лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

системи підтримки прийняття рішень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

11.4. Групова система підтримки прийняття рішень GroupSystems


11.4.1. Загальне описання GroupSystems


На даний час на ринку програмних продуктів демонструється більше десяти конкуруючих комерційних програм ГСППР для підтримки електронних нарад чи зустрічей, найвідомішими серед яких є: SoftAspects, Brainstorm, GroupSystems, Option Finder, Software Assisted Meeting Management (SAMM), TeamFocus, Vision-Quest. Більшість публікацій, що стосуються описання систем електронних зустрічей, основана на дослідженнях ГСППР Group­Systems, яка створена корпорацією «Ventana» університету штату Арізона або SAMM, розробленої в університеті штату Mіннесота. Розглянемо найвідомішу з них — GroupSystems, що випускається двома версіями — для Ms-DOS і для Windows (GroupSystems for Windows). Остання версія використовується частіше (http://www. ventana.com/stenberg.pdf).
Перші дослідження GroupSystems проводилися на початку 80-х років ХХ століття в університеті штату Арізона. У кінці 80-х років університет створив компанію «Ventana» (http://www.ventana.com) з метою адаптування технології GroupSystem для приватних і суспільних секторів економіки.
Групова система підтримки прийняття рішень GroupSystems має простий для вивчення графічний інтерфейс користувача, а сама система загалом зручна для користування, оскільки її команди аналогічні командам інших додатків Windows. Система базується на трьох основних елементах: кімнаті електронних зустрічей (кімнаті для нарад); засобах обслуговування (facilitation) зустрічей; наборі інструментальних засобів для організації проведення нарад.
Набір інструментальних засобів (див. рис. 11.4, табл. 11.3) включає інструменти для підтримки будь-якої стадії зустрічі. Фасілітатор вибирає відповідні інструменти, які потім автоматично відкриваються на екранах учасників. Інструменти легкі для вивчення, тому користувачі освоюють їх протягом 30 секунд інструктажу.. Крім того, вивчення кожного інструментального засобу можливе за допомогою інструкцій у вигляді меню або функцій допомоги. У разі проведення зустрічей у режимі той самий час/те саме місце завжди є можливість звернутися до фасілітатора за допомогою.

Рис. 11.4. Звичайний екран GroupSystems
for Windows: інструментальні засоби
Таблиця 11.3
ПОЯСНЕННЯ ДО РИСУНКА 11.4


Назва інструментального засобу

Призначення (виконувані дії)

Agenda (Регламент, по­рядок денний)

являє собою ядро системи, де створюються, розподіляються, організуються, оцінюються і аналізуються ідеї. Agenda містить інструменти 2—6

Electronic Brainstorming (Електронна мозкова атака)

є нагромаджувачем ідей, який забезпечує швидке створення потоку довільних ідей

Categorizer (Організатор ідей)

надає змогу створювати різноманітні списки і поміщати ідеї за видами в нагромаджувачі

Vote (Голосування)

вибирає пропозиції щодо пріоритетності ідей і надає можливість оцінити суперечливі питання (варіанти рішень) та зробити вибір, використовуючи різноманітні методи голосування

Topic Commenter (Коментатор тем)

проводить дослідження рішень шляхом генерування ідей і призначення їх для наперед визначених тем

Group Outliner (Планувальник дій)

дає змогу групам досліджувати суперечливі питання (варіанти рішень) і розвивати плани дій, використовуючи деревовидну чи контурну структуру

Закінчення табл. 11.3


Назва інструментального засобу

Призначення (виконувані дії)

Peoрle (Люди)

забезпечує інформацією щодо учасників зустрічі або проекту, включаючи схему кімнати або частини простору, де розміщуються учасники, їх короткі біографічні описи, фотографії

Event Monitor (Монітор подій)

підтримує інформування користувачів щодо нових подій у процесах Agenda

Personal Log (Особиста реєстрація)

записує дії користувачів протягом зустрічі чи виконання проекту, служить робочим простором для занесення нотаток

Briefcase (Портфель)

містить додатки, такі як калькулятор, календар, годинник і блокнот; користувач має можливість перетягувати (мишкою) сюди свої улюблені програми

Opinion Meter (Вимірювач поглядів)

використовується для швидкого отримання загальних думок членів групи за допомогою одного із трьох методів голосування

Handouts (Роздаткові матеріали)

спрощує розподілення матеріалів (текстових документів, табличних звітів, графічних образів) для розсилання (для того, щоб зробити документи безпосередньо доступними іншим членам групи, слід перетягнути документи з File Manager у вікно Handouts)

Whiteboard (Лекційна дошка)

це груповий розподілюваний простір вільного формату з додатковою можливістю захоплювати екранні образи

