лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

системи підтримки прийняття рішень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

ПЕРЕДМОВА

Частина перша

ОСНОВИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Розділ 1. Вступ до систем підтримки прийняття рішень

1.1. Сутність та призначення систем підтримки прийняття рішень

1.2. Стисла історія розвитку систем підтримки прийняття рішень

1.3. Цілі СППР та чинники, що сприяють їх досягненню
1.4. Посилення конкурентної переваги завдяки СППР

Розділ 2. Ретроспективний аналіз еволюції інформа­ційних технологій і інформаційних систем

2.1. Сучасне розуміння поняття «інформація»

2.2. Ознаки корисності інформації для користувачів СППР

2.3. Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування

2.4. Розвиток інформаційних технологій
2.5. Три покоління розвитку інформаційних систем
2.6. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем
2.7. Віртуальний офіс і віртуальна організація
Розділ 3. Організаційно-технологічні засади прийняття рішень
3.1. Рішення в організаційному управлінні
3.2. Процеси створення рішень
3.3. Управлінські аспекти, функції і ролі в організаційній діяльності
3.4. Управління організаційними змінами і підтримка рішень
3.5. Моделі підтримки управлінських рішень
3.6. Системний підхід в організаційному управлінні

Розділ 4. Розвиток і запровадження систем підтримки прийняття рішень

4.1. Структура і загальна характеристика СППР

4.1.1. Еволюція концепції і структури СППР
4.1.2. Способи взаємодії особи, що приймає рішення, з СППР
4.1.3. Еволюція СППР
4.1.4. Характеристики сучасних СППР
4.1.5. Підсистеми програмного забезпечення СППР

4.2. Сфери та приклади застосування СППР

4.2.1. Галузі застосування СППР
4.2.2. Приклади застосування СППР
4.2.3. СППР Marketing Expert
4.2.4. СППР Decision Grid
4.2.5. СППР RealPlan
4.2.6. СППР TAX ADVISOR
4.2.7. СППР Advanced Scout
4.2.8. Система бізнесової інформації (Business Intelligence) FedEx
4.2.9. СППР ShopKo

4.3. СППР Visual IFPS/Plus

4.3.1. Загальне описання Visual IFPS/Plus
4.3.2. Короткий огляд Visual IFPS/Plus
4.3.3. Розв’язання задач за моделями у Visual IFPS/Plus.
4.3.4. Властивості мови IFPS
4.3.5. База даних IFPS/Plus (Відношення та запити)
4.3.6. Приклади галузей застосування IFPS/Plus
4.3.7. Імітаційне моделювання (аналіз ризику) у Visual IFPS/Plus
4.4. Система підтримки прийняття рішень PLEXSYS
Розділ 5. Базові компоненти систем підтримки прийняття рішень
5.1. Архітектура СППР та суміжні питання
5.2. Компоненти користувацького інтерфейсу
5.2.1. Призначення та загальні ознаки користувацького інтерфейсу
5.2.2. Компоненти мови дій користувача
5.2.3. Компоненти мови відображень (презентацій)
5.2.4. Роль знань у користувацькому інтерфейсі
5.2.5. Питання проектування користувацького інтерфейсу
5.3. База даних і система керування базою даних у СППР

5.3.1. База даних у СППР

5.3.2. Підсистема даних у СППР
5.3.3. Системи керування даними в СППР
5.4. Бази моделей і системи керування базами моделей у СППР
5.4.1. Моделювання і його роль у підтримці прийняття рішень
5.4.2. База моделей у СППР
5.4.3. Системи керування базою моделей у СППР
5.4.4. Структурне моделювання
5.5. Управління поштою (повідомленнями) в СППР


Розділ 6. Класифікація систем підтримки прийняття рішень

6.1. Концептуальні засади класифікації
6.1.1. Загальна схема класифікації
6.1.2. Таксономія СППР Альтера
6.1.3. Розширена рамка СППР Пауера

