дані, або використовувати визначені шляхи пошуку файлів. До інших особливостей цієї системи належить спрощений доступ до елек­тронної пошти та зовнішніх інформаційних систем, інфор-
маційних служб із централізованим управлінням та електрон­них дощок об’яв.
Крім виробів Commander ВІС корпорація «Comshare Inc.» також торгує виробами систем підтримки прийняття рішень. Їх вироби СППР згадуються як «System W». «System W» була розроблена для додатків управління бухгалтерією, складання бюджету, консолідації фінансів, корпоративного планування, моделювання та прогнозування.

Рис. 12.7. Екран управління ВІС Commander EIS
Executive Edge
Виконавча інформаційна система «Executive Edge» розроблена фірмою «Execucom» з використанням відомого продукту IFPS/Plus (інтерактивної системи планування фінансів). Вона об’єднує IFPS/Plus, Impressionist (пакет графічних пристроїв), CL/Vantage Point (PC-базовий центральний процесор і інструментальний засіб віддаленого доступу) та IFPS (мова, яка уможливлює фінансове моделювання і консолідацію). Інтегрований акцент продукту — аналіз даних та інформація, що підтримує рішення. Функція нагромадження фактичних даних автоматично підтримується всередині пакета.
«Executive Edge»— інструментальний засіб, що спрощує збирання і аналізування даних. Це відкрите середовище для розроблення додатків. Крім того, у ВІС Executive Edgeзастосовані деякі засоби штучного інтелекту, які використовуються для поліпшення якості інформації, що подається користувачеві, і для скорочення витрат на супровід системи.
SAS/EIS
Низка оригінально розроблених пакетів ВІС є паростками мов програмування четвертого покоління, таких як SAS, IFPS, EXPRESS, EMPIRE, що розроблені для надання вищим менеджерам і їх підлеглим можливості розробляти особисті ВІС для запуску на персональному комп’ютері або універсальній обчислювальній машині. Важливою перевагою мов програмування четвертого покоління є можливість генерувати індивідуальні звіти або діаграми, обчислювати різні статистичні показники або визначати тенденції.
Інститут «SAS» розробив SAS/EIS як середовище для розроблення ВІС, що містить об’єкти для побудови ВІС. Мова SAS уможливлює об’єктно-орієнтоване програмування і концепції для створення вбудовуваних об’єктів. Ці вбудовувані об’єкти можуть ви­користовуватися користувачами з низьким рівнем комп’ютерної підготовки для розроблення індивідуальних екранних форм і функціональних можливостей ВІС. Екран, що демонструє доступні об’єкти, зображений на рис. 12.8. Концепція об’єктно-орієнтованого програмування дає змогу досвідченішим користувачам створювати додаткові, індивідуальні об’єкти та будувати потужніші і в той же час гнучкі і дружні до користувача системи.

Рис. 12.8. Екран виконавчої інформаційної
системи на базі мови
На завершення огляду програмних виробів ВІС зауважимо, що як для будь-якої орієнтованої на комп’ютери системи, для виконавчих інформаційних систем завжди є можливість їх удосконалення не тільки у разі потреби в зміні технології, але й за потреби в поліпшенні способу, у який виконавці планують і використовують їх. Для поліпшення стратегічних рішень ключовим є зв’язок очікуваних користувачем можливостей з реальною продуктивністю системи. Часто менеджери неспроможні ідентифікувати всі можливі заходи або свої сподівання в процесі прий-
няття рішень. Тому сподівання користувачів і критичні фактори успіху мають бути спочатку ідентифікованими, а потім задокументованими відповідними засобами. Чітко розуміючи стратегічні цілі компанії і сподівання керівників, розробники можуть створити ВІС, яка забезпечуватиме ефективну підтримку їх рішень. Нижче будуть окреслені деякі напрями удосконалення ВІС у майбутньому.
12.3.6. Майбутні тенденції розвитку
виконавчих інформаційних систем