ГСППР GroupSystems використовується в багатьох відомих світових компаніях. У літературі наводяться докази отримання компаніями економічних вигід завдяки використанню системи Group­Systems у разі проведення нарад, зокрема, в компанії IBM витрати на зарплату скоротилися на 55 %, а середня тривалість проведення нарад (від початку до кінця) зменшилась на 90 %. У корпорації «Marriot Corporation» наради з застосуванням GroupSystems у 9—12 раз ефективніші від звичайних нарад (наприклад, одна така нарада тривала всього одну годину замість дев’яти за традиційної технології), річна економія становить 1 000 000 дол. і 35 000 людино-годин тільки з 10 діючими комп’ютерними терміналами. Навіть в армії США отримали економію в один мільйон доларів завдяки використанню Group­Systems за створення нової армійської системи стеження.
11.4.2. Інструменти GroupSystems
GroupSystems for Windows має п’ять базових інструмен­тальних засобів в основному комплекті програмного забезпе-
чення. Можуть бути додані й інші інструменти, але їх використання потребує застосування основного комплекту інструментів. Інструменти поділяються на інструменти діяльності й додаткові. Інструменти діяльності використовуються у фактичному процесі організації зустрічі, а додаткові підтримують їх. Є також групові й індивідуальні інструменти. Індивідуальні інструменти контролюються учасниками, а колективні викликаються і закриваються фасілітатором. Способи використання інструментів залежать від фасілітатора і учасників. Як тільки учасники групи починають кваліфікованіше використовувати GroupSystems, то і можливості цієї ГСППР для них збільшуються. Для всіх інструментів характерною особливістю є те, що інформація може генеруватися в одному інструменті, а потім бути перенесеною в інші. Дані можуть також експортуватися в інші додатки або імпортуватися з них. Такими сумісними додатками можуть бути, наприклад, Lotus Notes, Word for Windows, GroupSystems V (версія MS-DOS).

Рис. 11.5. Звичайний екран GroupSystems
for Windows: інструментальні засоби діяльності
На рис. 11.5 показано екран GroupSystems, де виділені інструментальні засоби діяльності: Categorizer — класифікатор (категоризатор), Electronic Brainstorming — електронна мозкова атака, Group Outliner — засіб створення групової єрархічної струк­тури, Topic Commenter — коментатор тем (тематичний коментатор), Vote — голосування, Survey — огляд, Alternative Analysis — альтернативний аналіз. Фасілітатор готує порядок денний (Agenda) і вибирає відповідні інструменти з комплекту інструмен­тів (див. рис. 11.6). Доступні інструменти можуть бути знайдені
в рамці «тип діяльності». Виконавши це, можна отримати можливість почати сесію прямо з порядку денного.

Рис. 11.6. Звичайний екран GroupSystems
for Windows: Agenda (регламент)
11.4.3. Додаткові інструментальні засоби
Додаткові інструментальні ресурси призначені для підтримки процесу колективної праці. Вони поділяються на групові та індивідуальні ресурси. На рис. 11.7 наведений звичайний екран GroupSystems for Windows. Учасник відкрив Briefcase (Портфель) для отримання доступу до своїх персональних засобів. Додаткові інструменти можуть бути знайдені в головній панелі інструментів (показ цієї панелі вибірковий, необов’язковий). Групові ресурси зображені зліва на панелі, а індивідуальні — праворуч.

Рис. 11.7. Звичайний екран GroupSystems
for Windows: доступ до інструментальних засобів
До групових ресурсів, що контролюються фасілітатором, належать: Agenda (порядок денний) — допомагає фасілітатору планувати зустрічі і запускати інструменти; Peoрle (люди) — призначений для відбору осіб, що будуть брати участь у зустрічі; Whiteboard (лекційна дошка) — дає змогу членам гру­пи одночасно створювати і розглядати зображення; Handouts (роздаткові матеріали) — служить для розподілення файлів серед членів групи; Opinion (думка) застосовується для проведення швидкого опитування і узагальнення думок членів групи протягом зустрічі. На рис. 11.8 зображено екран зі включеним Handouts, котрий дає змогу учасникам одночасно проглядати електронну таблицю Excel (що має назву «Budget»), створювати її презентації (за допомогою Budget Presentation), давати нові пропозиції щодо реєстраційних даних (our new logo proposal).

Рис. 11.8. Звичайний екран GroupSystems
for Windows: Handouts (роздаткові матеріали)
Індивідуальними є такі ресурси: Briefcase (портфель), Personal Log (особиста реєстрація) і Event Monitor (монітор подій). Їх можуть відкривати всі учасники на будь-якій стадії зустрічі. «Портфель» Briefcase надає доступ учасникам до використання індивідуальних допоміжних інструментів, таких як калькулятор, текстовий редактор, календар тощо. Використовуючи цей засіб, можна також відкривати інструменти, що не входять до стандарт­ного набору GroupSystem, зокрема, електронні таблиці, текстові
процесори, електронну пошту, експертні системи та ін. «Особиста реєстрація» призначена для особистих приміток і коментарів або для реєстрації особистого відкриття інших інструментів GroupSystems. «Монітор подій» допомагає проводити наради в режимі «різний час/різні місця» за допомогою швидкого перегляду подій, що відбулися в GroupSystems.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.