6.2. Класифікаційні групи та моделі СППР

6.2.1. Класифікація на основі інструментального підходу

6.2.2. Класифікація за ступенем залежності ОПР у процесі прийняття рішень

6.2.3. Класифікація за часовим горизонтом
6.2.4. Інституційні сппр та сппр на даний випадок
6.2.5. Моделі систем підтримки прийняття рішень


6.3. Орієнтовані на моделі СППР
6.3.1. Концептуальні засади орієнтованих на моделі СППР
6.3.2. Загальні категорії моделей
6.3.2.1. Облікові і фінансові моделі
6.3.2.2. Моделі аналізу рішень

6.3.2.3. Моделі прогнозування

6.3.2.4. Сітьові і оптимізаційні моделі
6.3.2.5. Імітаційні (симуляційні) моделі
6.3.2.6. Мови моделювання і електронні таблиці

6.3.3. Приклади орієнтованих на моделі СППР

6.3.3.1. СППР Analytica 2.0
6.3.3.2. СППР Expert Choice
6.3.3.3. Стислий виклад деяких інших орієнтованих на моделі СППР


Розділ 7. Стратегія оцінювання і вибору методів підтримки прийняття рішень
7.1. Методологічна база СППР
7.1.1. Стратегія оцінювання і вибору методів підтримки прийняття рішень у СППР
7.1.2. Процес прийняття рішень
7.1.3. Ситуації, пов’язані з прийняттям рішень
7.1.4. Функції і завдання прийняття рішень
7.1.5. Узагальнена матриця методів/ситуацій, пов’язаних з прийняттям рішень
7.2. Методи оцінювання програмного забезпечення СППР
7.2.1. Техніко-економічний аналіз
7.2.2. Метод визначення цінності (вартості) інформації.
7.2.3. Моделі багатоатрибутної корисності
7.3. «Школи» створення СППР
7.3.1. Аналіз рішень
7.3.2. Числення рішень
7.3.3. Дослідження рішень
7.3.4. Процес впровадження (реалізації)
7.3.5. Порівняння альтернативних шкіл СППР
Розділ 8. Створення, впровадження та оцінювання СППР
8.1. Концептуальні засади розроблення СППР
8.1.1. Підходи до створення СППР
8.1.2. Фактори, які визначають інжиніринг СППР
8.1.3. Рекомендації щодо проектування СППР на основі підходу з урахуванням життєвого циклу системи
8.1.4. Проектувальники та управління проектом СППР
8.1.5. Проектування СППР і реінжиніринг бізнес-процесів
8.2. Загальна схема, методологія SDLC та технології створення СППР
8.2.1. Загальна схема процесу створення СППР
8.2.2. СППР-адаптована методологія розроблення життєвого циклу системи
8.2.3. Використання СППР-генераторів для створення специфічних СППР
8.3. Макетування СППР
8.3.1. Суть і стратегія макетування
8.3.2. Дев’ятиетапна модель макетування
8.4. Впровадження та оцінювання СППР
8.4.1. Стратегії впровадження
8.4.2. Оцінювання впровадження СППР


Частина друга


ПЕРСПЕКТИвНІ ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ


Розділ 9. Засоби штучного інтелекту в системах
підтримки прийняття рішень

9.1. Базові засоби штучного інтелекту і їх застосування в системах оброблення інформації

9.1.1. Розвиток та застосування штучного інтелекту
9.1.2. Сімейство додатків штучного інтелекту
9.1.3. Знання та їх використання в СППР
9.1.4. Моделі подання знань в інформаційних системах.
9.2. Орієнтовані на знання системи підтримки прийняття
рішень