Еволюція виконавчих інформаційних систем відбувається постійно. Якщо перші ВІС призначалися лише для виконавців високого рівня, то сучасна тенденція розвитку цих систем передбачає отримання менеджерами нижчого рівня узгодженої з топ-виконавцями за формою і змістом інформації від ВІС.
Перші ВІС характеризувалися вузькими можливостями ефективної підтримки виконавців: вони отримували переважно операційні та облікові дані від діючої інформаційної системи менеджменту, організовували дані у візуальні таблиці і діаграми, подавали дані безпосередньо на розгляд виконавцям, давали змогу використовувати режим «drill down» та електронні книги інструктажу (briefing books). Сучасні ВІС забезпечуються ширшими підтримуючими засобами, які уможливлюють динамічніші та гнучкіші аналізи даних, окрім пошуку інформації; досягнення конкурентної переваги за рахунок того, що інформація стає безпосередньо доступною для виконавців у пов’язаних з бізнесом організаціях, тобто з’являються зовнішні користувачі ВІС. До нових можливостей ВІС відносяться засоби комунікації, мультимедіа, штучного інтелекту.
Як уже наголошувалося, якщо початково ВІС апаратно реалізовувалися на базі універсальних ЕОМ (мейнфреймів), то нині — на персональних комп’ютерах та за клієнт-серверною технологією. Такий підхід до технічного забезпечення ВІС ліквідує необхідність вивчати різні комп’ютерні операційні системи і, по суті, зменшує вартість створення ВІС. Майбутні виконавчі інформаційні системи будуть базуватися на високопродуктивних персональних комп’ютерах, які уможливлять організацію та інтеграцію багатьох наявних пакетів прикладного програмного забезпечення для використання у ВІС, а самі ВІС забезпечуватимуть комп’ютерною підтримкою не тільки працю старших виконавців, а й інформаційні потреби середніх менеджерів також.
Одним з популярних напрямів розширення функціональних можливостей перших ВІС стала поява візуальних інформаційних систем доступу і аналізу VIAA (visual information access and analysis). Ці системи базуються на персональних комп’ютерах і створені з використанням Windows, обчислення відкритих си­стем та об’єктно-орієнтованого програмування. Такі системи легші для побудови, використання і підтримки, а також дешевші, ніж наявні на той час ВІС. Системи VIAA забезпечують доступ до інформації компанії і до зовнішньої інформації через візуальні екрани, які по’єднують текст, цифрові та графічні дані й зображення. Візуальні екрани забезпечують користувачів швидким і легким доступом до даних, удосконалюючи їхні можливості щодо прийняття рішень.
Принципово системи ВІС і VIAA подібні, бо вони забезпечують організації швидким доступом до інформації, яка знаходиться в базах даних. У цьому контексті VIAA можна розглядати як друге покоління виконавчих інформаційних систем, в якому реалізовані переваги збільшеної швидкості оброблення інформації та інші можливості пізніших персональних комп’ютерів або робочих станцій. Системи ВІС і VIAA відрізняються в таких аспектах:


ВІС початково була розроблена для стар­ших менеджерів

Системи VIAA розробляються для використання всіма рівнями персоналу управління компанії

ВІС в основному встановлювалися на мейнфреймах

Системи VIAA можна інсталювати на персональних комп’ютерах і в середовищах клієнт-серверів, вони дешевші, легші для розроблення, розгортання і використання

ВІС, зазвичай, діють у закритих, приватних системах

VIAA діють у відкритому середовищі

Багато ВІС з перших поколінь забезпечують доступ до попередньо оброблених даних

Системи VIAA надають користувачам можливість відразу мати доступ до даних у режимі реального часу. За динамічного обміну даними (DDE) через Microsoft Windows автоматично змінюються додатки VIAA, якщо основні дані або їх зображення змінюються. Це забезпечує користувачів швидким доступом до найактуальніших даних

