лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний аналіз у сільському господарстві

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Вступ.......................................... 3

Розділ 1. Програма дисципліни «Економічний аналіз».... 4

Рекомендована література...................... 17

Розділ 2. Методичні матеріали до вивчення лекційного курсу    18
1. Теоретичні основи економічного аналізу............... 18

Тема 1. Економічний аналіз, його предмет і завдання..... 18

Тема 2. Методологія проведення аналізу економічних показників    27
Тема 3. Організація економічного аналізу в сільськогосподарських підприємствах   45
2. Аналіз виробничої діяльності господарства............. 66
Тема 4. Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції 66
Тема 5. Аналіз виробництва продукції рослинництва ..... 75
Тема 6. Аналіз виробництва продукції тваринництва ..... 79
Тема 7. Аналіз використання земельних ресурсів ........ 81
Тема 8. Аналіз витрат і собівартості виробництва сільськогосподарської продукції   90
Тема 9. Аналіз забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів     108
Тема 10. Аналіз забезпеченості та ефективності використання основних засобів    117
3. Фінансово-економічний аналіз..................... 132
Тема 11. Аналіз прибутку і рентабельності виробництва.. 132
Тема 12. Аналіз фінансового стану підприємства....... 147
Тема 13. Аналіз виробничої діяльності селянських (фермерських) господарств та інших сільськогосподарських формувань .......................... 171

Розділ 3. Навчальні завдання для практичних занять... 186

Семінарське заняття 1......................... 186
Зміст, предмет і метод економічного аналізу.......... 186
Семінарське заняття 2......................... 186
Організація економічного аналізу.................. 186
Практичні завдання........................... 187
Завдання 1. Методологія економічного аналізу......... 187
Завдання 2. Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції    191
Завдання 3. Аналіз виконання виробничої програми рослинництва  193
Завдання 4. Аналіз виконання виробничої програми тваринництва   197
Завдання 5. Аналіз використання земельних ресурсів..... 201
Завдання 6. Аналіз витрат і собівартості виробництва сільськогосподарської продукції     207
Завдання 7. Аналіз використання трудових ресурсів..... 214
Завдання 8. Аналіз використання основних засобів...... 217
Завдання 9. Аналіз фінансових результатів............ 223
Завдання 10. Аналіз фінансового стану господарства..... 229
Завдання 11. Аналіз результатів роботи селянських (фермерських) господарств та інших сільськогосподарських формувань......................... 241
Розділ 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ   250
Розділ 5. задачі для перевірки знань................. 259

  1. Основні питання для підготовки до іспиту........ 259

  2. Задачі для перевірки знань................... 262

  3. Критерії оцінки знань студентів з дисципліни...... 278

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.