9.2.1. Загальна характеристика орієнтованих на знання систем підтримки прийняття рішень
9.2.2. Технології експертних систем у системах підтримки прийняття рішень
9.2.3. Методи оброблення правил в орієнтованих на правила СППР
9.2.4. Зіставлення технологій експертних систем і СППР
9.3. Дейтамайнінг — засоби інтелектуального аналізу даних у СППР
9.3.1. Розвиток і призначення дейтамайнінгу (Data Mining)
9.3.2. Доступне програмне забезпечення дейтамайнінгу
9.3.3. Характеристика процесів і активностей дейтамайнінгу
9.3.4. Дерево методів дейтамайнінгу
9.4. Нейронні мережі
9.4.1. Визначення та еволюція нейронних мереж
9.4.2. Застосування нейронних мереж
9.4.3. Біологічні нейрони і нейромережі
9.4.4. Математична модель штучного нейрона
9.4.5. Архітектура нейромереж
9.4.6. Навчання та використання нейромереж
9.4.7. Готове програмне забезпечення нейромереж (нейропакети)
9.5. Генетичні алгоритми
9.5.1. Генетичні успадкування — концептуальна засада генетичних алгоритмів
9.5.2. Загальна схема генетичних алгоритмів

9.5.3. Доступне програмне забезпечення генетичних алгоритмів

9.6. Програмні агенти в СППР
9.6.1. Призначення і основні характеристики програмних агентів
9.6.2. Програмні агенти у СППР та ВІС
Розділ 10. Системи підтримки прийняття рішень на основі сховищ даних та OLAP-систем
10.1. Розвиток та застосування СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем
10.1.1. Передумови та сутність СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем
10.1.2. Базові концепції та визначення
10.1.3. Взаємопов’язана архітектура орієнтованих на дані СППР
10.1.4. Загальне проектування і процес розроблення орієнтованих на дані СППР
10.2. Концепція сховищ даних і її реалізація в інформаційних системах
10.2.1. Побудова сховищ даних
10.2.2. Архітектура сховищ даних
10.2.3. Моделі побудови сховищ даних
10.2.4. Проектування сховищ даних
10.3. Система аналітичного інтерактивного оброблення OLAP
10.3.1. Зародження і розвиток OLAP-систем
10.3.2. Інструментальні засоби кінцевих користувачів в OLAP
10.3.3. Система оперативного аналітичного оброблення Oracle Express OLAP
Розділ 11. Групові системи підтримки прийняття рішень
11.1. Групові рішення та їх підтримка
11.1.1. Сутність групової роботи
11.1.2. Ситуації підтримки групових рішень
11.2. Групове програмне забезпечення Groupware
11.2.1. Суть і призначення Groupware
11.2.2. Таксономії продуктів Groupware
11.2.3. Синхронне і асинхронне Groupware
11.2.4. Групове програмне забезпечення Lotus Notes
11.3. Розвиток та запровадження групових систем підтримки прийняття рішень
11.3.1. Визначення та призначення ГСППР
11.3.2. Підтримуючі засоби ГСППР
11.4. Групова система підтримки прийняття рішень Group­Systems
11.4.1. Загальне описання GroupSystems
11.4.2. Інструменти GroupSystems
11.4.3. Додаткові інструментальні засоби
11.4.4. Інструменти діяльності
11.4.5. Вибір відповідного інструмента
Розділ 12. Виконавчі інформаційні системи
12.1. Вступ до виконавчих інформаційних систем
12.1.1. Визначення виконавчих інформаційних систем
12.1.2. Призначення ВІС

12.1.3. Визначальні характеристики ВІС

12.2. Організаційно-технологічні засади створення та прийняття виконавчих рішень
12.2.1. Загальна характеристика виконавців
12.2.2. Виконавські завдання та функції
12.2.3. Виконавчі ролі
12.2.4. Створення рішень виконавцями
12.2.5. Виконавська інформація

12.2.6. ВІС та робота виконавців

12.3. Розвиток і запровадження виконавчих інформаційних систем
12.3.1. Історична довідка про появу і розвиток ВІС
12.3.2. Модель та компоненти ВІС
12.3.3. Зіставлення ІСМ, СППР та ВІС
12.3.4. Деякі особливості побудови ВІС
12.3.5. Доступне програмне забезпечення ВІС
12.3.6. Майбутні тенденції розвитку виконавчих інформаційних систем

Література

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.