Багато продавців програмного забезпечення ВІС включають найпродуктивніші засоби системи VIAA в наступну версію своїх продуктів ВІС. Останні варіанти програмного забезпечення ВІС дають змогу враховувати потреби своїх користувачів, які постійно змінюються, і роблять системи придатними для різних рівнів управління всередині компанії. Оскільки розробляються нові продукти і база покупців та користувачів розширюється, то відмінності між ВІС та іншими комп’ютеризованими інструментальними засобами аналізу, як наприклад традиційними СППР, зменшуються.
Тенденція інтегрувати додатки і технологію робить майбутнє по-справжньому перспективним для виконавчих інформаційних систем. Низка технологічних і концептуальних удосконалень в інформаційних системах, також як і в галузі телекомунікацій, забезпечує можливості збільшення майбутніх властивостей ВІС і потенційно нових додатків. Розглянемо деякі з цих удосконалень.
Інтеграція засобів штучного інтелекту у ВІС. Кількість даних, які надходять з інформаційної системи до користувачів, часто «завалює» останніх. Це особливо стосується виконавців. Навіть ВІС потенційно налаштовані на інформаційне переванта­ження користувачів. Засоби штучного інтелекту (ШІ) можуть виконувати деяке фільтрування даних для виконавців, зменшуючи тривалість виснажливого пошуку релевантних даних.
Забезпечення ВІС можливостями введення інформації голосом також належить до сфери ШІ. Голосове введення і виведення даних приводить до зменшення витрат часу виконавців на ці операції і скорочення кількості помилок. У такому разі ВІС стане гнучкішою системою, вона забезпечить глибше розуміння і шир­ше охоплення інформації. Щоправда, нинішній стан технології системи мовного інтерфейсу поки що не дає змоги в повному обсязі реалізувати потенційні можливості людино-машинної взаємодії людською мовою. Однак, системи природної мови бурхливо розробляються і в недалекому майбутньому слід очікувати появу комерційних ВІС з відповідним їй інтерфейсом.
Іншим засобом ШІ, що може застосовуватися у ВІС, є експертні системи (ЕС), які дають змогу користувачеві за допомогою основаної на правилах моделі вибору аналізувати проблему. В деякому значенні ЕС подібні до ВІС, бо вони обидві містять компоненти маніпулювання даними. Відмінності проявляються в засобах підтримки. ВІС використовує наперед визначені моделі й асоціативні алгоритми, у той час як дія ЕС базується на евристиці.
Інтеграція характеристик мультимедіа у ВІС. Компоненти бази даних ВІС використовуються для забирання, аналізування і обновлення файлів, а також маніпулювання ними. Система керування мультимедіа базою даних MMDBMS (multimedia database management system) може збільшити доступні ресурси користувача ВІС, щоб ефективно маніпулювати текстом, голосом і зображеннями всередині інтегрованої структури бази даних. MMDBMS забезпечує традиційні переваги систем керування базами даних, а також поєднання з голосом, перетворення інформації, повороти зображень, масштабування об’єктів і об’єднання різних типів даних. Проблема з цими системами, особливо для вико­навчих користувачів, полягає у створенні комплексного інтерфейсу. Оскільки функціональні можливості цих систем продовжують зростати, то з часом буде розроблено більше додатків їхнього інтегрованого використання. Майбутні технічні нововведення з оптичними дисками та системи мовного розпізнавання мають додатися для цього інтегрування.
Інтеграція технології ISDN з ВІС. Телекомунікації відіграють важливу роль у побудові багатьох інформаційних систем. Це стосується і ВІС, особливо, якщо багато даних розміщено в територіальній мережі. Для того, щоб виконавці могли швидко мати доступ до цих даних, має функціонувати ефективна мережа передання даних. Майбутні телекомунікаційні напрями розвитку ВІС також пов’язані з голосовими даними.
Мета цифрової мережі з надання комплексних послуг ISDN (Integrated Services Digital Network) — використовувати той самий маршрут для передавання через спільну лінію мови, даних, тексту і зображень, використовуючи стандартні комунікаційні гнізда і тільки один телефонний номер абонента. Система ISDN має бути повністю цифровою і надавати можливість виконавцям «говорити» з комп’ютером на місці установки, мати виведення даних (наприклад, звіт акціонера), яке посилається до інших користувачів (наприклад, до членів правління ) для схвалення.
Переваги голосових і неголосових даних, які інтегруються в одну мережу, дають змогу різко розширити можливості виконавців і в той же час зменшити час і зусилля для виконання повсякденних оброблень інформації. ISDN знаходиться в стадії розвитку. Технологічні просування, як наприклад ті, що пов’язані з оптичними скловолокнами, в майбутньому забезпечать досягнення повного потенціалу, закладеного в дану комунікаційну систему. Комунікаційні стандарти і підтримка продавців програмного забезпе­чення ВІС також стимулюють об’єднання можливостей ISDN і ВІС.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.